Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “maart, 2012”

Ankerpunten om op het juiste spoor te blijven

Om niet te verzuipen in alles wat leuk, interessant en nodig is, heb ik voor mijzelf een aantal ankerpunten benoemd, waaraan ik mij kan vasthouden als een soort reddingsboei.

1. mijn planning, die gedeeltelijk gebaseerd is op de indeling van het leerarrangement. Hiermee ben ik in staat om op 29 mei een verantwoord eindproduct op te leveren.

2. De competenties van dit LA, die ik kan behalen en de manieren van  verantwoording die ik hiervoor heb opgesteld.

3. De eisen en wensen van mijn opleidingsmanager om het ontwerp en de voorwaarden hiervoor op tijd af te hebben.

4. Doel, nut en noodzaak bepalen van wat moet gebeuren, daarbij bijvoorbeeld gebruik makend van wat er al is aan materiaal en literatuur. Steeds kijkend naar de efficiëntie van waar ik mee bezig ben en hoeveel tijd daarvoor is. Keuzes maken om ook eens iets niet te doen, hoort daarbij en zal voor mij zeker een goede leerschool zijn ;)!

5. Laten zien wat ik doe en hoe ik dit aanpak, via dit blog. Om via deze weg dan feedback van mijn volgers te krijgen om er daarna mee aan de slag te gaan.

6. Voldoende ruimte voor ontspanning om zo mijn energieniveau in balans te houden 🙂

 

Analysefase

In mijn vorige blog gaf ik aan dat ik in het kader van de analyse een gesprek heb gehad met een collega. Maar de analysefase gaat natuurlijk verder dan dat. Mijn analysefase bestaat uit de volgende elementen:

1. gesprekken met collega’s, waarvan het verslag van het eerste een voorbeeld is.Daarbij ook gebruik maken van de informatie die al beschikbaar is!

2. literatuur bestuderen op het gebied van onderwijs ontwerpen en geschikte modellen hiervoor, daarbij voor- en nadelen onderling afwegend om tot de juiste keuze  voor een model te komen. Daarnaast natuurlijk ook literatuur op het gebied van assessments en toetsing in het (hoger) onderwijs. Want ook daar moeten keuzes gemaakt worden.

3. Vergelijken van het curriculum van voltijd en deeltijd om te kunnen bepalen wat het kader is van waaruit gewerkt wordt.  Want bij het ontwerpen van opdrachten en voorwaarden vormt dit samen met competenties en leerdoelen de basis voor het ontwerp.

Na deze analysefase kan definitief worden besloten of voor DCC wordt gekozen, omdat dit erg lijkt op de ontwerpsituatie binnen onze opleiding of toch voor het 4D IC model, omdat dit zich meer richt op het onderwijs binnen het HBO, zo blijkt uit de literatuur.

Kortom, er nog even hard aan trekken, want enige haast met deze fase is geboden!

Onderlinge vergelijking

In het kader van het opstellen van een analyse is voor mij heel belangrijk hoe andere opleidingen in vergelijkbare situaties dit aanpakken of hebben aangepakt. Daarom heb ik donderdag gesproken met Johan Reijenga, sinds kort deeltijdcoördinator van Commerciële Economie. Ook daar is het vraagstuk hoe zo goed mogelijk recht kan worden gedaan aan de praktijkervaring van de deeltijdstudenten en hoe dit zo goed mogelijk kan worden afgetoetst. Dus een vergelijkbare situatie. Het blijkt dat in het verleden van de Deeltijd CE al een opzet is  gemaakt waar EVC een belangrijke rol in speelt.  Kortom, wij kunnen elkaar zeker helpen en versterken door onderling informatie uit te wisselen om beiden tot een werkbaar ontwerp te komen.

Eigenlijk is er sprake van serendipity, want het toeval speelt hier een hele grote rol in. Het blijkt maar weer eens dat op vele fronten in de organisatie aan een zo goed mogelijk onderwijs en toetsingsconcept wordt gewerkt. Als je daar mee bezig gaat, komt er veel informatie naar boven.

Anekdote

Zoek het verschil:

Een student zoekt 4 medestanders om een les in een bepaald onderwerp te gaan geven, ze bereiden dit zelf voor en leren op verschillende manieren over de onderliggende theorie en hoe zij dit moeten overdragen aan anderen. Deze onderwerpen worden aan de hand van zelf geformuleerde leervragen aangedragen, verwerkt en beantwoord door studenten en pas in een later stadium komt er misschien een docent aan te pas.

Een student zoekt een aantal medestanders om een leeractiviteit op de agenda te zetten. Aan de hand van zelf geformuleerde leervragen die zij hebben gesteld over onderliggende theorieën moeten eerst bij medestudenten antwoorden gevonden. Pas in een veel later stadium komt de docent hierbij aan te pas.

Dit beeld van herkenning kwam gisteren bij mij boven tijdens een gesprek op een verjaardag. Wie weet welke studierichting en/of jaartal hierbij horen, mag het zeggen! Oplossing komend weekend! En ja, wellicht theoretisch onderbouwd! 😉

Feedback op mijn pitch

Aan de hand van de korte samenvatting op mijn blog is mijn onderwerp “assessment voor de deeltijd” gepresenteerd aan een kleine groep studenten van MLI. De feedback was bemoedigend en voorbeelden van assessments in andere vormen van onderwijs (Engels naar niveau, MBO (weer afgeschaft omdat belofte niet kon worden waargemaakt) geven aan dat er wellicht nog veel haken en ogen aan zitten dan gedacht om het goed in te voeren. Ik neem deze opmerkingen uiteraard mee in mijn analyse die volgende week volgt.
Verder ben ik blij dat er als opmerking terugkwam dat het gesprek met zijn allen inspirerend was en we elkaar op weg hebben kunnen helpen in het formuleren van de ontwerpopdracht. Op naar de volgende stap!

dkw: DCC

De tweede lesdag van LA2 is een feit. Veel geleerd over eigen regie nemen, zelf met ideeën komen voor leeractiviteiten, leervragen stellen via het blog en vooral dat het allemaal nog een beetje op gang moet komen. Er waren wel vragen gesteld, maar vooral op de eigen blogs. Wel suggesties gedaan voor leeractiviteiten, maar geen reacties op de blog.Kortom: uiteindelijk niet veel concreets uitgekomen.

Het blijkt dat het tempo heel verschillend is en dat ik daarbij nogal ongeduldig ben. De aanvliegroutes van het te tackelen probleem zijn heel verschillend, maar aanknopingspunten biedt het weinig. Velen geven aan dat het in het leerteam heel goed werkt. Wel heeft iedereen minimaal drie volgers gevonden. Van feedback is het nog niet gekomen, er waren nog geen stukken om te feedbacken!

In de zitting besloten om pitches te houden over onderwerpen voor ontwerpen. Dat vonden een aantal mede studenten dan wel een goed idee. Bedoeld om andere mensen te inspireren en fysiek kennis te delen (ipv alleen virtueel). Of het op een ander moment nog navolging krijgt, is niet besproken.

Natafelen bood toch weer veel nieuwe inzichten hoe zaken aan te pakken.

Evenals het coachingsgesprek met Bartel, waarin een paar punten de revue zijn gepasseerd, waaronder de goedkeuring voor mijn onderwerp voor ontwerpen, assessment in de deeltijd.

En waar dkw DCC voor staat: de koninklijke weg Dick, Carey en Carey!

De eerste vragen voor mijn ontwerp

Voor mijn ontwerp zal ik onder andere antwoord moeten geven op de volgende vragen:

  • Op welke moment(en) willen we het assessment inzetten?
  • Welke vormen kan het  Lees meer …

Volgen

Volg ik jou of volg jij mij? Dat is de meest gestelde vraag binnen de groep Uitdagend Ontwerpen van de MLI. Ik volg nu Jurgen, Marko, Jaqueline en Claire, daarnaast kijk ik ook regelmatig op alle blogs om te kijken wat er gemeld wordt.Ik word gevolgd door Jurgen, Marko, Jaqueline en Claire.

Daarnaast heb ik mensen uitgenodigd, waarvan ik denk dat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren met hun feedback aan mijn stukken. Dat is mijn opleidingsmanager (als opdrachtgever), een collega met veel ervaring en opleiding op het gebied van coachen en assessments en mijn man, die als zeer kritisch lezer met een pedagogische achtergrond mij scherp houdt met soms hele simpele vragen.

Ik ben verder van plan om ook vragen rondom mijn onderwerp uit te zetten op linkedin binnen specifieke groepen op het gebied van assessments/coaching en onderwijs. En bij mijn eerste verkenning ben ik al weer veel informatie tegen gekomen die ik zeker kan gebruiken als literatuur en onderbouwing van mijn stukken.

Ik constateer verder dat wij in ons leerteam al behoorlijk op de goede weg waren als het gaat om VAL, want de werkwijze pasten wij al vanaf het eerste begin toe binnen GD.  Ik zie de nu voorgestelde werkwijze dan ook meer als een uitbreiding van wat wij al deden, een manier om weer een stukje verder te kijken en je bewust te zijn van de mogelijkheden die internet en virtuele ruimtes bieden. Ik blijf er echter wel kritisch op wanneer je wat waarom inzet. Het kunnen maken van eigen(onderbouwde)  keuzes daarin is naar mijn mening essentieel.

 

 

Interessant?!

Zo, mijn weblog is een beetje opgepimpt, volledig in de lente sferen. Nu de rest nog ontdekken, zoals plakken van links, uploaden van documenten, taggen. Vooralsnog houd ik het vanaf nu bij de inhoud met betrekking tot het thema: uitdagend ontwerpen!

Inhoudelijk heb ik mij vandaag vooral beziggehouden met het verkennen van de documentatie voor de analyse en de theorie die er bij hoort. En natuurlijk anderen volgen op hun ontdekkingsreis door instructieland. Interessant en nuttig!

Stand van zaken

Vandaag, ondanks het mooie weer, mijn voorstel bijgewerkt voor uitdagend ontwerpen! Door zeer recente ontwikkelingen vooral in de tijdsplanning aanpassingen gedaan. De vraag is natuurlijk: wat ga ik precies ontwerpen? Want dat heb ik nog niet verteld.

Ik ga in het kader van wijzigingen in het curriculum van onze deeltijdopleiding bekijken op welke manier een assessment een bijdrage kan leveren aan het praktijkgedeelte. Daarbij zullen ook vragen beantwoord moeten worden als: wat is een assessment, hoe krijgt het assessment vorm, welke producten/opdrachten moeten worden vervuld, wat is de rol van de praktijkervaring van de student, wat is de verhouding met de theorie, moet die theoretische basis nog worden aangepast? En dat is nog maar een deel van de vragen.

Er is afgelopen week besloten om in het eerste jaar van de deeltijd met ingang van het komend schooljaar het assessment in te voeren. Vandaar dat de uitgangspunten, zoals aantal punten nu vaststaat, maar een analyse uiteindelijk nog wel een basis kan geven waarom en hoe. Vergelijking met andere (deeltijd)assessments is een eerste stap. Ondertussen ben ik  al veel literatuur tegen gekomen om eveneens mee te nemen in deze fase. 3 april is mijn deadline om dit onderdeel af te hebben.

Ik heb gekozen voor de zelfstandige regie. Natuurlijk lopen de weken en fases in mijn eindproduct enigszins parallel. En het uiteindelijk verantwoorden en bewijzen van mijn competenties zal zeker lukken, omdat ik ontwerpen van mijn cursussen altijd al als een uitdaging heb gezien!

Mocht er iemand zijn, die al ervaring heeft met het ontwerpen van assessments in het Hoger onderwijs? Ik houd mij aanbevolen!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: