Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de categorie “LA2 proces”

Rubrics

Zo, even de rubrics gelezen ter voorbereiding van dinsdag. Gekeken naar wat er al ligt, wat aangescherpt moet worden en welke onderdelen in nog vragen heb. Die vragen ga ik vooraf via het blog Uitdagend ontwerpen proberen te stellen, zodat bekeken kan worden of er meer mensen met dezelfde vragen zijn.

Als ik het doorneem, denk ik dat ik al aardig op de goede weg ben. Op een gegeven moment gaan de wegen LA2 en opleiding misschien een beetje uit elkaar, maar uiteindelijk dient het één doel: verbetering van het curriculum van de deeltijd opleiding op een verantwoorde en innovatieve manier.

Wordt vervolgd.

En wat nu?

Bijgekomen van een sessie met productbeoordelingen is alles een beetje bezonken. Ik, die eigenlijk zelden of nooit nerveus is voor een groep, werd ineens wat bibberig in de knieën. Goeie oefening voor de presentaties straks en mijn statement wordt weer bewaarheid of zou dat toch selffulfilling prophecy zijn? Ik spreek namelijk liever voor een auditorium met 400 man dan voor een stel collega’s, vrienden of goede bekenden. En dat is het team studenten van MLI toch echt geworden in het afgelopen half jaar.

Maar goed, gelukkig was de opbouw van de sessie strak geregisseerd en was het oordeel “aanscherpen”. Aangezien het een voor mijn doen  door tijdgebrek slordig tussenproduct was, waar ik graag feedback over wilde krijgen om een beetje een richting te krijgen, geeft dat zeker de burger moed!

Ondertussen is de trein weer iets rustiger gaan rijden, lijken de raampjes gezeemd en kan er weer met redelijk heldere blik naar buiten gekeken worden.

Uitgangspunten voor het beleid zijn beschreven en besproken. Planning is gemaakt. Nog wel buffelen, maar met een duidelijk einddoel. Ten eerste een product voor LA2 opleveren (met de rubrics moet dat zeker lukken 🙂 ) en ten tweede: voor de zomervakantie een verder uitgewerkt curriculum voor jaar 1 waarin het performance-assessment een duidelijke plaats krijgt. Een uitdaging, maar zeker te doen! Ik heb er in ieder geval zin in.

Resultaten van nominatie

Het resultaat van de nominatie is in dit document te vinden:

productnominatie-verzameldocument MH

 

Met dank aan alle beoordelaars!

Nomineren …

Zo, ondanks de wat vertraagde instructies, in ieder geval twee mede studenten van een beoordeling voorzien. Nu nog mensen die mijn stuk willen beoordelen. 😉 Was even aanpoten.

Eigenlijk moet ik mijn belofte nog nakomen om iemand van feedback te voorzien, maar ik vrees dat hij nog even moet wachten. Als hij zijn stuk genomineerd had, was hij eveneens de gelukkige geweest! (ahum)

Kortom, mijn plichtsgevoel wint het toch weer van mijn (zeer) kritische houding over het proces. En natuurlijk heb ik de stukken met interesse gelezen en er weer van geleerd. Maar een iets strakkere planning van het proces van LA2 zou heel fijn zijn. Dat scheelt namelijk veel onnodige stress in een toch al druk bestaan! 🙂

Nu eerst de zaken die ik eigenlijk voor vandaag op de planning had staan! Dus dat wordt toch weer een latertje.

Tot zover gekomen …. maar nog niet klaar!

In bijgaande link het product met betrekking tot de curriculumanalyse en een eerste korte uitwerking van een voorbeeld voor een mogelijke opbouw in jaar 1 van het assessment.

De ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op. Het traject voor de Master zal enigszins uit de pas gaan lopen met de opleiding, omdat de opleiding sneller wil schakelen. Maar het betekent zeker niet dat de producten niet gebruikt gaan worden. Het zal er waarschijnlijk op neer komen dat de verfijning en onderbouwing constructief zullen worden toegevoegd, zonder dat dit geweld aan het ontwerp zal doen.

Dit product wil ik, samen met de mindmap uit mijn vorige blog voordragen voor nominatie voor aanstaande dinsdag (via het centrale blog). Ben erg benieuwd naar het verdere verloop van die middag!

Verantwoording

Door tijdgebrek heb ik verder het document in zijn ruwe vorm laten bestaan. Kleurtjes geven aan wat de status is: groen is in eerste concept klaar, blauw is halverwege en geel staat voor bijlage en/of nog invoegen. Had er graag nog aan geschaafd, maar moet het helaas even hierbij laten!

Feedback en vragen van harte welkom. Ook de volgers van buiten de MLI worden van harte uitgenodigd!

Een kluwen wol?!

Tja, dan ga je aan de slag met de analyse. Ik voerde deze week met diverse mensen gesprekken om te achterhalen hoe een assessment kan worden ingezet. Maar als je aan een draadje trekt, moet je uitkijken dat de kluwen geen grote onontwarbare knoop gaat worden.

Dat leek even te gebeuren, maar ik denk dat dit Paasweekend een grote stap kan worden gemaakt om helder te maken waarom welke keuzes gemaakt kunnen worden vanuit de opleiding Communicatie. Om dan van daaruit vast te stellen welke kaders en welk beleid van belang is om de deeltijd opleiding van de juiste uitgangspunten te voorzien. Dit is nodig om vast te kunnen stellen welke plaats het assessment daarin kan nemen en hoe dat dan moet worden ingericht.

Kortom: nog even geduld, dan zal hopelijk blijken dat de kluwen ontward is!

Mijn verantwoording voor LA2

Verantwoording keuzes en voldoen aan Competenties LA2

Mijn eerste poging om een link toe te voegen met een upload van een document. Feedback en suggesties zijn welkom. 🙂

So far, so good?

Vandaag mij weer eens gebogen over de theorieën van het systematisch én uitdagend ontwerpen. Daarnaast ook meer informatie gezocht over assessments, protocollen, portfolio’s en dergelijke. En het interessante is dat dingen dan steeds meer op hun plaats vallen.

Mijn eerste voorstel en planning was vooral gebaseerd op het Leerarrangement en het model van Dick, Carey en Carey (DCC). Dat had twee redenen: ik dacht (na lezing van de voorwaarden voor de eindopdracht) dat dit verplicht was en het kwam grotendeels overeen met de werkwijze van onze opleiding. Dus wie zou ik dan zijn om hieraan te gaan twijfelen. Daarbij gaf de planning zoals in de handleiding ook een heldere leidraad voor het opleveren van stukken en dat kan nooit kwaad. Waarom iets anders verzinnen als er al iets voor handen is?

Na lezing van Valcke, waarin alle verschillende modellen voor ontwerpen van onderwijs de revue passeerden, had ik  nog geen reden om te twijfelen aan DCC als beste model.

In de literatuur over Hoger Onderwijs en assessments/portfolio’s komt echter veel vaker de naam van Merriënboer naar boven. En dat kan beter passen bij mijn intenties om op dit terrein het onderwijs te ontwerpen, omdat mijn ontwerp echt competentiegericht is. Verder is het bij mij het geval dat het type “instructie” al vast staat, immers het gaat om alles rondom een assessment voor de deeltijd. De vraag hoe dit in te passen in het hele curriculum met welke gevolgen. Daarnaast moet een duidelijk procedure worden opgesteld en opdrachten ontwikkeld, die recht doen aan de eisen en voorwaarden die gesteld worden.

Door DCC en het 4C-ID model nu eerst naast elkaar te zetten, kan ik daarna de definitieve keuze maken. Of misschien wel een combinatie van beiden? Dat zou pas vernieuwend zijn?! In ieder geval komen veel elementen overeen en via de PDCA cyclus is een deel van het proces zeker gewaarborgd.

Wie heeft aanvullende suggesties voor dit dilemma?

Ankerpunten om op het juiste spoor te blijven

Om niet te verzuipen in alles wat leuk, interessant en nodig is, heb ik voor mijzelf een aantal ankerpunten benoemd, waaraan ik mij kan vasthouden als een soort reddingsboei.

1. mijn planning, die gedeeltelijk gebaseerd is op de indeling van het leerarrangement. Hiermee ben ik in staat om op 29 mei een verantwoord eindproduct op te leveren.

2. De competenties van dit LA, die ik kan behalen en de manieren van  verantwoording die ik hiervoor heb opgesteld.

3. De eisen en wensen van mijn opleidingsmanager om het ontwerp en de voorwaarden hiervoor op tijd af te hebben.

4. Doel, nut en noodzaak bepalen van wat moet gebeuren, daarbij bijvoorbeeld gebruik makend van wat er al is aan materiaal en literatuur. Steeds kijkend naar de efficiëntie van waar ik mee bezig ben en hoeveel tijd daarvoor is. Keuzes maken om ook eens iets niet te doen, hoort daarbij en zal voor mij zeker een goede leerschool zijn ;)!

5. Laten zien wat ik doe en hoe ik dit aanpak, via dit blog. Om via deze weg dan feedback van mijn volgers te krijgen om er daarna mee aan de slag te gaan.

6. Voldoende ruimte voor ontspanning om zo mijn energieniveau in balans te houden 🙂

 

Analysefase

In mijn vorige blog gaf ik aan dat ik in het kader van de analyse een gesprek heb gehad met een collega. Maar de analysefase gaat natuurlijk verder dan dat. Mijn analysefase bestaat uit de volgende elementen:

1. gesprekken met collega’s, waarvan het verslag van het eerste een voorbeeld is.Daarbij ook gebruik maken van de informatie die al beschikbaar is!

2. literatuur bestuderen op het gebied van onderwijs ontwerpen en geschikte modellen hiervoor, daarbij voor- en nadelen onderling afwegend om tot de juiste keuze  voor een model te komen. Daarnaast natuurlijk ook literatuur op het gebied van assessments en toetsing in het (hoger) onderwijs. Want ook daar moeten keuzes gemaakt worden.

3. Vergelijken van het curriculum van voltijd en deeltijd om te kunnen bepalen wat het kader is van waaruit gewerkt wordt.  Want bij het ontwerpen van opdrachten en voorwaarden vormt dit samen met competenties en leerdoelen de basis voor het ontwerp.

Na deze analysefase kan definitief worden besloten of voor DCC wordt gekozen, omdat dit erg lijkt op de ontwerpsituatie binnen onze opleiding of toch voor het 4D IC model, omdat dit zich meer richt op het onderwijs binnen het HBO, zo blijkt uit de literatuur.

Kortom, er nog even hard aan trekken, want enige haast met deze fase is geboden!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: