Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de categorie “LA2 inhoudelijk”

Van Macro naar Nano

Toch maar even een weg geschetst waarlangs ik mijn verantwoording denk af te leggen en de informatie die ik wil gebruiken. Het bleef namelijk maar door mijn hoofd spoken. Oplossing: even op een rijtje zetten. Ik hoor graag of dit een logische weg is of dat er ergens een “gat” zit of een “overlapping”.

 • Beroepsprofielen Logeion (beroepsvereniging Communicatieprofessionals)
 • Eisen vanuit de NVAO (accreditatiecommissie Hoger Onderwijs)
 • Nieuwe maatschappelijke context: is Communicatie maatschappelijk onmisbaar? Anders geen beurs, hogere kosten (hoeveel?) per student, haalbaar binnen 4 jaar?  à daling aantal inschrijvingen à nog rendabel?
 • Koppelen aan theoretisch model (DCC / 4D-IC?)
 • HR onderwijsmodel
 • Opleidingsprofiel voltijd + vertaling deeltijd
 • Competentiematrix met niveaus  en overstijgende leerdoelen
 • Opbouw theorie en praktijk jaar 1 (2,3 en 4 volgen later), waarbij duidelijke vergelijking tussen voltijd en deeltijd. Hiermee wordt basis voor assessment deeltijd  jaar 1 gelegd (verdeling studiepunten)
 • Vergelijking met CE en CMI
 • Behoefte van deeltijdstudent (bewijzen van praktijkervaring in een baan kan de studiedruk verlagen)
 • Vertaling naar specifieke opdrachten,  aanpassing theoretisch kader van de lessen, draagvlak creëren.
 • Randvoorwaarden voor assessment en portfolio vaststellen  en procedure beschrijven.
 • Persoonlijke leerdoelen om competenties te halen (per student) + weg er naar toe (hoe gaat de student dat bereiken?

Ik sta open voor suggesties, dus schroom niet die te geven. Ook vragen om verduidelijking helpen mij mijn gedachten verder te ordenen. Alvast bedankt! 🙂

So far, so good?

Vandaag mij weer eens gebogen over de theorieën van het systematisch én uitdagend ontwerpen. Daarnaast ook meer informatie gezocht over assessments, protocollen, portfolio’s en dergelijke. En het interessante is dat dingen dan steeds meer op hun plaats vallen.

Mijn eerste voorstel en planning was vooral gebaseerd op het Leerarrangement en het model van Dick, Carey en Carey (DCC). Dat had twee redenen: ik dacht (na lezing van de voorwaarden voor de eindopdracht) dat dit verplicht was en het kwam grotendeels overeen met de werkwijze van onze opleiding. Dus wie zou ik dan zijn om hieraan te gaan twijfelen. Daarbij gaf de planning zoals in de handleiding ook een heldere leidraad voor het opleveren van stukken en dat kan nooit kwaad. Waarom iets anders verzinnen als er al iets voor handen is?

Na lezing van Valcke, waarin alle verschillende modellen voor ontwerpen van onderwijs de revue passeerden, had ik  nog geen reden om te twijfelen aan DCC als beste model.

In de literatuur over Hoger Onderwijs en assessments/portfolio’s komt echter veel vaker de naam van Merriënboer naar boven. En dat kan beter passen bij mijn intenties om op dit terrein het onderwijs te ontwerpen, omdat mijn ontwerp echt competentiegericht is. Verder is het bij mij het geval dat het type “instructie” al vast staat, immers het gaat om alles rondom een assessment voor de deeltijd. De vraag hoe dit in te passen in het hele curriculum met welke gevolgen. Daarnaast moet een duidelijk procedure worden opgesteld en opdrachten ontwikkeld, die recht doen aan de eisen en voorwaarden die gesteld worden.

Door DCC en het 4C-ID model nu eerst naast elkaar te zetten, kan ik daarna de definitieve keuze maken. Of misschien wel een combinatie van beiden? Dat zou pas vernieuwend zijn?! In ieder geval komen veel elementen overeen en via de PDCA cyclus is een deel van het proces zeker gewaarborgd.

Wie heeft aanvullende suggesties voor dit dilemma?

Feedback op mijn pitch

Aan de hand van de korte samenvatting op mijn blog is mijn onderwerp “assessment voor de deeltijd” gepresenteerd aan een kleine groep studenten van MLI. De feedback was bemoedigend en voorbeelden van assessments in andere vormen van onderwijs (Engels naar niveau, MBO (weer afgeschaft omdat belofte niet kon worden waargemaakt) geven aan dat er wellicht nog veel haken en ogen aan zitten dan gedacht om het goed in te voeren. Ik neem deze opmerkingen uiteraard mee in mijn analyse die volgende week volgt.
Verder ben ik blij dat er als opmerking terugkwam dat het gesprek met zijn allen inspirerend was en we elkaar op weg hebben kunnen helpen in het formuleren van de ontwerpopdracht. Op naar de volgende stap!

dkw: DCC

De tweede lesdag van LA2 is een feit. Veel geleerd over eigen regie nemen, zelf met ideeën komen voor leeractiviteiten, leervragen stellen via het blog en vooral dat het allemaal nog een beetje op gang moet komen. Er waren wel vragen gesteld, maar vooral op de eigen blogs. Wel suggesties gedaan voor leeractiviteiten, maar geen reacties op de blog.Kortom: uiteindelijk niet veel concreets uitgekomen.

Het blijkt dat het tempo heel verschillend is en dat ik daarbij nogal ongeduldig ben. De aanvliegroutes van het te tackelen probleem zijn heel verschillend, maar aanknopingspunten biedt het weinig. Velen geven aan dat het in het leerteam heel goed werkt. Wel heeft iedereen minimaal drie volgers gevonden. Van feedback is het nog niet gekomen, er waren nog geen stukken om te feedbacken!

In de zitting besloten om pitches te houden over onderwerpen voor ontwerpen. Dat vonden een aantal mede studenten dan wel een goed idee. Bedoeld om andere mensen te inspireren en fysiek kennis te delen (ipv alleen virtueel). Of het op een ander moment nog navolging krijgt, is niet besproken.

Natafelen bood toch weer veel nieuwe inzichten hoe zaken aan te pakken.

Evenals het coachingsgesprek met Bartel, waarin een paar punten de revue zijn gepasseerd, waaronder de goedkeuring voor mijn onderwerp voor ontwerpen, assessment in de deeltijd.

En waar dkw DCC voor staat: de koninklijke weg Dick, Carey en Carey!

De eerste vragen voor mijn ontwerp

Voor mijn ontwerp zal ik onder andere antwoord moeten geven op de volgende vragen:

 • Op welke moment(en) willen we het assessment inzetten?
 • Welke vormen kan het  Lees meer …

Stand van zaken

Vandaag, ondanks het mooie weer, mijn voorstel bijgewerkt voor uitdagend ontwerpen! Door zeer recente ontwikkelingen vooral in de tijdsplanning aanpassingen gedaan. De vraag is natuurlijk: wat ga ik precies ontwerpen? Want dat heb ik nog niet verteld.

Ik ga in het kader van wijzigingen in het curriculum van onze deeltijdopleiding bekijken op welke manier een assessment een bijdrage kan leveren aan het praktijkgedeelte. Daarbij zullen ook vragen beantwoord moeten worden als: wat is een assessment, hoe krijgt het assessment vorm, welke producten/opdrachten moeten worden vervuld, wat is de rol van de praktijkervaring van de student, wat is de verhouding met de theorie, moet die theoretische basis nog worden aangepast? En dat is nog maar een deel van de vragen.

Er is afgelopen week besloten om in het eerste jaar van de deeltijd met ingang van het komend schooljaar het assessment in te voeren. Vandaar dat de uitgangspunten, zoals aantal punten nu vaststaat, maar een analyse uiteindelijk nog wel een basis kan geven waarom en hoe. Vergelijking met andere (deeltijd)assessments is een eerste stap. Ondertussen ben ik  al veel literatuur tegen gekomen om eveneens mee te nemen in deze fase. 3 april is mijn deadline om dit onderdeel af te hebben.

Ik heb gekozen voor de zelfstandige regie. Natuurlijk lopen de weken en fases in mijn eindproduct enigszins parallel. En het uiteindelijk verantwoorden en bewijzen van mijn competenties zal zeker lukken, omdat ik ontwerpen van mijn cursussen altijd al als een uitdaging heb gezien!

Mocht er iemand zijn, die al ervaring heeft met het ontwerpen van assessments in het Hoger onderwijs? Ik houd mij aanbevolen!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: