Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de categorie “LA2 inhoudelijk”

En klaar zijn de stukken!

Eindelijk, na alle inspanning, zijn de stukken klaar. Afgelopen weekend was het nog even afzien bij 30 graden boven op zolder, maar aan alle Facebook en blogs van mijn medestudenten te zien was ik niet de enige!

Het zijn uiteindelijk toch twee stukken geworden. Aan de ene kant in verband met de leesbaarheid, maar ook omdat het echt twee apart producten zijn.

Het eerste product ben ik echt trots op, want met alle kaders waar ik rekening mee moest houden, is het gelukt om tot een consistent geheel te komen. Feedback op allerlei manieren en momenten hebben daar bij zeker geholpen. Naar aanleiding van de laatste productbespreking heb ik alles nog eens kritisch doorgelezen op het onderdeel assessment/toetsing en als gevolg daarvan nog het één en ander aangescherpt en verduidelijkt.

LA2 Deeltijd op zijn kop

Wat de vormgeving betreft: hier heb ik gekozen voor een hele andere insteek dan een normaal rapport. In lijn met de vormgeving van mijn website en wat speelse elementen ingebracht om het geheel een beetje te verluchtigen. Al met al zit ik nog redelijk binnen het aantal pagina’s, hoewel ik daar niet echt meer  op heb gelet. Ook de rubrics heb ik voor kennisgeving aangenomen en heb daarna gekozen voor een eigen opbouw die past bij de opdracht die ik heb gekregen. Alle elementen komen wel  ergens terug in het stuk of de bijlagen.

Het tweede stuk is de handleiding zelf, die richting geeft aan de basisprincipes van het ontwerp. In de verantwoording wordt dan ook veelvuldig naar dit stuk verwezen, omdat alles daar in detail is uitgewerkt. Daarom moest dat stuk er zeker bij. Ook vanwege de andere vormgeving is het apart gehouden.

handleiding student deeltijd jaar 1 periode 1 en 2

Kortom, ik kijk met voldoening terug op het proces en op de opgeleverde eindproducten. Ik kan er volledig achterstaan, ik weet dat het proces hierna nog verder gaat, maar voor even het gevoel dat ik iets afgerond heb, wel zo fijn!

Dit stuk is mede te vinden op het blog uitdagend ontwerpen en op Natschool, omdat nog niet duidelijk was hoe het moest worden aangeleverd.

Veel leesplezier toegewenst aan al mijn volgers en beoordelaars 😉

Toch behoefte aan visualisatie

Na het inleveren van mijn twee producten afgelopen donderdag, bleef het spoken in mijn hoofd. En ineens wist ik wat ik miste (met dank aan de blog van Monique!): het visualiseren van het 4C/ID model waarmee ik mijn ontwerp heb vormgegeven. Pas dan zou ik kunnen zien of er nog ergens gaten zaten in verantwoording en ontwerp. Bij deze dus met behulp van Prezi gemaakt. Feedback en vragen zijn welkom!

 

http://prezi.com/brosrclee-nr/4cid-model-voor-deeltijd-jaar1-assessment-en-portfolio/

En mijn tweede product ter nominatie

In dit tweede product heb ik mijn hele document toegevoegd tot zover ik het compleet heb. Vooral het invoegen van liggende excel en pdf bestanden heb ik mij nog niet aan gewaagd.

Verder vraag ik mij af hoever ik moet gaan met het ontwikkelen van een toetsmatrijs of rubric voor dit ontwerp. Datzelfde geldt voor het opstellen van specifieke evaluatiecriteria. Het moet toch wel gebeuren, maar in het kader van de tijd én niet te vergeten het aantal pagina’s, krijg ik daar toch graag antwoord op.

Mocht iemand vinden dat een bijlage in zijn of haar ogen overbodig is, dan hoor ik dat ook graag.

Verder krijg ik graag feedback op het verhaal zelf. Zit er een goede lijn in, is het te volgen? Vooral Hoofdstuk 4 is daarbij nog een twijfel. Ik hoor het graag.

En tot slot: let nog niet op de vormgeving: die volgt helemaal op het eind!

Rapport LA2 17 mei 2012

En ook hier maar weer: Bedankt!

eerste product ter nominatie

Hierbij mijn eerste product dat ik voor nominatie aanbied: de handleiding voor studenten die er mee aan de slag moeten. Ik krijg graag feedback! Ook van externe belanghebbenden. Omdat het eindproduct uiterlijk 29 mei moet worden ingeleverd en ik mijn deadline op 27 mei heb staan, zou een snelle reactie heel erg op prijs gesteld worden! Voor mijn medestudenten is de deadline scherper 😉

Handleiding beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd 17 mei

 

Alvast bedankt!

En aan het eind van de dag ….

Het resultaat van een dag denken, schrijven, knippen, plakken en schuiven. Na mijn stuk van afgelopen zondag hierbij een hele concrete uitwerking. Nog niet af, maar wel van belang om nog een aantal zaken helder te krijgen om het goed uit te werken.

Voor de opleiding Communicatie deeltijd is deze nieuwe opzet van (tot nu toe) de eerste twee periodes van jaar 1 behoorlijk innoverend, al is dat op het eerste gezicht misschien niet helemaal zichtbaar.

Ten eerste is er een veel sterkere focus op het werkveld van de student Communicatie. Ten tweede wordt er een assessment ingevoerd, dat recht doet aan die versterkte focus en meer zicht geeft op de ontwikkeling van de student. Ten derde wordt per periode in het beroepsproduct de samenhang gezocht met alle vakken die in die 8 weken worden gegeven. Dit zal nog verder per vak moeten worden uitgewerkt, maar dit zal met de vakdocenten moeten worden besproken. Ten vierde zijn de digitale media en de trends hierin een vast onderdeel van het beroepsproduct, iets wat nu nog niet vastligt.

Omdat deeltijd nu helemaal gelijk is gesteld aan voltijd maar minder tijd is om les te geven, is bijvoorbeeld het vak Creativiteit implicieter aanwezig dan in de voltijd. Een uitgewerkt programma van de maandag en woensdagavond volgt nog (is wel noodzakelijk bedenk ik mij nu!)

Tot slot denk ik dat in mijn verantwoording zeker nog een aantal zaken moeten worden aangescherpt en theoretisch beter onderbouwd. Maar ik ben weer een stap verder in de goede richting! En ik krijg ook wederom graag feedback.

Nu ga ik alle andere stukken lezen, zoals ik had beloofd. Het loopt toch iets anders dan gepland, maar ja….

Handleiding beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Less is more …..

Zeggen ze. Maar als ik zo de blogs bekijk, worstelt iedereen met hetzelfde fenomeen: teveel te analyseren en te verantwoorden op de juiste manier met een tot in de puntjes verzorgd ontwerp, dat gaat niet passen in de pagina’s. Natuurlijk omvat de eerste versie altijd meer woorden dan de laatste. Bij mij moet die fase ook nog komen. Ik heb vooraf ingeschat hoeveel pagina’s of gedeelten daarvan een onderdeel zou mogen omvatten. Dat leek ik redelijk te halen, tot ik in een flow kwam en mij echt met het concrete ontwerpen ging bezig houden en dit moest verantwoorden.

Maar jullie  mogen zelf oordelen. Ik zou het fijn vinden feedback te ontvangen, mag volgens VAL of op je eigen manier. Ik heb wel een paar concrete vragen die ik graag beantwoord zie. Dus als dat lukt, alvast bedankt!

1. is de volgorde/opbouw logisch, ook de bijlagen?

2. mist er ergens fundamentele uitleg om navolgbaar te blijven?

3. Kunnen er onderdelen weggelaten worden zonder dat er gaten vallen?

4. zien jullie dubbeling in informatie (scheelt ook weer ;)?

5. wat vinden jullie van de theoretische onderbouwing?

Let niet op de lay-out, dat volgt pas helemaal aan het eind. Ook de literatuurverwijzingen zijn nog niet volledig. Daar waar iets in geel is gearceerd moet nog worden gewijzigd, aangevuld of toegevoegd. De bijlagen bevinden zich nog in een prematuur stadium en moeten soms nog worden geschreven. Maar de opbouw is wel compleet.

Alle opmerkingen zijn van harte welkom. Ik zal dinsdag zelf een aantal mensen van feedback voorzien. Alvast bedankt!

Rapport LA2

Stof tot nadenken…..

Deze week vooral in gedachten bezig geweest met een aantal aspecten voor LA2. Verder vooral deze week even gas terug genomen, om te kunnen bij tanken voor de eindsprint van dit studiejaar. Die afstand is volgens mij wel goed geweest. Hierdoor ben ik tot de ontdekking gekomen dat binnen het onderwijs veelal te vergelijken zijn en overeenkomen met modellen buiten het onderwijs. Het heeft echter ook gezorgd voor stof tot verder nadenken en dilemma’s.

Ik zal er één noemen: In mijn dagelijks werk, nu maar ook in het verleden buiten het onderwijs, maak ik gebruik van de PDCA cylcus. Daarnaast leren wij onze studenten gebruik te maken bij het opstellen van een plan van een aantal vaste stappen:

Interne + externe Analyse (doel/probleem), Doelgroepen, Doelstelling, boodschap, strategie, concept, middelen, tijd, budget, uitvoering, Evaluatie.

Wanneer ik de stappen van DCC en bovengenoemde cycli vergelijk, zie ik heel veel overeenkomsten. Het enige (grote?) verschil is de doelgroep. Maar binnen mijn vakgebied is het bepalen van je doelgroep (en de analyse daarvan) een alles bepalende keuze voor de rest van je strategie. In het onderwijs is dat vertaald in je student/leerling, zijn voorkennis en wat de leerdoelen zijn. Dat je dat met een andere invalshoek en intentie doet dan drop verkopen, dat snap ik. Maar voor mijn werkwijze zijn dat altijd hele logische stappen geweest.

In mijn analyse van de verschillende modellen zal dat ook terugkomen, want ik vind het van uiterst groot belang om kennis binnen en buiten het onderwijs te verbinden en te versterken.

Het verklaart voor mij in ieder geval mijn aanvankelijke scepsis voor DCC. Zoals al eerder geuit, vroeg ik mij in alle eerlijkheid af, wat nu zo bijzonder aan het model was. Want ook in marketing en communicatie is het belangrijk dat je steeds terugkoppelt naar eerdere stappen en keuzes, dat je die verantwoord en vertaalt naar het uiteindelijk operationeel niveau en vervolgens evalueert. En dat dit in de praktijk soms anders loopt, heeft ook bij marketing en communicatie grote gevolgen: het mislukken van een introductie, het failliet gaan van een bedrijf, het niet bereiken van de juiste doelgroep of het onnodig geld uitgeven omdat je verkeerde keuzes mbt communicatiemiddelen maakt. In het onderwijs is dat helaas niet anders.

Maar mijn vraag aan mijn volgers is: zijn jullie het wel of niet met mij eens? En welke onderbouwing heb je daarvoor? Ik kijk uit naar jullie reactie!

 

 

Verleden, heden en toekomst

Vandaag heb ik mij bezig gehouden met het onderwijs ontwerpen in mijn verleden, het heden (LA2) en mijn plannen voor de toekomst.

Dit om voor mij zelf helder te krijgen of dat wat ik in het verleden deed uit intuïtie past in de ontwerpmodellen die mij in LA2 zijn aangereikt, hoe ik dat nu toepas en hoe ik dat in de toekomst kan borgen.

Dat heb ik gedaan in een mindmap. Weliswaar niet zo kleurrijk als die van Claire, maar gemaakt met freemind. Freemind is leuk, maar heeft zijn beperkingen. Ik ben er nog niet toegekomen om mij een ander programma eigen te maken. Maar waar het mij om te doen was, is gelukt! Het ordenen van mijn gedachten, het zichtbaar maken van mijn eigen ontwikkelingslijn en de daarbij behorende ontwikkelingen binnen het ontwerpen van onderwijs voor de opleiding Communicatie. Ook handig voor mijn AD!

Omdat het veel uitgebreider is geworden dan ik in eerste instantie dacht te gaan doen, is een korte  leeswijzer en toelichting op zijn plaats:

  1. Het begint links onder en gaat via de wolk linksboven naar rechtsboven en vervolgens naar rechtsonder. Het is geen cirkel, want het geeft ook een ontwikkeling van mij weer in de tijd (van 2007-toekomst).
  2. Het betreft de hoofdlijnen waarvoor onderliggende bewijsstukken aanwezig zijn.
  3. Een vinkje betekent dat het afgesloten is, een ! krijgt grote aandacht en is constant in beweging, een lampje betekent dat het kort geleden als ontwikkeling gestart is of nog gaat starten.
  4. De wolken geven in hun eigen kleur een ander stadium in mijn ontwikkeling aan.
  5. De paarse pijl geeft in de richting van wijzers de verbinding tussen die stadia weer.
  6. Doel en Methode komen bijna overal voor en bij zelf geïnitieerde ontwikkelingen was daar altijd een aanleiding voor, die kort is weergegeven.
  7. Alles is uiteraard niet alleen door mij gedaan, maar altijd in samenwerking met collega’s en/of opleidingsmanager. Ik geloof in kennisdelen en samen creëren en probeer dat ook altijd in de praktijk te brengen.
  8. Door de grote hoeveelheid tekst kan het zijn dat het slecht leesbaar is. Door in- en uitzoomen zijn onderdelen wel leesbaar en kan steeds worden teruggeschakeld naar het overzicht.

Het leverde mij zo terugkijkend veel verrassingen op.  Het is natuurlijk op zijn tijd leuk om achterom te kijken en te constateren dat je best veel bereikt hebt. Daarbij wordt je eigen ontwikkeling in die bijna 5 schooljaren in één oogopslag heel duidelijk.

Zo is het ook gegaan met het beschrijven van het hoe en waarom (aanleiding, doel, methoden). Ik zie een hele duidelijke lijn, waarvan ik dacht dat die opleiding eigen was en waar ik altijd naar gehandeld heb of waarvan ik dacht dat “het moest voor de accreditatie” ;).  De belangrijkste constatering is voor mij dat de manier waarop wij bij de opleiding Communicatie nadenken over de inrichting van ons onderwijs een goede basis kent uit de ontwerpmodellen, zoals ik daar nu kennis mee heb gemaakt. In een volgend bericht zal ik daar mijn visie op geven, waar ik de overeenkomsten en verschillen met een aantal methoden/modellen zie. Ik voel mij er zeer thuis bij, Ik zal mij dan ook  met veel plezier en inzet  verder in het onderwijs ontwerpen willen ontwikkelen.

En zoals het er nu naar uitziet, zijn daar de komende jaren kansen en mogelijkheden genoeg voor!

Maar waar het mij ook om te doen is, is het krijgen van feedback op bijgaande mindmap. Want ondanks dat het natuurlijk geheel uitgaat van mijn eigen referentiekader, kan ik wellicht door vragen en opmerkingen van mijn volgers, het geheel nog verder aanscherpen/vervolmaken. Waar ik ook benieuwd naar ben, is of dit herkenbare beelden voor anderen oplevert en zo ja welke dan en zo nee, wat is dan jouw ontwikkeling als het om onderwijs ontwerpen gaat? Reageer!

Hieronder de link naar de mindmap.

Onderwijs ontwerpen


Tot zover gekomen …. maar nog niet klaar!

In bijgaande link het product met betrekking tot de curriculumanalyse en een eerste korte uitwerking van een voorbeeld voor een mogelijke opbouw in jaar 1 van het assessment.

De ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op. Het traject voor de Master zal enigszins uit de pas gaan lopen met de opleiding, omdat de opleiding sneller wil schakelen. Maar het betekent zeker niet dat de producten niet gebruikt gaan worden. Het zal er waarschijnlijk op neer komen dat de verfijning en onderbouwing constructief zullen worden toegevoegd, zonder dat dit geweld aan het ontwerp zal doen.

Dit product wil ik, samen met de mindmap uit mijn vorige blog voordragen voor nominatie voor aanstaande dinsdag (via het centrale blog). Ben erg benieuwd naar het verdere verloop van die middag!

Verantwoording

Door tijdgebrek heb ik verder het document in zijn ruwe vorm laten bestaan. Kleurtjes geven aan wat de status is: groen is in eerste concept klaar, blauw is halverwege en geel staat voor bijlage en/of nog invoegen. Had er graag nog aan geschaafd, maar moet het helaas even hierbij laten!

Feedback en vragen van harte welkom. Ook de volgers van buiten de MLI worden van harte uitgenodigd!

Pasen 2012 in het teken van spinnenweb, taxonomie en andere modellen

Gelukkig, buiten is het koud. Dat is voor veel (Duitse) dagjesmensen en Keukenhofbezoekers niet zo leuk, maar voor mij is de verleiding veeeeel kleiner geworden om spontaan naar buiten te gaan en lekker te gaan wandelen of op een terrasje te gaan zitten.

En dus staat deze eerste Paasdag in het teken van mijn analyse. Macro en meso zijn klaar voor overleg aanstaande dinsdag met betrokken opleidingsmanager en collega’s. Daarna nog de feedback en nieuwe informatie verwerken en dan wordt dat dinsdag aangeboden als nominatieproduct. Die feedback is voor mij van belang om te weten of ik op het goede spoor zit, niets ben vergeten en geen onwaarheden hebt geschreven. Het opleidingsbelang gaat nog even voor het Master belang.

Maar….. om toch de omvang te kunnen laten zien (en om mijn eigen gedachten op een rij te zetten) heb ik een mindmap gemaakt, waarin alle elementen zijn opgenomen. Het is een vervolg op een eerder rijtje dat ik via deze blog gedeeld heb. Maar het is goed om toch een mindmap te maken om het grote geheel te blijven zien.  Portfolio deeltijd opleiding Communicatie

Ik merk dat ik door het volgen van andere blogs ook weer op ideeën gebracht wordt dan wel om het te volgen of juist niet. Ik merk dat ik sommige dingen anders aanpak, maar dat we uiteindelijk op een zelfde punt uitkomen. Ik hoop dat ik voor anderen ook die rol vervul.

Mocht je, na het eten van al die lekkere paaseitjes, feedback willen geven op mijn mindmap, dan houd ik mij aanbevolen. Ook als je meer uitleg wil of iets mist, laat het mij weten!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: