Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de maand “maart, 2013”

Rondom digitale didactiek ….

Zo, donderdagavond maar eens een start gemaakt met het lezen van de stapel literatuur die op mijn bureau lag met het onderwerp digitale didactiek. Daaronder vallen ook de technologische trends in het onderwijs en daarbuiten. Interessant om te lezen! Daarbij heb ik geprobeerd om steeds de koppeling vast te houden met het hoger onderwijs in het algemeen, de maatschappelijke noodzaak en de vertaling daarvan naar de situatie binnen de opleiding Communicatie.

De beleidsnotitie vormt zich langzaam in mijn hoofd door al dat leesvoer. Nu dus gaan schrijven, dit Paasweekend moet ik een heel eind op weg komen, want ik wil er ook met anderen nog over van gedachten wisselen.

Belangrijkste onderdelen in de notitie zullen zijn: De digitale agenda van Europa en de Nederlandse regering oftewel de maatschappelijke context, het definiëren van digitale didactiek, trends binnen de maatschappij en het onderwijs op het gebied van technologie,   de 21ste eeuwse vaardigheden bij docenten en jeugd en de stand van zaken bij de HR in het algemeen en de  opleiding Communicatie in het bijzonder. Het is de bedoeling dat hier conclusies en aanbevelingen komen, incl een tijdpad waarin dit kan worden geïmplementeerd.

Duidelijk is al wel dat ik niet opnieuw het wiel ga uitvinden, maar gebruik ga maken van al bestaande concepten op dit terrein, die kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen die binnen onze opleiding cq HR worden gesteld. Verder zal ik zeker gebruik maken van mijn eerdere analyse beschreven in “Wanneer maakt de docent het verschil?” en een onderzoek dat vorig jaar door Maaike is uitgevoerd onder onze docenten op het gebied van Groundswell.

Belangrijke literatuur die ik tot nu toe heb gelezen: Digitale didactiek van Lies Sercu, het Unescorapport “Pedagogies of media and information Literacies” ,  de rede vam Prof. Dr. R-J Simons over digitale didactiek uit 2002 (!), het NMC Horizon Report van 2011 en 2013, de digitale agenda.nl van het Ministerie en diverse rapporten van de EC over het belang van het verbeteren van de digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals als basis voor betere leerresultaten. Een artikel uit 4W gaat in op de factoren die de kwaliteit van digitaal leermateriaal bepalen. En tot slot wil ik ook het online-trendrapport van netlash niet onbenoemd laten, omdat dit veel zegt over de tijdgeest van de jongeren en de invloed op de maatschappij.

Mijn notitie zal zich focussen op wat nodig is om de docenten van onze opleiding zo optimaal voor te bereiden op de toekomst, waarbij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en de plaats die het digitale DNA daarbij inneemt een belangrijke aanleiding is om hierover een beleidsnotitie te schrijven.  Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de inhoud van het curriculum, slechts over eventueel /mogelijk in te zetten instrumenten, de kennis die hiervoor nodig is/aanwezig is, de voor- en nadelen hiervan en randvoorwaarden om dit te kunnen gebruiken.

Om alvast een voorproefje te geven, zoals beschreven in het boek digitale didactiek van Lies Sercu: verandering van de toepassing van de Taxonomie van Bloom wanneer digitale didactiek binnen het onderwijs consequent  wordt toegepast:

Zoals we nu gebruiken:

blooms

Met nieuwe technologie:

blooms taxonomy and technology

 

Of op een andere manier weergegeven:

Bloom plus

Als we bij ons op de opleiding digitale didactiek gaan invoeren en toepassen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toetscommissie, de toetsmatrijzen, de kijk op het onderwijs zelf en dus ook voor de docenten die hiermee om gaan. Dat dit niet 1,2,3 gerealiseerd is,staat buiten kijf. Over het hoe, wat, waarom en wanneer worden in de notitie beleidsadviezen gedaan, waarbij draagvlak bij management en  de docenten van uitermate groot belang is om de innovatie te laten slagen.

WORDT VERVOLGD!!  🙂

Voortgang beleidsnotitie “Digitale Didactiek”

wordle-digitale-didactiek

Voor mijn laatste leerarrangement “Maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik een beleidsnotitie schrijven over het belang van digitale didactiek bij docenten in relatie tot de kwalificatiefunctie van het onderwijs: hoe bereiden wij onze studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij in het algemeen en binnen het beroepenveld van Communicatie in het bijzonder?

Op dit moment wordt er binnen de opleiding hard gewerkt aan het nieuwe curriculum, waarvan het eerste jaar vanaf september 2013 al gaat draaien. In de visie staat dat wij onze opleiding digitaal DNA willen meegeven. In mijn optiek kan dit alleen als je als docent digitaal vaardig bent, in staat bent om digitale hulpmiddelen op de juiste manier in te zetten waarbij je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en natuurlijk boven de stof te staan en daardoor met studenten het beste onderwijs te maken. Pas dan kun je spreken van digitaal DNA binnen de opleiding.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de digitalisering van het vakgebied Communicatie. Ook belangrijk, want dat moet aan studenten worden overgebracht. En met name ons digitale zusje CDM is hier al veel verder mee en daar kan de opleiding Communicatie zeker een aantal aspecten van meenemen. Met name Jurgen zal zich in zijn beleidsnotitie met dit aspect bezig houden.

De noodzaak om technologische ontwikkelingen in de opleiding te verweven neemt toe. Vanuit de Europese Commissie en het ministerie neemt de druk toe, om studenten goed voor te bereiden op de digitale wereld. En daarbij zijn studenten over het algemeen digitaal vaardiger dan de docenten. Althans, dat lijkt zo. Uit onderzoeken blijkt dat met name de mediawijsheid en het vinden van bijvoorbeeld betrouwbare bronnen nogal eens tegenvalt. Hier biedt het onderwijs zeker uitkomst.

cached

Verder is het gebruik van laptop, smartphone, apps en tablet niet meer uit de klas te weren. Dat hoeft ook niet, als je weet hoe je er op een slimme manier juist gebruik van kan maken in je les. Ook het feit dat studenten iets opzoeken als jij iets vertelt om te controleren of het juist is, is niet bedreigend, maar kan in je lessen juist uitkomst bieden. Alleen, dan zal de kijk op je onderwijs moeten veranderen. En dat kost tijd en vereist kennis.

Tijd dus om mij er eens in te verdiepen. Ik ben begonnen met speuren naar onderliggende rapporten en literatuur en ik ben voorlopig weer even zoet. Verder ben ik van plan een korte en leuke enquête naar mijn collega’s te sturen om een indruk te krijgen van de stand van zaken op dit gebied en de wensen voor de korte en langere termijn.

Wat mij iedere keer weer verrast is de hoeveelheid informatie die te vinden is over een specifiek onderwerp. Het is net alsof je ogen ineens open gaan en je alle verborgen schatten in een keer vindt. Ik zie verder ook al weer verbanden met mijn onderzoeksverslag en hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en dan in het bijzonder voor de docenten.

Fokke en Sukke geven niet het goede voorbeeld:

fokke-en-sukke-digitale didactiek

In het onderstaande infografic van Erik Bolhuis staat een duidelijke beslisboom die gebruikt kan worden bij het inzetten van digitale didactiek:

Digital+Classroom-640x3040

 

Tot slot: toch maar zelf de techniek van een mooie infografic maken leren, net als een wordl  😉

 

Digitaal praten over het onderwijs

Informatie van diverse blogs met als onderwerp digitalisering onder jongeren en het onderwijs

In onderstaande links weer veel informatie over trends, digitale didactiek, technologie en gebruik en het toekomstbeeld van het onderwijs.

Trends:

Trends in technology

De trends in 2013, en wat is dan interessant voor het onderwijs?

Trends die het onderwijs beïnvloeden OESO 2013

Trends onder de jongeren 2013

En hier leiden wij onze studenten voor op?!

Ook hier een beeld van de jongeren in de toekomst

Mediagebruik:

Mediagebruik bij jongeren tussen 12-15 jaar

Mediagebruik bij generatie X

Handboek Unesco over het gebruik van social media in het onderwijs en wetenschap

Als tieners dit nu doen, hoe ziet het onderwijs over 5-6 er dan uit?

Kinderen leren programmeren?

Coderen is als lezen en schrijven, hoe eerder geleerd, hoe beter toegepast!

Toekomst van de computer

Lezen van papier of van tablet?

Wel aardig, deze blik terug in de tijd!

Toekomst van het onderwijs

De toekomst van het onderwijs is niet multiple choice

Technische evolutie in het HO

Het belang van emailetiquette

Nut van de bibliotheek

Flipped classroom verovert het klaslokaal

Learning analystics, goed idee?

Raakvlak tussen didactiek en vakinhoud: hoe nemen jongeren het nieuws tot zich?

Gebruik van mobiele technology in de klas (Amerikaans onderzoek)

En voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum: wanneer is een handleiding geen handleiding meer 😉

Voor wie wil weten waar en waarover onderwijs wordt gesproken

En met deze informatie kun je rekening houden in je lessen.

De meeste informatie komt van de blog X,Y of Einstein. Deze blog post per dag ongeveer 3 berichten over de ontwikkelingen in het onderwijs, technologie en jeugd. Het boek: De jeugd is tegenwoordig….. vormt de basis en dat is zeker de moeite waard om te lezen!

In een aantal aparte blogs zal ik vanaf nu regelmatig infografics plaatsen, goed te gebruiken in de les, geven vaak een duidelijk overzicht van een ontwikkeling, die makkelijk uit te leggen en aan te vullen is. Mocht je zelf nog aanvullingen hebben, post het dan als reactie!

Krachtenveldanalyse

Voor het leerarrangement “de maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik mij bezig houden met de stand van zaken van de digitale didactiek binnen de opleiding Communicatie. Dit in het licht van de ontwikkeling van het noodzakelijke digitale DNA van het nieuwe curriculum dat in september 2013 van start gaat. Uit oprechte nieuwsgierigheid wil ik dit nader belichten met als doel dat ons docentenkorps straks voldoende toegerust is om ict en de digiwereld niet alleen vakinhoudelijk te kunnen signaleren en duiden, maar daar ook in de praktijk in hun lessen mee aan de slag te kunnen op een manier dat studenten het gevoel hebben dat docenten er echt mee overweg kunnen.

Neelie Kroes heeft het laatst al aangegeven, als commissaris Digitale Agenda vanuit de EU, dat het een uitdaging zal zijn om het onderwijs niet vanuit de huidige kennis te benaderen, maar vanuit kennis van de toekomstige generatie. Met name omdat de ontwikkelingen buiten het onderwijs razendsnel gaan en soms maar nauwelijks in het onderwijs binnendringen.

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren voor onze opleiding vind ik boeiend en leerzaam. Want waar staan wij als docenten binnen de opleiding, wat kunnen wij wel en niet en willen wij wel en niet toepassen. En hoe kunnen we zo optimaal mogelijk talenten, kennis en scholing gebruiken om docenten voor onze opleiding goed voor te bereiden om in hun werkvormen op een effectieve manier de digitale ontwikkelingen te gaan gebruiken.  Er is al veel over geschreven en ontwikkeld, het is daarom heel interessant om te kijken wat wij direct in de praktijk kunnen brengen!

Allereerst ga ik een krachtenveldanalyse opstellen, dat zal al veel helderheid geven. Misschien kan ik daar de uitkomsten van de paper van Maaike nog voor gebruiken, die zij vorig jaar schreef in het kader van Groundswell marketing, omdat dit iets zegt over de houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied.

Afbeelding

Daarna zal het systeemdenken als hulpmiddel worden gebruikt om te kunnen bepalen welke factoren van invloed kunnen zijn om tot versnelling of vertraging tot het proces kunnen leiden en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Kortom, ik ben begonnen!!!

In de komende weken zal ik regelmatig met Jurgen overleggen, want onze onderwerpen kunnen elkaar versterken en natuurlijk met de opleidingsmanagers om zo tot een gedegen, misschien wat ambitieuze, maar toch ook zeker met een realistische kijk en uitwerking van dit onderwerp.

Weten wat de krachtenveldanalyse inhoudt? Kijk dan naar deze uitleg.

Een voorbeeld van het systeemdenken in het onderwijs zie je in onderstaand plaatje.

Afbeelding

Met dank aan onderwijsmanagement.blogspot.com (2010)

 

En tot slot een link van Edudemic, waarin de 6 uitdagingen van gebruik van technologie in het onderwijs worden beschreven, vandaag gepoat op facebook: http://edudemic.com/2013/02/challenges-of-using-education-technology/

 

De voorjaarsvakantie is weer bijna voorbij….

Ter illustratieWat is zo’n weekje, wachtend op het echte voorjaar, toch weer snel voorbij. Het is een productief weekje geweest, als ik kijk wat het allemaal heeft opgeleverd. Natuurlijk liep het heel anders dan gepland, maar dat is niet erg.

Zondag t/m donderdag stond vooral in het teken van de voortgang van mijn onderzoeksverslag. Ik kreeg zondag een flow-gevoel en ik had geen rust totdat alle informatie verwerkt was en op zijn plek stond, alle bronnen nog eens waren doorgelopen en benoemd in het verslag en de rode draad er nadrukkelijker in te vlechten. Maar dat heeft dan ook tot resultaat gehad dat ik een nieuwe versie heb kunnen sturen naar mijn begeleidingsgroep en leerteam. En ik denk dat mijn concept-adviezen al heel goed te bespreken zijn en mee te nemen zijn in de plannen voor komend jaar. Dus een afspraak plannen met de opdrachtgever lijkt me nu een volgende stap.

Verder heb ik nog een aantal stukken van mijn leerteammaatjes en begeleidingsgroep gelezen en feedback gegeven. In de hoop dat ze daar ook iets aan hebben 😉

Gisteren heb ik weer een paar stapjes gezet in mijn integratie-opdracht. Ik hoop na aanstaande dinsdag wat meer input te krijgen, waardoor ik hier ook weer wat voortgang in boek. En ik hoop dat een gesprek met mijn coach daar ook weer een zwaai aan kan geven. Ik vind het wel leuk om er mee bezig te zijn, maar volgens mij zie ik het allemaal veel te zwaar en maak ik er misschien weer veel te veel werk van. Dus voordat ik mij er definitief instort, toch maar even dinsdag afwachten.

Bronnen genoeg!!

Vandaag heb ik mij georiënteerd op LA4. En weer ben ik verbaasd hoeveel informatie er over een onderwerp te vinden is. Was ik eerst nog van plan om mij bezig te houden met het studiesucces en de omstandigheden van Marokkaanse meisjes, dat is nu van de baan. Binnen de HR was er weinig zicht op en beleid voor gemaakt, omdat het geen probleem zou zijn. Verder komt het in mijn onderzoeksverslag op een andere manier ook zeker terug. Tijd voor iets nieuws dus. In mijn blog van 17 februari heb ik een aantal opties verwoord, waar ik van een aantal mensen reactie op heb gehad. Binnenkort, na overleg met belanghebbenden, meer hierover. Wel zo netjes om dat niet eerst via de blog te communiceren maar via de persoonlijke weg.

Waar ik niet aan toegekomen ben, maar wat eigenlijk ook niet de bedoeling is in een vakantie, is mijn werk. Ik was het nog wel van plan om gezellig toetsmatrijzen te maken en wat andere klussen te doen, maar het is gebleven bij een CV maken voor de visitatie, de Comm2Workshopdag voorbereiden (sprekers op een rijtje gezet) en documenten uploaden in dropbox voor het nieuwe curriculum.

En dit weekend lekker weg. Beetje de stad in, wandelen in de bossen, lekker uit eten, kortom een beetje ontspanning. Dan kan ik er maandag weer volop tegenaan! En op naar het voorjaar…..

parasolletjes en tentjes

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: