Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “februari, 2013”

Slag gemaakt

Zo, afgelopen week en weekend heel veel werk verzet voor mijn onderzoeksverslag. Niet helemaal zover gekomen als gehoopt, maar het is altijd meer werk dan je inschat. Boeiend en interessant al die materie, zowel al mijn uitkomsten van het fieldresearch als al het herlezen van de literatuur om de juiste passages te vinden en daarover beslissingen te nemen.

Ik kan mij voorstellen dat het anderen wat minder boeit. Zeker omdat ik nog geen tastbare resultaten heb laten zien. Misschien gaat dat binnenkort veranderen. Ik ben aan het nadenken om mijn volgers meer te betrekken bij het proces en daardoor misschien ook weer meer volgers te krijgen. Heb je suggesties hoe jij op de hoogte gehouden wil worden van mijn vorderingen? Laat het weten, wie weet neem ik je idee over en vind je dat binnenkort terug op deze blog!

De eerste reacties op mijn ideeën voor mijn beleidsnotitie die ik moet schrijven zijn al binnen. Reageer jij ook nog?puzzel

 

Een switch in onderwerpen voor mijn beleidsnotitie

6684165-een-brainstorm-sessie-concept-als-een-abstract

Tja, lig ik vannacht in mijn lekkere warme bedje, komen er ineens een aantal onderwerpen naar boven om eventueel te kunnen gaan gebruiken voor mijn beleidsnotitie. Die leg ik graag in deze blog voor en ben benieuwd naar jullie reactie. Komende week, in de voorjaarsvakantie (vanaf 25-2) moeten toch echt de eerste stappen gezet worden.

1. Hoe kun je op verantwoorde manier nieuwe ICT onderwijstoepassingen implementeren in het nieuwe curriculum van de opleiding Communicatie en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Denk daarbij aan VAL, Flipped classroom/blended learning, blogs, etc.

fokke-en-sukke-digitale didactiek

2. Op welke manier kun je de informatie uit de Startmeter en het intakegesprek effectief inzetten voor slb, studieondersteuning en inschatten risico’s op uitval van studenten en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

3. Hoe kun je kennisdeling en -creatie binnen het docententeam van de opleiding Communicatie zodanig verankeren dat iedereen hier de meerwaarde inziet en daardoor bereid is hieraan deel te nemen, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

drexler_sibbet team procesmodel

4. Een voorstel voor een verbeterde en heldere structuur van verantwoordelijkheden op onderwijs en ondersteuningsgebied, waarin een aantal punten van het focusplan van het CvB zijn meegenomen. Binnen de opleiding en daarna uitrollen binnen het instituut. Met als doel: meer betrokkenheid creëren, efficiënter met tijd en middelen omgaan en zo effectiever omgaan met kracht van betrokkenen.

Verschil tussen deze en de vorige onderwerpen is, dat ik hier veel meer in oplossingen heb gedacht,14275621-innovatieve-lamp-idee-concept

in plaats van uit te gaan van het probleem. Ik denk op alle onderwerpen iets te kunnen bijdragen, waardoor kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van werkbeleving en/of inzet van tijd en middelen verbeteren. Sommige onderwerpen liggen in elkaars verlengde of zouden kunnen worden gecombineerd. En een aantal onderwerpen komt voort uit eerdere bevindingen en met de beleidsnotitie kan een basis worden gelegd voor borging.

Kortom: jullie mening wordt zeer op prijs gesteld!

lente6                                      Ter illustratie

De trends in onderwijsland in 2013

De link naar de pagina

 

 

Voor de discussie over het nieuwe curriculum weer een nieuwe invalshoek. Ook voor de maatschappelijke context en innovatie in het onderwijs geeft het weer stof tot nadenken.

Mobiliteit&OpenOnderwijs

foodJeremy Knox heeft  al een hele tijd geleden een kritische stuk geschreven over de beweging rondom Open Educational Resources.  Het is een lastig stuk, maar interessant om vanuit deze kritiek nog eens naar de beweging te kijken die nu gaande is. Food for thought, in ieder geval voor mij.

We zijn de hype voorbij en ook de fase van believers. We zitten er midden in. Zie ook het Horizon Report 2103 worden de MOOCs genoemd als beweging waar we nu in zitten terwijl dit in 2012 nog redelijk ver aan de horizon lag. Tijden veranderen snel. Knox is helemaal niet tegen deze beweging maar heeft wel vijf kritische punten ten aanzien de discussie rondom OER:

  1. De term openness: waar hebben we het over?
  2. De afwijzing van de institutionele structuur
  3. Geen plaats en aandacht  voor didactiek
  4. Humanistische uitgangspunten van autonomie en zelfsturing
  5. Aanpassing aan de behoeften van het kapitaal

Ik beschrijf hier kort de punten…

View original post 424 woorden meer

Een berichtje van het studiefront

Mijn plannen om mijn onderzoeksverslag dit weekend grotendeels in eerste draft af te hebben, is even doorkruist met wat nakijkwerk, waar het door allerlei andere werkzaamheden even niet van was gekomen. Maar ja, deadline is deadline, dus dat nakijkwerk moet eerst af. Zowel vorig weekend als dit weekend gaat daar helaas aan verloren en kan ik dus niet besteden aan het schrijven.

Dinsdag ga ik dat inhalen. Dan wil ik groot deel van mijn voorgenomen plannen toch realiseren. Hoewel de onderdelen van de taakweek best interessant zijn, moeten er even keuzes gemaakt worden.

Voor het laatste leerarrangement is het eindproduct een beleidsnotitie (binnen het onderwerp onderwijs in de maatschappelijke context). Ik heb daar al wel wat ideeën voor, die ik graag voorleg. En daar de uitnodiging aan koppel, om te reageren, aan te vullen, suggesties te geven etc.

Het eerste idee is geboren uit een observatie dat binnen mijn slb groep er relatief veel aan de hand is met van oorsprong Marokkaanse meisjes. Zij hebben vaak een (onzichtbaar) enorm doorzettingsvermogen, maar vallen op ongewone momenten in de studie uit of lopen een grote vertraging op.  Mijn vragen daarbij is: hoe is dit binnen de HR en landelijk? Hebben wij dat in beeld? Wat is het verschil met andere groepen meisjes van niet-westerse afkomst? Wat kunnen wij daar voor specifiek beleid op maken binnen onze opleiding en daarbuiten?

Het tweede idee is vanuit een andere invalshoek en gaat over de voorwaarden voor effectieve studieloopbaanbegeleiding: welke (rand)voorwaarden zijn hiervoor nodig? Waar moet een goede slc aan voldoen? Welke beleids- en andere kaders zijn daarbij bepalend? Kunnen wij door een gezamenlijke lijn hier beleid opmaken, zodat iedere slc binnen de opleiding op dezelfde manier handelt in bepaalde situaties? En hoe zou dat er uit kunnen zien? Zaken als Nudging, studiesucces en studieondersteuning, coachingsvaardigheden, gesprekstechnieken, specialismen van docenten, etc kunnen daarbij aan de orden komen. Uit het oogpunt van binding met de opleiding (tegen onnodig studie-uitval) in het achterhoofd ook zeker de moeite waard om aandacht aan te besteden.

Ik wil daar uiterlijk volgend weekend een definitieve keuze in maken, want de beleidsnotitie moet 7 mei alweer worden ingeleverd. En moet naast het onderzoeksverslag en mijn integratie-opdracht worden geschreven. Kortom: een strakke planning is vereist. Reacties daarom van harte welkom!!DSC_0041

Ik houd de blik op de horizon richting het einddoel: de zomervakantie met diploma op zak!! 😉  🙂

en innoveren maar!

http://www.te-learning.nl/blog/?p=6169

Nog even over het Finse onderwijs

Voor mijn volgers buiten de MLI even een linkje naar de blog van MLILA4, te weten de maatschappelijke context van het onderwijs. In deze link is op de homepage informatie te vinden over finnish lessons, incl powerpoints, die in het kader van onze vernieuwing van het curriculum interessant kunnen zijn. Dus zeker de moeite van het bekijken waard!

http://mlirotterdamla4.wordpress.com/

Komende tijd houden we ons binnen dit leerarrangement bezig met de internationale vergelijking van het onderwijs, waarbij de Finse context niet onbesproken blijft. Wordt dus vervolgd!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: