Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “april, 2012”

Social mediagebruik in het onderwijs

In dit artikel staat goed omschreven wat belangrijke elementen zijn in het gebruik van social media in het onderwijs in de 21ste eeuw. Voor iedereen die voor de klas staat, van groot belang. Kennis is de enige manier waarop angst voor nieuwe dingen kan worden beteugeld!

 

http://www.frankwatching.com/archive/2012/04/27/social-media-voor-scholen-in-de-21e-eeuw-het-klavertje4model/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+frankwatching+%28Frankwatching%29&utm_content=FaceBook

 

Heb jij hier al ervaring mee? Deel ze dan op deze blog of via FB!

Zet dit de huidige projectaanpak in het HBO op zijn kop?

Met veel interesse heb ik onderstaand artikel gelezen. Het gaat vooral om de rol van de docent in het PGO én het lef om het misschien toch eens anders te doen.

http://helderenwijzer.nl/2012/03/flankerend-onderwijs-bij-projecten-laat-het-los/

 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties: leidt dit tot herziening van het huidige  Project Gestuurd Onderwijs in het HBO? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet? Misschien ben jij al zover als hier beschreven staat, dat kan natuurlijk ook!

Docent en Leiderschap

oratie_ou_kessels_30-03-2012_web

In bijgaande oratie van Kessels (gevonden via Scoop.it) worden de dingen benoemd waar ik mij al een tijdje mee bezig houd als het gaat om leiderschap als docent. Want de klassieke benamingen en het imago passen niet in de manier waarop de docent leiding geeft aan het leerproces van studenten, aan vernieuwing binnen het onderwijs en vorm wil geven aan veranderingen.

Vul maar eens een willekeurige enquete in: geef je dan aan dat je een leidinggevende positie hebt aan misschien wel 200 man? Ik in ieder geval niet. Hooguit aan een paar collega’s omdat jij toevallig cursushouder of teamleider bent, toch?

Het doet mij daarom zeer veel genoegen in deze oratie te lezen dat zowel nationaal als internationaal veel (recente) literatuur op dit gebied beschikbaar is en gebruikt is.  De koppeling naar de dagelijkse praktijk in de klas, samen met leiderschap, innovatie, vernieuwing, professionalisering en talentontwikkeling (van docent en student) geven mij het gevoel dat er nog veel moet én kan veranderen in het onderwijs, of dit nu hoger, voortgezet of basisonderwijs is.

Het gaat om het erkennen van de competenties waar de docent over moet beschikken om met lef en vertrouwen voor de klas te kunnen staan en zo een inspiratiebron voor hun studenten te zijn. In mijn analyse en model voor LA1 heb ik al aangegeven waar een innovatieve docent toe kan leiden in het onderwijs, dit stuk sluit daar heel goed bij aan.

Ik ga mij er zeker nog verder in verdiepen. 🙂

Ik hoor ook graag jouw mening over leiderschap in het onderwijs, dus voel je vrij om te reageren!

Tip van een collega, zomaar op onze HR!

Gelukkig wordt het aantal medestanders voor talentontwikkeling steeds groter!

Verleden, heden en toekomst

Vandaag heb ik mij bezig gehouden met het onderwijs ontwerpen in mijn verleden, het heden (LA2) en mijn plannen voor de toekomst.

Dit om voor mij zelf helder te krijgen of dat wat ik in het verleden deed uit intuïtie past in de ontwerpmodellen die mij in LA2 zijn aangereikt, hoe ik dat nu toepas en hoe ik dat in de toekomst kan borgen.

Dat heb ik gedaan in een mindmap. Weliswaar niet zo kleurrijk als die van Claire, maar gemaakt met freemind. Freemind is leuk, maar heeft zijn beperkingen. Ik ben er nog niet toegekomen om mij een ander programma eigen te maken. Maar waar het mij om te doen was, is gelukt! Het ordenen van mijn gedachten, het zichtbaar maken van mijn eigen ontwikkelingslijn en de daarbij behorende ontwikkelingen binnen het ontwerpen van onderwijs voor de opleiding Communicatie. Ook handig voor mijn AD!

Omdat het veel uitgebreider is geworden dan ik in eerste instantie dacht te gaan doen, is een korte  leeswijzer en toelichting op zijn plaats:

  1. Het begint links onder en gaat via de wolk linksboven naar rechtsboven en vervolgens naar rechtsonder. Het is geen cirkel, want het geeft ook een ontwikkeling van mij weer in de tijd (van 2007-toekomst).
  2. Het betreft de hoofdlijnen waarvoor onderliggende bewijsstukken aanwezig zijn.
  3. Een vinkje betekent dat het afgesloten is, een ! krijgt grote aandacht en is constant in beweging, een lampje betekent dat het kort geleden als ontwikkeling gestart is of nog gaat starten.
  4. De wolken geven in hun eigen kleur een ander stadium in mijn ontwikkeling aan.
  5. De paarse pijl geeft in de richting van wijzers de verbinding tussen die stadia weer.
  6. Doel en Methode komen bijna overal voor en bij zelf geïnitieerde ontwikkelingen was daar altijd een aanleiding voor, die kort is weergegeven.
  7. Alles is uiteraard niet alleen door mij gedaan, maar altijd in samenwerking met collega’s en/of opleidingsmanager. Ik geloof in kennisdelen en samen creëren en probeer dat ook altijd in de praktijk te brengen.
  8. Door de grote hoeveelheid tekst kan het zijn dat het slecht leesbaar is. Door in- en uitzoomen zijn onderdelen wel leesbaar en kan steeds worden teruggeschakeld naar het overzicht.

Het leverde mij zo terugkijkend veel verrassingen op.  Het is natuurlijk op zijn tijd leuk om achterom te kijken en te constateren dat je best veel bereikt hebt. Daarbij wordt je eigen ontwikkeling in die bijna 5 schooljaren in één oogopslag heel duidelijk.

Zo is het ook gegaan met het beschrijven van het hoe en waarom (aanleiding, doel, methoden). Ik zie een hele duidelijke lijn, waarvan ik dacht dat die opleiding eigen was en waar ik altijd naar gehandeld heb of waarvan ik dacht dat “het moest voor de accreditatie” ;).  De belangrijkste constatering is voor mij dat de manier waarop wij bij de opleiding Communicatie nadenken over de inrichting van ons onderwijs een goede basis kent uit de ontwerpmodellen, zoals ik daar nu kennis mee heb gemaakt. In een volgend bericht zal ik daar mijn visie op geven, waar ik de overeenkomsten en verschillen met een aantal methoden/modellen zie. Ik voel mij er zeer thuis bij, Ik zal mij dan ook  met veel plezier en inzet  verder in het onderwijs ontwerpen willen ontwikkelen.

En zoals het er nu naar uitziet, zijn daar de komende jaren kansen en mogelijkheden genoeg voor!

Maar waar het mij ook om te doen is, is het krijgen van feedback op bijgaande mindmap. Want ondanks dat het natuurlijk geheel uitgaat van mijn eigen referentiekader, kan ik wellicht door vragen en opmerkingen van mijn volgers, het geheel nog verder aanscherpen/vervolmaken. Waar ik ook benieuwd naar ben, is of dit herkenbare beelden voor anderen oplevert en zo ja welke dan en zo nee, wat is dan jouw ontwikkeling als het om onderwijs ontwerpen gaat? Reageer!

Hieronder de link naar de mindmap.

Onderwijs ontwerpen


TPACK

Ter oriëntatie heb ik mij eens verdiept in wat TPACK is. Ben veel interessante informatie tegengekomen. Onder andere dat het zeker bruikbaar is binnen het HO, hoewel dat op het eerste gezicht niet zo leek te zijn. Onzin natuurlijk, maar de focus ligt erg op PO en VO. Hogeschool Zuydt geeft het goede voorbeeld.

http://www.slideshare.net/peterblijleven/uitleg-tpack

Nr. 26 Maak kennis met TPACK
tpack-nl_vragenlijst

tpack-nl_the_game

 

Met deze basis kan in iedere onderwijsinstelling richting gegeven worden aan een krachtigere leeromgeving voor leerlingen en studenten. De discussie van de ipad school van Maurice de Hond past hier ook wel in denk ik!

Rubrics

Zo, even de rubrics gelezen ter voorbereiding van dinsdag. Gekeken naar wat er al ligt, wat aangescherpt moet worden en welke onderdelen in nog vragen heb. Die vragen ga ik vooraf via het blog Uitdagend ontwerpen proberen te stellen, zodat bekeken kan worden of er meer mensen met dezelfde vragen zijn.

Als ik het doorneem, denk ik dat ik al aardig op de goede weg ben. Op een gegeven moment gaan de wegen LA2 en opleiding misschien een beetje uit elkaar, maar uiteindelijk dient het één doel: verbetering van het curriculum van de deeltijd opleiding op een verantwoorde en innovatieve manier.

Wordt vervolgd.

Verleden en toekomst tegelijk?

hoe studenten leren

Een artikel door mijn opleidingsmanager aangereikt. wil ik jullie zeker niet onthouden.

En wat nu?

Bijgekomen van een sessie met productbeoordelingen is alles een beetje bezonken. Ik, die eigenlijk zelden of nooit nerveus is voor een groep, werd ineens wat bibberig in de knieën. Goeie oefening voor de presentaties straks en mijn statement wordt weer bewaarheid of zou dat toch selffulfilling prophecy zijn? Ik spreek namelijk liever voor een auditorium met 400 man dan voor een stel collega’s, vrienden of goede bekenden. En dat is het team studenten van MLI toch echt geworden in het afgelopen half jaar.

Maar goed, gelukkig was de opbouw van de sessie strak geregisseerd en was het oordeel “aanscherpen”. Aangezien het een voor mijn doen  door tijdgebrek slordig tussenproduct was, waar ik graag feedback over wilde krijgen om een beetje een richting te krijgen, geeft dat zeker de burger moed!

Ondertussen is de trein weer iets rustiger gaan rijden, lijken de raampjes gezeemd en kan er weer met redelijk heldere blik naar buiten gekeken worden.

Uitgangspunten voor het beleid zijn beschreven en besproken. Planning is gemaakt. Nog wel buffelen, maar met een duidelijk einddoel. Ten eerste een product voor LA2 opleveren (met de rubrics moet dat zeker lukken 🙂 ) en ten tweede: voor de zomervakantie een verder uitgewerkt curriculum voor jaar 1 waarin het performance-assessment een duidelijke plaats krijgt. Een uitdaging, maar zeker te doen! Ik heb er in ieder geval zin in.

Resultaten van nominatie

Het resultaat van de nominatie is in dit document te vinden:

productnominatie-verzameldocument MH

 

Met dank aan alle beoordelaars!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: