Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de categorie “LA3 proces”

Mijn productbeoordelingen op een rij voor de nominatie

Omdat ik morgen geen tijd heb om voor 18 uur nog iets te ondernemen en pas rond 22 uur thuis ben, rond ik hierbij mijn nominatie af. Natuurlijk ben ik blij als er nog mensen zijn die feedback willen geven, dat neem ik zeker mee, ook buiten dit proces!

productnominatie

Zowel mijn eigen beoordeling als die van dire medestudenten zijn in het totaal document opgenomen. Dus ik ben benieuwd!

En de stappen binnen mijn paper……

Vandaag een paar kleine stapjes gezet in mijn paper met als onderwerp de kritische analyse van de invoering van de vernieuwingen binnen de deeltijd. Net als gisteren, heb ik mijn literatuur na verzamelen nu onderverdeeld in een aantal categorieën:

1. vernieuwingsprocessen en veranderingen binnen organisaties in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

2. Extra informatie over het invoeren van assessments in het onderwijs.

3. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-learning binnen het onderwijs.

4. Artikelen van en over Hattie.

De eerste categorie leverde een aantal stukken op van onder andere Susanne Verdonschot en Hans Vermaak. De laatste werkt ook samen met Léon de Caluwé, de specialist op verandermanagement, met wie ook Manon Ruijters samenwerkte voor Liefde voor Leren. Verder een boek getiteld Fantaseren of innoveren van het lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool. en dan heb ik de tips van Nathalie nog niet eens verwerkt. Ga ik  morgen doen!

De tweede categorie leverde extra informatie op om de gemaakte keuzes te kunnen steunen of aanpassen. Zo was een stuk over een beslismodel over de inzet van assessment van de Open Universiteit, hoewel al wat ouder, bijzonder handig.

Met betrekking tot de ontwikkeling van blended learning in het deeltijdonderwijs, zijn artikelen rondom dit onderwerp zeker aanvullend om te kunnen bepalen hoe en wanneer wij dit zouden kunnen invoeren. Plannen om dit al te doen bij de invoering van alle veranderingen zijn nog niet uitgevoerd. Boeken over aan de slag gaan met competenties, waarover ik eerder schreef, zijn absoluut verdiepend en nodig op dit onderwerp.

De artikelen van en over Hattie, de schrijver van Invisable Learning, geven een beeld van de impact voor keuzes in het onderwijs. Na een zeer inspirerende discussie van afgelopen dinsdag heeft dit onderwerp zeker aan diepte gewonnen. Tevens is bij mij het besef doorgedrongen, hoe de visie van het onderwijs hiermee kan samenhangen, mits niet gebruikt als “boodschappenlijstje”.

Van al deze bronnen even de literatuurlijst bijgewerkt, nog niet APA proef 😉

Het lijkt er op of ik niet heel veel ben opgeschoten dit weekend, maar ik heb toch een heel tevreden gevoel, omdat ik alles weer op orde heb. Voor mij een belangrijke voorwaarde om nu alles in een volgende poging samen te kunnen brengen tot een kwalitatief verbeterde versie, samen met de gegeven feedback door Claire, Jurgen en Jaap! Ik kan weer vooruit ….. 🙂

En weer een paar stappen gezet……

Toch leuk, het bijhouden van een blog. Het zet je toch aan het denken en het is een mooi moment om even terug te kijken en na te gaan wat er weer voor elkaar gekomen is de afgelopen week.

Deze week ben ik lekker opgeschoten met mijn paper voor LA3 “initiëren en begeleiden”. Afgelopen dinsdag eerste product gemaakt tot de advisering. Vervolgens aangeboden aan mijn leerteam en Claire, omdat zij zich met een vergelijkbaar onderwerp bezighoudt binnen de HR vanuit een andere invalshoek. We kunnen elkaar goed aanvullen.

De feedback, die ik heb gekregen ga ik verwerken en daarna beraden of ik het zal aanbieden voor de eerste productbespreking op 13 november. Dat hangt van een aantal factoren af:

 • wanneer is de deadline en is er kans dat ik die haal,
 • wat heeft het programma op die dag bij mijn opleiding te bieden (in het licht van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum)
 • en ten derde eigenlijk vind ik dat de vloer maar even voor anderen moet zijn (leerpuntje: minder verplicht voelen 😉 ).
 • En tenslotte is het afhankelijk van wanneer de volgende productbespreking is, want mijn planning is om deze paper voor de kerstvakantie af te ronden. Zoals het nu gepland staat is dat de 27ste. Dan zou het heel goed kunnen.

Bij LA2 (uitdagend ontwerpen) heb ik twee keer in het voetlicht gestaan, omdat anderen blijkbaar geen behoefte hadden en ik toch als een speer ging. Dat heb ik als zeer leerzaam ervaren, maar niet altijd even prettig. Aan de andere kant heeft dat uiteindelijk geresulteerd in een 9,2 voor mijn eindproduct, dus blijkbaar werkt het toch heel goed.

Verder heb ik voor mijn onderzoek  deze week de enquêtes af kunnen ronden, gisteren was de sluiting van de eerstejaars en afgelopen woensdag die van de vierdejaars. Nu kunnen we beginnen aan de analyse. Van de eerste jaars zijn uiteindelijk 45 (voornamelijk MBO en VWO verkorte route) en 47 reguliere eerstejaars binnengekomen, van de vierdejaars hebben uiteindelijk 59 studenten gereageerd. Naast de eerder afgenomen kwalitatieve interviews levert dit veel informatie op. Ik heb een hele lijst opgesteld van gewenste tellingen en crossings, die voor de analyse van belang zijn om deelvragen te kunnen beantwoorden. Komende week hoop ik een grote lijn te kunnen aangeven, die is van belang in de verdere discussie over de invulling van de versnelde route voor de MBO M&C studenten. De verdere uitwerking volgt dan in mijn scriptie.

Ook heb ik een start gemaakt met de analyse van het rendement van de verkorte route MBO M&C van de afgelopen schooljaren (vanaf 2008-2009). Uitvallers, vertragers en natuurlijk  ook studenten die het wel binnen 3 jaar halen. Dit moet nog verder worden aangescherpt en gevuld met informatie uit de BMI, maar het begin is er. En ik krijg van de afdeling Concernstrategie alle gegevens uit de startmeter van de nieuwe instroom MBO/VWO. Kortom, ik hoef me niet te vervelen.

Ik overweeg nog om een aantal uitvallers van de afgelopen jaren te interviewen, dit is een belangrijk advies van Niek geweest, dat ik nog op één of andere manier gestalte wil geven. Ik kom al een heel eind met de gegevens die bekend zijn (redenen, studieresultaten etc). Probleem is dat deze studenten moeilijk zijn te traceren, omdat ze de HR hebben verlaten.

En en mijn literatuur: ik heb alle bronnen, die ik voor LA3 en LA5 heb gevonden, bij elkaar geraapt. Nog een paar zijn onderweg vanuit de mediatheek en een aantal moet ik nog op school via Science Direct traceren via de databank, want dan kan ik het artikel gratis downloaden. Nu de slag om op bruikbaarheid te lezen, quotes te maken en de hoofdonderwerpen voor mijn theoretisch kader definitief te bepalen. Is meer een kwestie van keuzes maken binnen de hoeveelheid literatuur en onderwerpen, de lijn van mijn deelvragen en eerste opzet van mijn theoretisch kader houd ik vast, maar dat zal nog teveel zijn, vermoed ik.

                              Cover image

Eén onderwerp voor mijn theoretisch kader is helaas al afgevallen: het in de enquête doorvragen met een situgram op leervoorkeuren van Manon Ruijters en/of dieper op de leerstijlen van Vermunt ingaan. Het was een mooi uitstapje geweest, maar in relatie tot de andere onderwerpen bleek bij de test in de kwalitatieve interviews met de vierdejaars dat dit veel diverse informatie opleverde, die ook moeilijk in te vertalen was en in een enquête te omvatten en het zou veel meer te investeren  tijd voor de studenten betekenen.

Het is een onderwerp op zich, misschien in een volgend onderzoek of fase.  Daarover ook met Manon Ruijters gemaild en zij kon zich er helemaal in vinden, want ja dat is onderzoek. Toen bleek ook dat zij nog met collega’s nog verder onderzoek aan het doen is naar nieuwe leervoorkeuren. De stap naar het HBO is nog niet gemaakt, de toepassing is alleen in organisaties die met veranderprocessen bezig zijn. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

Tot slot: binnenkort wordt mijn paper hier gepubliceerd. Houd de blog in de gaten en geef dan ook feedback! Wordt zeer op prijs gesteld!

Ook mijn gedachten over de integratie (eind) opdracht zal ik aan dit blog toevertrouwen. Wordt vervolgd!

 

 

 

De balans van afgelopen week én een vooruitblik!

Om met de leuke dingen te beginnen: ik heb mijzelf gehouden aan de afspraak om ook zeker te ontspannen en genieten de afgelopen week! Woensdag een lekker dagje sauna en donderdag en vrijdag naar de Veluwe: lekker wandelen in de bossen, heerlijk eten en slapen in De Zwarte Boer met Tim, heel fijn! Het resultaat? Zie onderstaande foto’s!

     

De rest van de week liep op sommige punten zoals gepland en andere punten helemaal niet. Maar al met al een tevreden gevoel over wat ik heb kunnen doen. In mijn eerdere blogs afgelopen week is daar al resultaat van te zien geweest.

Door diverse omstandigheden is het van de analyse van mijn gegevens niet echt gekomen. De respons van zowel de vierdejaars als de reguliere studenten eerste jaars was helaas te weinig. De vierdejaars enquête heb ik met een herinneringsmailtje met de link maandag opnieuw uitgezet, waarbij ik nu constateer dat dit naar alle waarschijnlijkheid goed gaat komen. De teller staat nu op 56 (van de 170), een goed aantal om een vergelijking met 45 studenten van de MBO verkorte route te kunnen maken. En met een beetje hulp van mijn collega’s en het feit dat morgen de vakantie is afgelopen, komt dit voor de deadline van 31-10 nog wel iets hoger uit. Helaas ging het met de respons van de reguliere eerstejaars studenten helemaal niet zoals gedacht. De twee (halve) groepen die waren aangeschreven via de slb-coaches, hebben nauwelijks gereageerd. De eerder geplande plenaire invulsessie kon helaas niet doorgaan, vandaar waarschijnlijk de lage respons.

Het plan B was om deze eerstejaars allemaal aan te schrijven en via Osiris de mailadressen hiervoor bij elkaar te halen. Mijn uitstelgedrag van maandagavond leidde ertoe dat ik dit nog niet heb kunnen doen, want sinds 23 oktober is Osiris niet meer in de lucht. Mijn hoop is dat morgen alles weer ok is, zodat ik met enige vertraging de mail alsnog kan versturen. Ook van deze groep wil ik van minstens 50 studenten de enquête terug. Met een deadline van 4 november moet het toch nog goed komen!

Mijn tweede actiepunt: de opzet voor de paper van LA3 heb ik niet uitgevoerd, dat komt aanstaande dinsdag. Wat ik wel heb gedaan is een opzet voor de vragenlijst aan mijn collega’s, het uitwerken van het interview met een stakeholder en het zoeken naar meer literatuur over de onderwerpen die in mijn paper aan de orde komen. Denk daarbij aan: (nog) meer achtergronden over assessments en keuzes daarin, teamleren, innoveren (proces), digitale didactiek en veranderingsprocessen (begeleiden). Kortom, anders dan voorgenomen, maar toch zeker opgeschoten! Want daarbij 20 nieuwe bronnen gevonden! Ff doorlezen dus 😉

In plaats van een opzet voor LA3 heb ik het stramien voor mijn scriptie gemaakt, met daarin ook de rubric opgenomen, zodat ik mijn opzet kon vergelijken met de eisen vanuit de Master. En daarop mijn stramien dus enigszins heb aangepast!

De samenvattingen van “aan de slag met competenties”, Fullan en “vernieuwing in het onderwijs” volgen in een nadere blog.

                                       

De samenvattingen van “Leren van innoveren”, Hattie”,”Het geheim van de trainer”en Visual meetings zijn te lezen in voorafgaande blogs.

Over de genoemde boeken “De canon van het leren” en  “Activerend opleiden” kan ik zeggen dat ik die nog niet gelezen heb, maar wel gebruikt heb om literatuur te vinden voor zowel LA3 als mijn onderzoek. En ook “Liefde voor leren” heb ik daar op gescand. En dat heeft ongeveer 80 nieuwe bronnen opgeleverd voor diverse onderdelen van studie en werk! Dat mede dankzij het boekje: De Google code, waarin hele handige tips om effectief te zoeken in allerlei bronnen. Een aanvraag voor diverse artikelen ligt bij de mediatheek.

Interessant is om te zien welke werken regelmatig terugkomen én wat ik daar al van weet of in ieder geval heb gelezen!

Dat er daardoor een aantal boeken is blijven liggen, dat is dan even niet anders.

De uitdagingen voor de komende twee weken zijn kort samen te vatten:

 1. alle literatuur bekijken op bruikbaarheid voor onderdelen van mijn studie, dan wel ophalen/reserveren bij de mediatheek of wachten tot het aangevraagde artikel binnenkomt.
 2. Kopieën maken van relevante literatuur.
 3. Overzichten aanvullen met juiste bronnen en elementen die in een specifiek stuk voorkomen en samenvattingen maken van relevante literatuur.
 4. Onderzoek morgen opnieuw uitzetten onder reguliere eerste jaars.
 5. Volgend weekend + week  een nieuwe poging doen om een eerste analyse te doen van de gegevens die dan binnen zijn. Daarover dan gesprek met opleidingsmanager.
 6. Aanstaande dinsdag opzet maken voor LA3 en eerste stukken schrijven op basis van de informatie die ik tot dan heb.
 7. Start maken met de  integratie-opdracht.

Kortom: genoeg te doen om mij niet te hoeven vervelen!

                  

3x spannend ……

Allereerst staat mijn onderzoek klaar om verstuurd te worden naar de doelgroep, erg spannend moet ik zeggen. Morgen nog een korte voorlichting en dan online. Ik hoop dat er veel reacties komen én dat het natuurlijk antwoorden gaat geven.

Verder mijn interview voorbereid dat ik aanstaande dinsdag heb met twee stakeholders voor LA3. En Claire ingeseind. En gelukkig, ze kan mee. Wij bekijken een zelfde onderwijsvernieuwing vanuit andere invalshoek, maar hebben dezelfde stakeholders nodig voor achtergrondinformatie. En daarna informatie bij elkaar “weghalen” om ook te kijken wat de verschillen zijn en hoe we dit beiden kunnen gebruiken in onze eigen kritische analyse. Ook spannend dus.

En tot slot een boek gelezen met de titel “Aan de slag met competenties” van Cluitmans en Dekkers, wat ook interessant blijkt voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding. Ik heb het gelezen voor zowel LA5 als La3, maar nu krijgt het nog een extra dimensie, want naast dat het al veel herkenning opleverde, geeft het zeker ook input om te gebruiken in het overleg van aanstaande dinsdag! Leuk en ook weer spannend!

ben begonnen!!

Na een aanvankelijke trage start heb ik nu mijn ideeën verder uitgewerkt en een planning gemaakt voor het schrijven van mijn paper. De opzet is grotendeels klaar, de inleiding geschreven, bijlagen geordend (voorlopig rijtje). Het zoeken van mijn weg in wat moet van de “juf en meester” en mijn eigen idee daarbij wat ik logisch vind, zal nog wel wat voeten in de aarde hebben.  Ik weet nu al dat ik daarbij de rubric pas achteraf erbij pak, om te kijken of alle elementen er in zitten, maar tot die tijd er echt mijn eigen stuk van maak.

Mijn eigen studenten stimuleer ik ook om vooral datgene te doen waarvan zij vinden dat logisch en/of goed is, mits ONDERBOUWD met valide argumenten. Het zou dus raar zijn, dat hier niet te doen.

Kortom, het komt wel goed! Mijn leerpunt is, om mij er minder druk over te maken en op mij zelf te vertrouwen dat ik op gegronde wijze mijn keuzes kan maken. Mijn andere valkuil: te veel willen en verbanden aangeven, zal ook nu weer lastig zijn. Maar ook dat zal uiteindelijk weer goed komen!

Nog even geduld, binnenkort is mijn eerste deel voor publiek geschikt!

 

Na een lekker studieweekend …..

Is het goed uitrusten! 😉

Gisteren het boek Oeps! uitgelezen, lag al een tijdje. Onderwerp: fouten maken, de achtergronden waarom dit belangrijk is en Wilskracht, een zeer interessant boek van Roy Baumeister. En daarbij nog eens zeer herkenbaar en bruikbaar voor mijn scriptie.

Vandaag de 6 hoofdstukken uit Fullan gelezen, net als al mijn studiemaatjes natuurlijk! Na aanvankelijk wat sceptisch tegenover de verplichting van dit boekwerk te staan, kan ik zeggen dat dit grotendeels is verdwenen. Zelfs nog even gezocht naar samenvattingen en andere interessante links.  Ik wil ook zeker het boek over de 6 geheimen van verandering lezen en zijn boek over leiderschap. In het kader van Empowerment zeker interessant denk ik.

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag mijn vragenlijst opnieuw aangescherpt en in Thesistools gezet. Deze week een test onder een paar studenten, in de week van 15 oktober gaan we voor het echie. Wel spannend.

Veel literatuur voor LA3 (begeleiden van onderwijsvernieuwingen) en LA5 (mijn onderzoek) gezocht via allerlei databanken, pdf’s en de mediatheek. Lekker het één en ander gedownload en in een lijstje gezet, nu nog lezen! Zoals Hanneke al had gewaarschuwd: dit kost veel tijd!

Nu nog alleen het wetenschappelijk artikel lezen en voorbereiden, een eerste opzet van mijn paper maken en het uitwerken van mijn PLE in Prezi. Kortom: bijna klaar 😉

Mijn plannen om een start te maken met mijn assessment dossier bij te werken/aan te passen worden even bewaard tot volgend weekend.

Plannen voor LA3

Voor het leerarrangement begeleiden van onderwijsvernieuwingen ga ik de implementatie van het ontwerp uit LA2 analyseren. Dat betekent dat kritisch gekeken gaat worden naar hoe het proces is verlopen van ontwerp tot en met implementatie, waardoor adviezen mogelijk zijn voor het vervolg bijvoorbeeld hoe dit proces te verbeteren voor invoering van het assessment in de hoofdfase van de deeltijd en daarbij meenemend of het haalbaar is voor invoering in de voltijdopleiding.

De titel van mijn ontwerp was: deeltijd op zijn kop. Dat geeft aan dat er toch behoorlijk wat veranderingen en vernieuwingen in hoog tempo zijn doorgevoerd. Tijd om terug én vooruit te kijken dus!

 

Kleurentest naar theorie van de Caluwé (Twijnstra en de Gudde)

Onderstaande kleurentest, die ik gemaakt heb in december 2011 in het kader van LA1, geven het type veranderaar weer.  Deze informatie kan ik heel goed gebruiken voor mijn eigen ontwikkeling, het herkennen van andere “soorten”veranderaars en daar rekening mee houden. Het verklaart in ieder geval waarom ik het gevoel heb soms tegen muren op te lopen en soms niet lijk te snappen dat anderen het niet zien. Van daaruit kan ik leren hoe ik hiermee om kan gaan om met mijn ervaring als adviseur in vorige functies binnen het onderwijs veranderingen op een goed manier doorgevoerd te krijgen.

Kleurentest

Toelichting testresultaat
In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de
gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze score staat rechts van je score per kleur en is
lichtgearceerd weergegeven. Het kleurenprofiel geeft weer hoe je denkt over veranderen.
Hierna wordt per kleur een toelichting gegeven.

Mijn score op de kleur rood is 30
Als rode veranderaar ben je geneigd in veranderingsprocessen in eerste instantie de ‘zachte’ aspecten van een organisatie aan
te pakken. Je stelt de talenten en ambities van de medewerkers van de betreffende organisatie centraal. Rode veranderaars
streven er naar een optimale ‘fit’ tussen organisatie en medewerkers tot stand te brengen. Extrinsieke motivatie, zoals het
belonen en straffen van medewerkers, speelt daarbij een belangrijke rol. De rode veranderaar stuurt op veranderingen in
gedrag, sfeer, mate van welbevinden en motivatie.

Mijn score op de kleur wit is 27
Als witte veranderaar ga je uit van de zelforganiserende vermogens van mensen en hun organisaties. De witte veranderaar richt
zich daarbij op het herkennen van patronen, het stimuleren van betekenisgeving en het wegnemen van blokkades. De
voorspelbaarheid van witte veranderingen is beperkt. Maar de witte veranderaar hecht weinig waarde aan voorspelbaarheid. Het
doel, dat vooraf nauwelijks wordt omschreven, wordt stap voor stap benaderd.

Mijn score op de kleur groen is 25
Als groene veranderaar ben je geneigd de verandering primair als een leerproces te zien. De kans is groot dat je het belangrijk
vindt om mensen te motiveren met elkaar en van elkaar te willen leren teneinde permanent lerende groepen te krijgen. De
groene veranderaar is beperkt in het managen van de verandering. Het faciliteren van feedback en leermomenten spelen een
belangrijke rol. Denken en doen wordt als het ware gekoppeld. De uitkomst laat zich in dit denken moeilijk voorspellen, gezien
de afhankelijkheid van de mate en de aard van mensen.

Mijn plannen

Na dit weer terug te hebben gezien, zie ik zeker kansen om mijn sterke kanten in het veranderingsproces te gebruiken, daarbij rekening houdend dat niet iedereen op dezelfde manier tegen de veranderingen aan kijkt.

Ik wil voor de komende eindopdracht de analyse en het ontwerp uit LA1 en LA2 gebruiken om te kunnen analyseren en adviseren hoe het implementatieproces van het assessment in de deeltijd en het omzetten van het curriculum verloopt en wat daarin goed ging, beter had gekund en in de toekomst zal moeten gebeuren.

Wordt vervolgd…….

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: