Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “mei, 2012”

Vervolg ….

Vandaag gesproken met collega die voltijd jaar 1 coördineert en die druk bezig is om het projectonderwijs aan te passen, vooral op het gebied van toetsing. Helaas kon het gesprek niet voor afronding van mijn eindopdracht voor LA2 plaatsvinden. Het is de bedoeling het projectonderwijs en de beroepsproducten op elkaar af te stemmen, uiteraard in het licht van de verschillen, juist op dit terrein tussen voltijd en deeltijd. Van haar de stukken gekregen, dus in de opbouw van het beroepsproduct zal het komend jaar misschien nog het één en ander wijzigen, maar de basis is er.

wordt vervolgd….. 🙂

En nu?

Een zwart gat? Ik dacht het niet. Op school werk zat, nog 7 weken te gaan (en een beetje). Nog veel werk moet verzet worden, waaronder het verder uitwerken van mijn eindproduct voor LA2, samen met andere collega’s, zodat in september gestart kan worden.
Verder nog een assessmentdossier maken én last but not least, een opzet voor mijn vragenlijst die aan het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen gaat worden.
Leuk om te melden is dat ik mijn eindproduct al gebruikt heb in een discussie over deeltijdonderwijs op de HR en dat de opbouw van het summatief assessment verfrissend werd genoemd en goed op de doelgroep afgestemd. En daarbij rekening houdend met het feit dat het de start van een studie is, waarin het mooi is dat studenten zich bewust zijn van hun rol en kansen in het werkveld. Het was erg inspirerend om te doen en ook te horen hoe andere opleidingen dit doen. Dus zeker een aanwinst voor het verder ontwikkelen van het curriculum van de deeltijd.
Verder ga ik binnenkort naar een (gratis!) conferentie met workshops over blended learning, waar ook al weer een werkgroep mee aan de gang is binnen de HR, dus kansen genoeg om nog voor september hier al iets van op papier te hebben, zodat we er iets mee kunnen gaan doen.
Tot slot ga ik mij ook nog buigen over het integreren van mijn blog in mijn site, de vormgeving veranderen en kijken hoe ik meer beelden er in kan verwerken.
En dan….. 5 weken radiostilte en lekker op vakantie. Maar tot het zover is, zijn er nog regelmatig wat berichten van mij te verwachten!

En klaar zijn de stukken!

Eindelijk, na alle inspanning, zijn de stukken klaar. Afgelopen weekend was het nog even afzien bij 30 graden boven op zolder, maar aan alle Facebook en blogs van mijn medestudenten te zien was ik niet de enige!

Het zijn uiteindelijk toch twee stukken geworden. Aan de ene kant in verband met de leesbaarheid, maar ook omdat het echt twee apart producten zijn.

Het eerste product ben ik echt trots op, want met alle kaders waar ik rekening mee moest houden, is het gelukt om tot een consistent geheel te komen. Feedback op allerlei manieren en momenten hebben daar bij zeker geholpen. Naar aanleiding van de laatste productbespreking heb ik alles nog eens kritisch doorgelezen op het onderdeel assessment/toetsing en als gevolg daarvan nog het één en ander aangescherpt en verduidelijkt.

LA2 Deeltijd op zijn kop

Wat de vormgeving betreft: hier heb ik gekozen voor een hele andere insteek dan een normaal rapport. In lijn met de vormgeving van mijn website en wat speelse elementen ingebracht om het geheel een beetje te verluchtigen. Al met al zit ik nog redelijk binnen het aantal pagina’s, hoewel ik daar niet echt meer  op heb gelet. Ook de rubrics heb ik voor kennisgeving aangenomen en heb daarna gekozen voor een eigen opbouw die past bij de opdracht die ik heb gekregen. Alle elementen komen wel  ergens terug in het stuk of de bijlagen.

Het tweede stuk is de handleiding zelf, die richting geeft aan de basisprincipes van het ontwerp. In de verantwoording wordt dan ook veelvuldig naar dit stuk verwezen, omdat alles daar in detail is uitgewerkt. Daarom moest dat stuk er zeker bij. Ook vanwege de andere vormgeving is het apart gehouden.

handleiding student deeltijd jaar 1 periode 1 en 2

Kortom, ik kijk met voldoening terug op het proces en op de opgeleverde eindproducten. Ik kan er volledig achterstaan, ik weet dat het proces hierna nog verder gaat, maar voor even het gevoel dat ik iets afgerond heb, wel zo fijn!

Dit stuk is mede te vinden op het blog uitdagend ontwerpen en op Natschool, omdat nog niet duidelijk was hoe het moest worden aangeleverd.

Veel leesplezier toegewenst aan al mijn volgers en beoordelaars 😉

Even tussendoor….

38902212_branchebeeld_ipad

De laatste stand van zaken binnen het HBO

Na de productbespreking……

Maar weer eens het hele stuk doorgelezen en de gekregen feedback grotendeels verwerkt. Focus aangepast, nu nog wat belangrijke documenten voor het ontwerp opleveren, zoals toetsmatrijs, formats portfolio, beoordeling beroepsproducten en assessment. Eitje toch 😉 nog 6 dagen te gaan om in te leveren, moet lukken!

Productnominatieverzameldocument

Zoals gevraagd    beoordeling product Monica 20 mei

En natuurlijk alle feedbackgevers bedankt. Ik kan er weer mee vooruit!

Toch behoefte aan visualisatie

Na het inleveren van mijn twee producten afgelopen donderdag, bleef het spoken in mijn hoofd. En ineens wist ik wat ik miste (met dank aan de blog van Monique!): het visualiseren van het 4C/ID model waarmee ik mijn ontwerp heb vormgegeven. Pas dan zou ik kunnen zien of er nog ergens gaten zaten in verantwoording en ontwerp. Bij deze dus met behulp van Prezi gemaakt. Feedback en vragen zijn welkom!

 

http://prezi.com/brosrclee-nr/4cid-model-voor-deeltijd-jaar1-assessment-en-portfolio/

Zo en nu eerst …..

Twee daagjes relaxen…. Het wordt iets warmer, dus dat biedt hoop. Ik zat vandaag even in een flow, daar moet je gebruik van maken, maar nu is de piep echt leeg. Ben vandaag toch weer veel nieuwe dingen tegen gekomen, ondanks alle literatuur die ik al had gezien. Dat is waar Freddy volgens mij voor waarschuwde: soms lijk je niet te kunnen stoppen. Ik wilde er op een gegeven moment weer allerlei delen van LA1 bij betrekken zoals Boekaerts en Manon Ruijters… Maar daar heb ik zelf een stokje voor gestoken. FOCUSSEN heet dat. Een overwinning op mijzelf.

Wat ik tot nu toe heel fijn heb gevonden, is het snelle schakelen met mijn opleidingsmanager. Daardoor was ik in staat om nieuwe informatie ook op een verantwoorde manier mee te nemen.Wat, naar ik hoop, zal leiden tot een mooi en gedegen product waar we straks goed mee kunnen werken. Het laveren tussen de kaders van wet, HR en opleiding en de Master heb ik als zeer leerzaam ervaren. Want beide aspecten heb je nodig om tot een innovatief product te komen dat wel op draagvlak kan rekenen.

Wat bij mij tot zelfinzicht heeft geleid is hoe mijn producten tot stand komen. En het feit dat anderen niets snappen van mijn werkwijze. Ik heb eigenlijk altijd zo gewerkt, maar nu ik mij er bewust van ben en bijvoorbeeld meer gebruik maak van mindmaps en gedachten op papier zetten etc. leidt dat voor mij tot intensiever werken en verbanden leggen. Daarnaast heb ik ook geleerd van de werkwijze van anderen, zoals Monique of Claire. Ik weet dat ik het zo nooit zal kunnen, dat hoeft ook niet. 10% is al genoeg om mee te nemen. Het geeft een ruimere blik, ook op de verschillen tussen studenten. Ik hoop dat ik met mijn ontwerp een bijdrage heb kunnen leveren om meer ruimte te geven voor de individuele verschillen. De tijd zal het leren!

Nee, dit was niet mijn laatste blog… Ik had gewoon even behoefte om op dit moment eens even voor mijzelf terug te kijken naar het proces en dit met mijn volgers te delen. Sterker nog… ik ga na LA2 door met bloggen! 🙂 Ik hoop dat binnen mijn website te kunnen integreren, dat geeft een completer beeld! Blijven jullie mij dan volgen?

En mijn tweede product ter nominatie

In dit tweede product heb ik mijn hele document toegevoegd tot zover ik het compleet heb. Vooral het invoegen van liggende excel en pdf bestanden heb ik mij nog niet aan gewaagd.

Verder vraag ik mij af hoever ik moet gaan met het ontwikkelen van een toetsmatrijs of rubric voor dit ontwerp. Datzelfde geldt voor het opstellen van specifieke evaluatiecriteria. Het moet toch wel gebeuren, maar in het kader van de tijd én niet te vergeten het aantal pagina’s, krijg ik daar toch graag antwoord op.

Mocht iemand vinden dat een bijlage in zijn of haar ogen overbodig is, dan hoor ik dat ook graag.

Verder krijg ik graag feedback op het verhaal zelf. Zit er een goede lijn in, is het te volgen? Vooral Hoofdstuk 4 is daarbij nog een twijfel. Ik hoor het graag.

En tot slot: let nog niet op de vormgeving: die volgt helemaal op het eind!

Rapport LA2 17 mei 2012

En ook hier maar weer: Bedankt!

eerste product ter nominatie

Hierbij mijn eerste product dat ik voor nominatie aanbied: de handleiding voor studenten die er mee aan de slag moeten. Ik krijg graag feedback! Ook van externe belanghebbenden. Omdat het eindproduct uiterlijk 29 mei moet worden ingeleverd en ik mijn deadline op 27 mei heb staan, zou een snelle reactie heel erg op prijs gesteld worden! Voor mijn medestudenten is de deadline scherper 😉

Handleiding beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd 17 mei

 

Alvast bedankt!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: