Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de categorie “LA2 proces”

Ondertussen achter de schermen …..

Afgelopen week is het een beetje stil geweest. Maar ik heb, samen met mijn collega’s niet stil gezeten! De handleiding voor deeltijd jaar 1 periode 1 en 2 waarin de voorwaarden voor het assessment worden uitgelegd, zijn onderwerp van gesprek geweest met de coördinator deeltijd en de docenten die de diverse vakken in de eerste periode gaan geven.

De coördinator gaat naar aanleiding van dit overleg om de tafel met de opleidingsmanager om een aantal voorwaarden met betrekking tot de ptd helder te krijgen. De docenten gaan de handleiding doorlezen om te kijken wat daar nog aan veranderd zou moeten worden vanuit hun vakgebied en het streven om meer te integreren. Omdat sommige vakken helemaal nieuw zijn en afgeleid van de voltijd-opzet, vergt dat misschien aanpassing, aan de andere kant kan ook worden aangesloten op bestaande uitgangspunten. Maar het vraagt wel aandacht.

Als deze opmerkingen binnen zijn, ik hoop uiterlijk 6 juli, dan kan ik aan de hand daarvan bepalen of en zo ja welk overleg dan nog nodig is. De handleiding en het tijdschema kan dan worden aangepast en voor de vakantie is het dan af.

Als dan ook de randvoorwaarden voor iedereen duidelijk zijn, kunnen we vanaf week 1 in het nieuwe jaar en het nieuwe gebouw er direct vol tegenaan!

LA2 echt afgerond!

Gisterenavond eindelijk het verlossende bericht dat ik uitdagend ontwerpen gehaald heb met een …….. 9,2! Dus blij en trots met het resultaat. Het was veel werk, soms een enorme worsteling, maar het heeft effect gehad. Het heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Het is een tijd geleden dat ik zo’n mooi en hoog cijfer heb gehaald.

En ondertussen ben ik er al weer verder mee aan de slag, want over vier weken is het vakantie en dan moet alles klaar zijn om in de eerste week van het nieuwe schooljaar gebruikt te gaan worden.

Ook net een tussenrapportage gemaakt voor het Innovatiefonds, want daar maakte dit ontwerp ook mede deel van uit. En in september gaan we daar verder mee om te kijken of en hoe we het voor de hoofdfase in de deeltijd kunnen gaan invoeren en voor de voltijd.

Ook in het kennisnetwerk Deeltijd ga ik verder. Daar komt in november het onderwerp blended learning aan de orde, iets dat ook in de deeltijd zijn plaats moet krijgen. En zullen de social media ook hier hun intrede gaan doen!

Nu nog twee laatste loodjes: het assessmentdossier morgen inleveren met een gesprek op 26-6 of 3/7 en een opzet van mijn vragenlijst bespreken waar ik in het nieuwe schooljaar al snel mee aan de slag moet.

Maar vergeleken met het achterliggende traject voor het onderwijsontwerp is dat peanuts!

Ik sluit de week af met…

Een goed gevoel, want de volgende stappen in het herontwerp voor de deeltijd zijn gezet. Overleg met de nieuwe coördinator, een overleg gepland met de docenten die de eerste periode er mee aan de slag gaan, ideeën uitgewisseld met de opleidingsmanager over verdere invulling van de extra avond en het programma voor de eerste periode en een lijstje met wat er voor het eind van het jaar nog moet gebeuren.

Ook nog de stappen gezet voor de tussenrapportage voor het Innovatiefonds, dus dit project loopt goed op schema. Ben ondertussen wel razend benieuwd naar mijn cijfer voor het eindproduct. Dat de basis enthousiast ontvangen is, geeft  moed en vertrouwen!

En ondertussen ook nog grote stappen gezet in mijn AD, dat ik 19 juni moet inleveren. Helaas kwam de mail met informatie over de inhoud daarna pas, beetje jammer. Het lijkt er op dat ik toch vaak wat sneller aan stukken begin, dan docenten blijkbaar denken dat gebruikelijk is. Ik hoop volgend jaar op verbetering … 😉 Ik was nu in ieder geval niet van plan om mijn werk dat ik al had gedaan op de schroothoop te gooien. Gelukkig zit er wel logica in min gedachten, waardoor ik wel redelijk aansluit bij de wensen en eisen die nu gesteld zijn. Misschien een beetje anders ingevuld, maar de essentie komt overeen. Op het gesprek kan ik dat denk ik goed toelichten!

 

Vervolg ….

Vandaag gesproken met collega die voltijd jaar 1 coördineert en die druk bezig is om het projectonderwijs aan te passen, vooral op het gebied van toetsing. Helaas kon het gesprek niet voor afronding van mijn eindopdracht voor LA2 plaatsvinden. Het is de bedoeling het projectonderwijs en de beroepsproducten op elkaar af te stemmen, uiteraard in het licht van de verschillen, juist op dit terrein tussen voltijd en deeltijd. Van haar de stukken gekregen, dus in de opbouw van het beroepsproduct zal het komend jaar misschien nog het één en ander wijzigen, maar de basis is er.

wordt vervolgd….. 🙂

En nu?

Een zwart gat? Ik dacht het niet. Op school werk zat, nog 7 weken te gaan (en een beetje). Nog veel werk moet verzet worden, waaronder het verder uitwerken van mijn eindproduct voor LA2, samen met andere collega’s, zodat in september gestart kan worden.
Verder nog een assessmentdossier maken én last but not least, een opzet voor mijn vragenlijst die aan het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen gaat worden.
Leuk om te melden is dat ik mijn eindproduct al gebruikt heb in een discussie over deeltijdonderwijs op de HR en dat de opbouw van het summatief assessment verfrissend werd genoemd en goed op de doelgroep afgestemd. En daarbij rekening houdend met het feit dat het de start van een studie is, waarin het mooi is dat studenten zich bewust zijn van hun rol en kansen in het werkveld. Het was erg inspirerend om te doen en ook te horen hoe andere opleidingen dit doen. Dus zeker een aanwinst voor het verder ontwikkelen van het curriculum van de deeltijd.
Verder ga ik binnenkort naar een (gratis!) conferentie met workshops over blended learning, waar ook al weer een werkgroep mee aan de gang is binnen de HR, dus kansen genoeg om nog voor september hier al iets van op papier te hebben, zodat we er iets mee kunnen gaan doen.
Tot slot ga ik mij ook nog buigen over het integreren van mijn blog in mijn site, de vormgeving veranderen en kijken hoe ik meer beelden er in kan verwerken.
En dan….. 5 weken radiostilte en lekker op vakantie. Maar tot het zover is, zijn er nog regelmatig wat berichten van mij te verwachten!

Na de productbespreking……

Maar weer eens het hele stuk doorgelezen en de gekregen feedback grotendeels verwerkt. Focus aangepast, nu nog wat belangrijke documenten voor het ontwerp opleveren, zoals toetsmatrijs, formats portfolio, beoordeling beroepsproducten en assessment. Eitje toch 😉 nog 6 dagen te gaan om in te leveren, moet lukken!

Productnominatieverzameldocument

Zoals gevraagd    beoordeling product Monica 20 mei

En natuurlijk alle feedbackgevers bedankt. Ik kan er weer mee vooruit!

Voortgang even stilgelegd..

In verband met de voorbereiding van de presentatie van mijn onderzoeksplan ben ik helaas niet toegekomen aan mijn voornemen om mijn handleiding af te maken. En natuurlijk de verantwoording aan te scherpen. Deze week moet dat wel lukken, want er zijn vier vrije dagen in het verschiet ;). Planning hoeft vooralsnog niet te worden aangepast :)…..

Nu mijn Prezi klaar is (natuurlijk weer veel langer bezig geweest dan gepland), kan ik mijn aandacht weer op de gewenste stukken richten.

Tot snel ……

En weer wat open eindjes weg

Vandaag even kort en krachtig overleg gehad met mijn opleidingsmanager 🙂 !  En er zijn een paar belangrijke knopen doorgehakt. Nu kan ik mijn ontwerp verder afmaken en voorstellen doen voor invulling van het programma op de maandag en een geïntegreerd beroepsproduct ontwerpen en voorwaarden voor het assessment aanscherpen en onderbouwen, waarbij duidelijk wordt in welke mate de fases van Merriënboer wanneer en waar worden toegepast.

Streven is om komend weekend weer een belangrijke slag te maken, naast natuurlijk een spetterende presentatie van mijn onderzoeksplan :).

Het wordt weer herfstachtig, dus daar zal het niet aan liggen!

Verleden, heden en toekomst

Vandaag heb ik mij bezig gehouden met het onderwijs ontwerpen in mijn verleden, het heden (LA2) en mijn plannen voor de toekomst.

Dit om voor mij zelf helder te krijgen of dat wat ik in het verleden deed uit intuïtie past in de ontwerpmodellen die mij in LA2 zijn aangereikt, hoe ik dat nu toepas en hoe ik dat in de toekomst kan borgen.

Dat heb ik gedaan in een mindmap. Weliswaar niet zo kleurrijk als die van Claire, maar gemaakt met freemind. Freemind is leuk, maar heeft zijn beperkingen. Ik ben er nog niet toegekomen om mij een ander programma eigen te maken. Maar waar het mij om te doen was, is gelukt! Het ordenen van mijn gedachten, het zichtbaar maken van mijn eigen ontwikkelingslijn en de daarbij behorende ontwikkelingen binnen het ontwerpen van onderwijs voor de opleiding Communicatie. Ook handig voor mijn AD!

Omdat het veel uitgebreider is geworden dan ik in eerste instantie dacht te gaan doen, is een korte  leeswijzer en toelichting op zijn plaats:

  1. Het begint links onder en gaat via de wolk linksboven naar rechtsboven en vervolgens naar rechtsonder. Het is geen cirkel, want het geeft ook een ontwikkeling van mij weer in de tijd (van 2007-toekomst).
  2. Het betreft de hoofdlijnen waarvoor onderliggende bewijsstukken aanwezig zijn.
  3. Een vinkje betekent dat het afgesloten is, een ! krijgt grote aandacht en is constant in beweging, een lampje betekent dat het kort geleden als ontwikkeling gestart is of nog gaat starten.
  4. De wolken geven in hun eigen kleur een ander stadium in mijn ontwikkeling aan.
  5. De paarse pijl geeft in de richting van wijzers de verbinding tussen die stadia weer.
  6. Doel en Methode komen bijna overal voor en bij zelf geïnitieerde ontwikkelingen was daar altijd een aanleiding voor, die kort is weergegeven.
  7. Alles is uiteraard niet alleen door mij gedaan, maar altijd in samenwerking met collega’s en/of opleidingsmanager. Ik geloof in kennisdelen en samen creëren en probeer dat ook altijd in de praktijk te brengen.
  8. Door de grote hoeveelheid tekst kan het zijn dat het slecht leesbaar is. Door in- en uitzoomen zijn onderdelen wel leesbaar en kan steeds worden teruggeschakeld naar het overzicht.

Het leverde mij zo terugkijkend veel verrassingen op.  Het is natuurlijk op zijn tijd leuk om achterom te kijken en te constateren dat je best veel bereikt hebt. Daarbij wordt je eigen ontwikkeling in die bijna 5 schooljaren in één oogopslag heel duidelijk.

Zo is het ook gegaan met het beschrijven van het hoe en waarom (aanleiding, doel, methoden). Ik zie een hele duidelijke lijn, waarvan ik dacht dat die opleiding eigen was en waar ik altijd naar gehandeld heb of waarvan ik dacht dat “het moest voor de accreditatie” ;).  De belangrijkste constatering is voor mij dat de manier waarop wij bij de opleiding Communicatie nadenken over de inrichting van ons onderwijs een goede basis kent uit de ontwerpmodellen, zoals ik daar nu kennis mee heb gemaakt. In een volgend bericht zal ik daar mijn visie op geven, waar ik de overeenkomsten en verschillen met een aantal methoden/modellen zie. Ik voel mij er zeer thuis bij, Ik zal mij dan ook  met veel plezier en inzet  verder in het onderwijs ontwerpen willen ontwikkelen.

En zoals het er nu naar uitziet, zijn daar de komende jaren kansen en mogelijkheden genoeg voor!

Maar waar het mij ook om te doen is, is het krijgen van feedback op bijgaande mindmap. Want ondanks dat het natuurlijk geheel uitgaat van mijn eigen referentiekader, kan ik wellicht door vragen en opmerkingen van mijn volgers, het geheel nog verder aanscherpen/vervolmaken. Waar ik ook benieuwd naar ben, is of dit herkenbare beelden voor anderen oplevert en zo ja welke dan en zo nee, wat is dan jouw ontwikkeling als het om onderwijs ontwerpen gaat? Reageer!

Hieronder de link naar de mindmap.

Onderwijs ontwerpen


Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: