Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “juni, 2012”

Ondertussen achter de schermen …..

Afgelopen week is het een beetje stil geweest. Maar ik heb, samen met mijn collega’s niet stil gezeten! De handleiding voor deeltijd jaar 1 periode 1 en 2 waarin de voorwaarden voor het assessment worden uitgelegd, zijn onderwerp van gesprek geweest met de coördinator deeltijd en de docenten die de diverse vakken in de eerste periode gaan geven.

De coördinator gaat naar aanleiding van dit overleg om de tafel met de opleidingsmanager om een aantal voorwaarden met betrekking tot de ptd helder te krijgen. De docenten gaan de handleiding doorlezen om te kijken wat daar nog aan veranderd zou moeten worden vanuit hun vakgebied en het streven om meer te integreren. Omdat sommige vakken helemaal nieuw zijn en afgeleid van de voltijd-opzet, vergt dat misschien aanpassing, aan de andere kant kan ook worden aangesloten op bestaande uitgangspunten. Maar het vraagt wel aandacht.

Als deze opmerkingen binnen zijn, ik hoop uiterlijk 6 juli, dan kan ik aan de hand daarvan bepalen of en zo ja welk overleg dan nog nodig is. De handleiding en het tijdschema kan dan worden aangepast en voor de vakantie is het dan af.

Als dan ook de randvoorwaarden voor iedereen duidelijk zijn, kunnen we vanaf week 1 in het nieuwe jaar en het nieuwe gebouw er direct vol tegenaan!

AD ingeleverd

Hoewel niet voor iedereen zichtbaar, ik  heb vanavond mijn assessmentdossier bij mijn coach ingeleverd. Nu alleen nog het gesprek en een gesprek met Eline over mijn vragenlijst. Het einde van dit jaar is in zicht!

 

LA2 echt afgerond!

Gisterenavond eindelijk het verlossende bericht dat ik uitdagend ontwerpen gehaald heb met een …….. 9,2! Dus blij en trots met het resultaat. Het was veel werk, soms een enorme worsteling, maar het heeft effect gehad. Het heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Het is een tijd geleden dat ik zo’n mooi en hoog cijfer heb gehaald.

En ondertussen ben ik er al weer verder mee aan de slag, want over vier weken is het vakantie en dan moet alles klaar zijn om in de eerste week van het nieuwe schooljaar gebruikt te gaan worden.

Ook net een tussenrapportage gemaakt voor het Innovatiefonds, want daar maakte dit ontwerp ook mede deel van uit. En in september gaan we daar verder mee om te kijken of en hoe we het voor de hoofdfase in de deeltijd kunnen gaan invoeren en voor de voltijd.

Ook in het kennisnetwerk Deeltijd ga ik verder. Daar komt in november het onderwerp blended learning aan de orde, iets dat ook in de deeltijd zijn plaats moet krijgen. En zullen de social media ook hier hun intrede gaan doen!

Nu nog twee laatste loodjes: het assessmentdossier morgen inleveren met een gesprek op 26-6 of 3/7 en een opzet van mijn vragenlijst bespreken waar ik in het nieuwe schooljaar al snel mee aan de slag moet.

Maar vergeleken met het achterliggende traject voor het onderwijsontwerp is dat peanuts!

Ik sluit de week af met…

Een goed gevoel, want de volgende stappen in het herontwerp voor de deeltijd zijn gezet. Overleg met de nieuwe coördinator, een overleg gepland met de docenten die de eerste periode er mee aan de slag gaan, ideeën uitgewisseld met de opleidingsmanager over verdere invulling van de extra avond en het programma voor de eerste periode en een lijstje met wat er voor het eind van het jaar nog moet gebeuren.

Ook nog de stappen gezet voor de tussenrapportage voor het Innovatiefonds, dus dit project loopt goed op schema. Ben ondertussen wel razend benieuwd naar mijn cijfer voor het eindproduct. Dat de basis enthousiast ontvangen is, geeft  moed en vertrouwen!

En ondertussen ook nog grote stappen gezet in mijn AD, dat ik 19 juni moet inleveren. Helaas kwam de mail met informatie over de inhoud daarna pas, beetje jammer. Het lijkt er op dat ik toch vaak wat sneller aan stukken begin, dan docenten blijkbaar denken dat gebruikelijk is. Ik hoop volgend jaar op verbetering … 😉 Ik was nu in ieder geval niet van plan om mijn werk dat ik al had gedaan op de schroothoop te gooien. Gelukkig zit er wel logica in min gedachten, waardoor ik wel redelijk aansluit bij de wensen en eisen die nu gesteld zijn. Misschien een beetje anders ingevuld, maar de essentie komt overeen. Op het gesprek kan ik dat denk ik goed toelichten!

 

Integratie blog en website gedeeltelijk gelukt!

Mijn voornemen om van blog naar website en andersom te kunnen switchen is gelukt. Het is nog niet mogelijk om mijn blogs ook te posten en te lezen op mijn site, daar is meer voor nodig. Maar het begin is er, ik nodig je dan ook uit om eens een kijkje te nemen op mijn site! 😉

Ook na het leerarrangement Uitdagend ontwerpen blijf ik actief op mijn blog, ook met actuele informatie over ontwikkelingen in het onderwijs en de innovatie daarin.

Volgende stap is om een link te maken naar de blog van de opleiding Communicatie en wellicht daar wel direct op te kunnen posten. Ik houd je op de hoogte!

Ander punt is om de blog te verluchtigen met beelden. Dat vraagt iets meer tijd, omdat ik daarin ook een bepaalde stijl wil vinden, die herkenbaar wordt. Als je suggesties hebt, laat het weten!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: