Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “november, 2012”

En weer wat interessante berichtgeving over leren in de toekomst en het HBO

http://xyofeinstein.wordpress.com/2012/11/28/the-learning-curve-een-nieuw-rapport-en-site-van-pearson-over-onderwijs/

Negatieve mythen plagen de hogeschool

http://www.deursenonderwijsgroep.nl/weblog/ervaringen-met-de-nieuwe-accreditatie-nvao/

Studenten en technology

sr-ithaka-interactive-learning-online-at-public-universities

Transforming curriculum delivery_accessible2

Mijn productbeoordelingen op een rij voor de nominatie

Omdat ik morgen geen tijd heb om voor 18 uur nog iets te ondernemen en pas rond 22 uur thuis ben, rond ik hierbij mijn nominatie af. Natuurlijk ben ik blij als er nog mensen zijn die feedback willen geven, dat neem ik zeker mee, ook buiten dit proces!

productnominatie

Zowel mijn eigen beoordeling als die van dire medestudenten zijn in het totaal document opgenomen. Dus ik ben benieuwd!

Drie artikelen die weer tot nadenken stemmen

Bijgaande pdf’s komen uit het NRC van vandaag. Als ik dit relateer aan het boek dat ik aan het lezen ben (Vertellen is nog geen trainen van Stolovitch en Keeps)), dan zijn er interessante dwarsverbanden. En dat met het artikel dat ik las in de Metro van vandaag van mevrouw Pardoen(ouders online, zie link) over het feit dat social media leidt tot meer zitten blijven, minder focus en minder Echte Vragen, waardoor de leerling geholpen wordt, is er weer genoeg stof voor discussie over wel of niet uitbannen van smartphones, etc.

Kortom, leek me leuk om deze artikelen op mijn blog te zetten. Wie de discussie wil inzetten is welkom!

NRC_20121122_1_010_article6

NRC Hoe bildung uit het onderwijs verdween

http://www.metronieuws.nl/nieuws/social-media-leidt-scholier-te-veel-af/SrZlkv!Vbccmt6Qy3FeI/

Inspiratie

Gisteren was een zeer inspirerende dag. Ik ben de dag begonnen met een tweetal gesprekken met de afdeling Aansluiting MBO-HBO en Concernstrategie over de eerste grove analyse van mijn onderzoek. Ik was op zoek naar de nieuwste gegevens en inzichten uit de informatie vanuit die twee afdelingen en ik wilde mijn bevindingen graag aan hen voorleggen en spiegelen aan de meer algemene HR gegevens. Dat leverde weer een schat aan nieuwe informatie op, die ik goed kan gebruiken om mijn “cijfer-hoofdstuk” te kunnen schrijven. Vooral trends, bepaalde correlaties, richtingen in beleid en wetgeving zijn daarbij voor mij zeer interessant.  Kortom: veel inspiratie opgedaan, wat weer veel energie geeft.

’s Middags samen met Karen een training verzorgd over adviseren, communicatiestijlen en weerstand aan mijn mede-studenten van de MLI. Het was goed voorbereid door de deelnemers. Het heeft veel eye-openers opgeleverd, er is veel gelachen en er zijn acteertalenten ontdekt. Ik ben weer geïnspireerd door de reacties van de deelnemers en ook ik heb er in mijn rol weer veel van geleerd. Ook hier krijg ik weer veel energie van. En niet in de laatste plaats door de samenwerking met Karen én de mogelijkheid die mij is geboden vanuit MLI om mijn aanbod ook daadwerkelijk te mogen uitvoeren. Kortom: top.

Het was vandaag daarom weer even landen in de werkzaamheden die gisteren zijn blijven liggen, het nakijkwerk, de toetsmatrijzen en voorbereidingen voor de dag van morgen. Maar ook dat heeft weer veel opgeleverd, zoals constructief overleg over het proces rondom stage (handleiding, cmi-campus, werkverdeling en afstemmen). Soms denk ik wel even: o ja dat moet ook nog, maar aan het eind van de dag kijk ik vooral naar wat gedaan en bereikt is. Want morgen is er weer een dag!

 

Mijn product voor LA3 tot de advisering….

Zoals bekend moet er voor het derde leerarrangement een paper worden geschreven. De eerste versie is in zeer beperkte kring (leerteam) via Google Docs uitgezet. Dit is dus de tweede versie, waarin de feedback van mijn leerteamleden is verwerkt. Dit product wil ik graag voordragen ter nominatie voor de bespreking van 27 november. Een beetje vroeg ingediend misschien, maar ik kan op dit moment even niet verder, omdat ik in afwachting ben van wat resultaten die ik wil verwerken in de kritische analyse. En daarbij weet ik dat ik voor aanstaande vrijdag geen tijd meer zal hebben voor dit specifieke onderdeel. En voordat ik het in de drukte van alledag vergeet, daarom maar meteen aangeboden.

De oplettende lezer zal opmerken dat er her en der nog wat gele markeringen staan, daar moet nog informatie worden ingevuld. Verder wil ik nog meer literatuur er in verwerken, maar ook daar moet ik nog een slag maken. En de laatste opmerking: de eerste pagina in de paarse letter hoort niet bij de paper, maar bevat voor mij een aantal punten die ik niet mag vergeten!

De vragen die ik heb en waar ik  graag feedback op krijg zijn:
1. kun je de lijn van de paper volgen? Zo ja, wat vind je goed, zo nee, wat zijn dan punten om te veranderen?
2. Wat vind je van de opbouw van het verhaal?
3. Mis je belangrijke informatie met name in de toepassing van de modellen?
4. Wat vind je van het niveau van het kritische element in de analyse?
5. Welke tips heb je voor me om de kwaliteit van deze paper te verhogen?

Iedereen, ook buiten de MLI, wordt van harte uitgenodigd om feedback te geven.
Juist van mensen die het helemaal blanco lezen komen soms de grootste eye-openers! Alvast bedankt voor de moeite!

Opzet paper voor kritische analyse van het proces van het invoeren van de onderwijsvernieuwing binnen de deeltijd

Leerstijlen en leervoorkeuren, wat is het verschil?

Ik heb kennis genomen van de voorbereiding op de komende les Homo Zappiens. Ik heb een aantal (wellicht enigszins kritische) vragen en opmerkingen. Het betreft een ingekorte(vooral inhoudelijk interessante) reactie van mij op de blog van MLI3, met als toevoeging mijn eigen mening over het onderwerp!
De discussie over leerstijlen en leervoorkeuren:
In hoeverre de leerstijlen (van Vermunt) nog houdbaar zijn in een nieuwe onderwijsomgeving, is een aardige invalshoek. Twee argumenten wil ik daar in meegeven: er kunnen naast de bestaande leerstijlen nieuwe leerstijlen ontstaan en gezien het feit dat nog veel onderwijssituaties niet echt innoverend zijn, denk ik dat de bestaande leerstijlen nog een brede basis voor bestaansrecht hebben.

Liefde voor leren gaat uit van Leervoorkeuren bij vooral werknemers in organisaties waarin veranderingen plaatsvinden. Afgeleid van onder andere de verschillende manieren waarop in de organisatie met vernieuwingen wordt omgegaan. Oftewel de Kleurentheorie van de Caluwé. Sterker nog: Manon Ruijters combineert in haar proefschrift vele theorieën over leren en komt dan tot een nieuw model. En daarom kunnen de termen leerstijlen en leervoorkeuren niet door elkaar worden gebruikt.
Er is nog geen transitie naar het onderwijs gemaakt, dus niet 1 op 1 toepasbaar op leerlingen/studenten. Omdat ik daar zelf met name in geïnteresseerd was in verband met mijn onderzoek, heb ik daar met Manon Ruijters over gemaild. Zij gaf aan dat zij nog niet zover was. Wel dat een ander promotieonderzoek nu nieuwe leervoorkeuren aan het onderzoeken is. Het fijne weet ik daar niet van, maar ik leid er uit af, dat het nog een dynamisch onderwerp is, waar nog veel ontwikkeling in zal plaatsvinden.
Met name is het situgram en cognigram met bijbehorende verklaringen nog niet toegepast in het (Hoger) onderwijs en valt dus nog niet aan te geven in hoeverre conclusies in werksituaties over te zetten zijn in onderwijssituaties.
Alleen als je het situgram nu wil inzetten binnen bijvoorbeeld de medewerkers binnen het onderwijs om vernieuwingen door te voeren, heeft volgens mij de discussie van aanstaande dinsdag meerwaarde voor de deelnemers. Maar dat punt kon ik niet vaststellen uit de informatie van Sia.

Het boek Liefde voor Leren blijft niet beperkt tot het gebruik van het situgram en cognigram   Het geeft een uitgebreid beeld hoe medewerkers handelen in veranderingssituaties. Daar ligt de essentie. En is daarom absoluut een toevoeging aan de meer op organisatiegerichte managementboeken waar veel managers hun informatie uit halen.

in pdf: http://diejoostdejong.files.wordpress.com/2012/01/leervoorkeurentest_twijnstra_gudde1.pdf

Het is te hopen dat er op de korte termijn een start wordt gemaakt met de transitie van leervoorkeuren naar het Hoger onderwijs, zodat er ook meer aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Want laten we wel zijn: de leerstijlen van Vermunt worden vooral gebruikt in onderwijsland en nauwelijks daarbuiten. Het zal absoluut van meerwaarde zijn als in het onderwijs en op de arbeidsmarkt de leervoorkeuren vaker als uitgangspunt worden gebruikt om studenten en werknemers effectief te laten leren. Maar dat zal voorlopig wel een illusie zijn!

In de blog van Wilfred Rubens wordt alvast een poging gedaan om de leervoorkeuren te koppelen aan e-learning, dus het begin is er ! Lees het in de volgende blog uit december 2011:

Blog wilfred Rubens over eleervoorkeuren

 

Geen tijd of zin om te lezen? Bekijk dan de korte filmpjes over communicatiestijlen en kleurendenken in organisaties

In deze blog een visuele ondersteuning ter voorbereiding e3n inspiratie op het college van aanstaande dinsdag. De eerste drie gaan in op de communicatiestijlen van GITP. De laatste  link is er een die vele voorbeelden geeft op diverse terreinen.

Communicatiestijlen uitgelegd

Directief en coöperatief

Beschouwend en expressief

 

Veel voorbeelden van verschillende situaties

Natuurlijk is er nog veel meer te vinden op het internet. Denk daarbij ook aan hilarische voorbeelden van de LAMA’s, Herman Finkers en vele anderen. Uitvergrote situaties laat soms heel duidelijk het probleem zien.

En het volgende filmpje gaat over kleurendenken en veranderingen in organisaties.

Kleurendenken

En de kracht schuilt in het erkennen, herkennen, accepteren en combineren van communicatiestijlen en kleurendenken!

Succes!

En de stappen binnen mijn paper……

Vandaag een paar kleine stapjes gezet in mijn paper met als onderwerp de kritische analyse van de invoering van de vernieuwingen binnen de deeltijd. Net als gisteren, heb ik mijn literatuur na verzamelen nu onderverdeeld in een aantal categorieën:

1. vernieuwingsprocessen en veranderingen binnen organisaties in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

2. Extra informatie over het invoeren van assessments in het onderwijs.

3. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-learning binnen het onderwijs.

4. Artikelen van en over Hattie.

De eerste categorie leverde een aantal stukken op van onder andere Susanne Verdonschot en Hans Vermaak. De laatste werkt ook samen met Léon de Caluwé, de specialist op verandermanagement, met wie ook Manon Ruijters samenwerkte voor Liefde voor Leren. Verder een boek getiteld Fantaseren of innoveren van het lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool. en dan heb ik de tips van Nathalie nog niet eens verwerkt. Ga ik  morgen doen!

De tweede categorie leverde extra informatie op om de gemaakte keuzes te kunnen steunen of aanpassen. Zo was een stuk over een beslismodel over de inzet van assessment van de Open Universiteit, hoewel al wat ouder, bijzonder handig.

Met betrekking tot de ontwikkeling van blended learning in het deeltijdonderwijs, zijn artikelen rondom dit onderwerp zeker aanvullend om te kunnen bepalen hoe en wanneer wij dit zouden kunnen invoeren. Plannen om dit al te doen bij de invoering van alle veranderingen zijn nog niet uitgevoerd. Boeken over aan de slag gaan met competenties, waarover ik eerder schreef, zijn absoluut verdiepend en nodig op dit onderwerp.

De artikelen van en over Hattie, de schrijver van Invisable Learning, geven een beeld van de impact voor keuzes in het onderwijs. Na een zeer inspirerende discussie van afgelopen dinsdag heeft dit onderwerp zeker aan diepte gewonnen. Tevens is bij mij het besef doorgedrongen, hoe de visie van het onderwijs hiermee kan samenhangen, mits niet gebruikt als “boodschappenlijstje”.

Van al deze bronnen even de literatuurlijst bijgewerkt, nog niet APA proef 😉

Het lijkt er op of ik niet heel veel ben opgeschoten dit weekend, maar ik heb toch een heel tevreden gevoel, omdat ik alles weer op orde heb. Voor mij een belangrijke voorwaarde om nu alles in een volgende poging samen te kunnen brengen tot een kwalitatief verbeterde versie, samen met de gegeven feedback door Claire, Jurgen en Jaap! Ik kan weer vooruit ….. 🙂

Alles geordend en dan nu ….. lezen!!

De afgelopen weken stonden in het teken van het zoeken naar literatuur om mijn eerdere wegen verder te bekrachtigen of te ontkennen. Mijn scope voor mijn onderzoek in LA5 is steeds breed geweest, om zo uiteindelijk te kunnen bepalen wat de belangrijkste factoren zijn die bij die specifieke groep MBO studenten die de verkorte route doet van invloed is en hoe onze opleiding hierop kan inspelen of niet. Ook het voorbereidend kwalitatief onderzoek heeft daarbij geholpen.

Twee dagen surfen en zoeken via andere literatuurlijsten heeft heel veel opgeleverd, zowel nationaal als internationaal. De vijf categorieën waarin ik gezocht heb zijn:

1. cijfers en beleidsstukken over instroom, uitstroom, rendement, uitval en succes. Dit ter verdere onderbouwing van de gevonden resultaten uit beschikbare databases om zo een vergelijking te kunnen maken tussen algemeen en de specifieke doelgroep.

2. factoren die het studiesucces/rendement beïnvloeden vanuit het perspectief van de student. Bijvoorbeeld etniciteit, gedragskenmerken, motivatie, sociale achtergronden en inspanning die de student kan/wil plegen, wilskracht etc.

3. Leerstijlen en leerstrategieën en de invloed op studieresultaten.

4. factoren die van invloed zijn op tevredenheid, loyaliteit, relatie tussen docent en student, verwachtingen van de student. Er is een overlap met de tweede en derde categorie, maar toch net een andere invalshoek.

5. Nieuwe ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, op het gebied van digitaal leren, teamprestatie, kenniscreatie. Dit onderwerp is in een later stadium van belang als er stappen gemaakt kunnen worden naar eventuele veranderingen in het curriculum op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Deze zoektocht was nog niet heel gericht, maar meer exploratief, op basis van eigen interesse, ideeën en visie.

Met het resultaat van deze zoektocht ben ik aan de slag gegaan, namelijk ordenen op een van bovenstaande categorieën. Totaal betreft het ruim 80 nieuwe bronnen, van onderzoeksartikel tot volledig proefschrift.  Met de bronnen die ik in de eerste outline van het theoretisch kader heb gebruikt, worden het er dus te veel. Kortom: eerst gaan lezen (ipv scannen), schiften op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit, registreren van genoemde items en mogelijke quotes verzamelen.

Genoeg te doen dus! en dat is alleen nog maar mijn onderzoek voor mijn eindscriptie. In mijn volgende blog meer over LA3: begeleiden en initiëren van onderwijsvernieuwing.

Om het stuk over de cijfers goed en actueel  in de steigers te krijgen, begin ik met alles op dit terrein op een rijtje te zetten en te combineren met de gegevens van de eigen studenten uit Startmeter en waarneming.

Als je wil reageren, altijd welkom!

Materiaal voor het college over advisering van 20 november aanstaande

In onderstaande uploads de voorbereidingsopdrachten en bijbehorende artikelen voor het college over advisering op 20 november aanstaande. Ook staat in het kort de opbouw aangegeven, zoals die is besproken met Bartel en Jeroen.

College Adviseren in onderwijssituaties

Samenvatting Caluwe – Leren veranderen

Verandermanagement in geuren en kleuren

Waarombegrijpjemeniet_samenvatting 

De laatste samenvatting omvat informatie over het omgaan met andere communicatiestijlen vanuit je eigen perspectief. Het is ter voorbereiding interessant om in de test op http://www.gitp.nl ook de vragen voor je (beoogde) gesprekspartner in te vullen, zodat je inzicht krijgt in hoe je met een zo hoog mogelijk effect een advies kunt geven.

In de laatste pdf staan de dia’s, die inzicht geven in de achtergrondinformatie, die je nodig kunt hebben voor de voorbereidingsopdracht.

Les masterstudie adviesvaardigheden

Als er vragen zijn, stel ze!!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: