Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Het einde van mijn opleiding tot Master is in zicht….

Het was een tijdje stil met de berichtgeving. Druk met het afronden van mijn onderzoeksverslag en het samenstellen en schrijven van mijn integratiedossier ter afronding van mijn opleiding. Aanstaande dinsdag mijn assessment hierover. Dan … als het goed is, helemaal klaar!

In deze blog de link naar mijn onderzoeksverslag en ook nog naar mijn beleidsnotitie over digitale didactiek, die ik ook kortgeleden heb ingeleverd.

Met de publicatie van zowel de beleidsnotitie als het onderzoeksverslag heb ik gewacht tot ik wist dat ik deze leerarrangementen met een voldoende had afgerond. Ter illustratie daarom ook mijn pecha kucha over mijn onderzoeksverslag (beeld en tekst apart). Misschien neem ik de pecha kucha nog wel eens op met een voice over. ūüėČ

Mocht je een reactie willen geven op één van de producten, je bent van harte welkom!

Beleidsnotitie over digitale didactiek

presentatie 4 juni + Presentatie onderzoeksverslag 

+  De weg van uitval naar succes; voor een beter rendement

Nu op naar de toepassing van alle bevindingen in de praktijk ….. Maar eerst iedereen een mooie zomer toegewenst!

zonnenschijn                                   DSC_0041

De vakantie al weer voorbij…

Tja en dan komt er toch weer een einde aan mijn vakantie. In dit geval was de vakantie vooral het gevoel te hebben niet voreg op te hoeven staan. Want, afgezien van afgelopen vrijdag, er is hard gewerkt aan mijn beleidsnotitie (LA4), mijn onderzoeksverslag (LA5) en mijn integratiedossier.

Resultaat: beleidsnotitie geupload (na enig zuchten en steunen, want Natschool werkte weer eens niet mee), onderzoeksverslag aan de opmaak begonnen en een volgende opzet gemaakt van mijn integratiedossier. Kortom: tevreden!

Afgelopen vrijdag heerlijk ontspanning gezocht in de sauna en lekker in de zon, die voor het eerst uitbundig scheen bij een zeer aangename temperatuur. En vandaag toch een beetje genieten van het zonnetje op het eigen dakterras. De abdicatie en inhuldiging zijn afgelopen dinsdag ook niet helemaal onopgemerkt voorbij gegaan, de offici√ęle momenten heb ik wel even meegepakt, voor de rest een hoop poppenkast

l_poppenkast-tafelmodel-kroon   en geleuter om de tijd te vullen, heb ik van mijn schoonmoeder begrepen.

Nu even drie dagen weer naar Rotterdam met een vol programma, om dan in mijn lange vrije weekend weer aan de studie te gaan voor de echte laatste loodjes, het inleveren van mijn onderzoeksverslag waar ik al met al toch anderhalf jaar (met tussenpozen) mee bezig ben geweest.

Wat zal ik straks genieten van al die vrije tijd….

zonnenschijn

Zo, het was even stil….

Zo aan het eind van mijn master lijkt bij iedereen toch wel een beetje de stress toe slaan. De tijd vliegt en dat is dan ook de reden waarom er 14 dagen niets op deze blog is verschenen. Afgelopen dinsdag met een deel van mijn leerteam gegeten bij het Westerpaviljoen. Als een soort afscheid. Daarna nog assessmenttraining en nu gaat grotendeels iedereen zijn eigen weg. Alleen via de mail en facebook houden we nog contact. Als het goed is, komen we elkaar weer tegen op 4 juni tijdens de presentatie van ons onderzoeksverslag. Maar voor het zover is….. moet er nog wel wat werk verzet worden.

Komende dinsdag heb ik een coachingsgesprek, dus ben ik gisteren en vandaag druk in de weer geweest met mijn masterdossier. Na de training van vorige week is er weer meer op zijn plek gevallen en ik had ineens een flow. Nu maar afwachten wat mijn coach er van vindt.

Verder heb ik dinsdag een laatste gesprek met mijn onderzoeksbegeleider, waarbij ook een of meerdere groepsleden aanwezig zijn. Vorige week zondag tot laat bezig geweest om mijn verslag opnieuw te bekijken en te schuiven, ik hoop dat ik in de meivakantie echt aan de final touch kan beginnen. Zo niet, dan toch, want veel tijd is er niet meer. 14 mei is D-day.

Mijn onderzoeksverslag heb ik ook aan een aantal buitenstaanders laten lezen en ook daar krijg ik komende week de feedback van. Kortom: alle zeilen bijgezet om een zo goed mogelijk product af te leveren.

En oja, dan moet er 7 mei ook nog een beleidsnotitie worden ingeleverd. Maar gelukkig heb ik daar hele mooie feedback tijdens de productbespreking gekregen, heb ik een gesprek met mijn opleidingsmanager over de haalbaarheid gehad, zodat ik dat ook kan verwerken en met Jurgen afgestemd over de inhoud van beider notities. Voor mij fijn te weten dat andere collega’s van de opleiding de zelfde urgentie voelen. Hierdoor kunnen we snel doorpakken en toepassen!

En dan tot slot: ik ben van plan om ook na het behalen van mijn master deze blog voort te zetten met daar aandacht voor onderwijsvernieuwing, digitale didactiek, kennis delen op dit gebied en wie weet nog andere zaken op onderwijsgebied. Het dient twee doelen: ik heb een archief met informatie √©n ik dwing mijzelf om alles regelmatig op een rijtje te zetten, het belang te wegen en daarvan verslag te doen. Maar tot het zo ver is…. nog even volhouden tot de eindstreep!

finishlijn

 

 

Ook ik ben begonnen met aftellen…..

wekkerNaar de einddatum van de Master. Al was het alleen maar omdat alles ineens heel snel dichterbij komt. Over 4 weken en twee dagen is de inleverdatum van de beleidsnotitie (7 mei), een week later van mijn onderzoeksverslag (14 mei).  Dan wordt het spannend, want dan is het wachten op de cijfers. 28 mei is D-day, dan horen we of we mogen presenteren op 4 juni en of we op dezelfde dag ons integratiedossier mogen inleveren.  Kortom spanning alom de komende weken.

Gelukkig zijn er in deze weken ook nog de meivakantie en de Hemelvaartsdag met een extra vrijde vrijdag gepland. Die worden grotendeels opgeofferd, hoewel ik hoop toch ook een beetje te kunnen ontspannen. Want ook  bij de opleiding is never a dull moment. Voorbereidingen voor de (proef)visitatie en het nieuwe curriculum bereiken hun belangrijkste momenten. Handleidingen, toetsmatrijzen, materialen, overleg, trainingen, noem maar op. En dat allemaal naast het dagelijkse werk dat ook gewoon doorgaat. En dan heb ik de gewone voorbereidingen voor volgende periode en volgend jaar nog niet eens genoemd. Want ook daar moet nog werk voor verzet worden, zoals de stagehandleidingen, de aanpassingen van Account en Advies, de stagecoördinatie.

En toch gaat het over het algemeen lekker. Zolang ik maar het gevoel heb er nog enig overzicht in te kunnen houden en de controle in handen heb.

Het wordt nu echt lente, is de voorspelling. Eerst zien, dan geloven. Voor de productiviteit is dat altijd even lastig, want als het mooie weer lonkt, is het op de warme zolder niet echt aantrekkelijk. Maar we hebben er zooooo lang op moeten wachten, dat ik het iedereen (en mijzelf) toch van harte gun :).

Nog 15 weken en dan is het zomervakantie!!       naar de markt!

Mijn verzamelproduct voor de productnominatie

In bijgaande link het verzameldocument. Alle mensen die feedback hebben gegeven, bedankt! Ik kan er zeker verder mee! productnominatie LA 9-4 MH

Mijn beleidsnotitie voor de prouctbespreking van 9 april

In dit blogbericht mijn product dat ik graag wil nomineren voor de productbespreking van aanstaande dinsdag 9 april. Ik zou het fijn vinden hier via VAL feedback op te krijgen en bij voorkeur als reactie op dit bericht op mijn eigen blog.

LA4_Monica Heikoop_07052013 versie pb 9 april 2013

Alvast bedankt. ūüôā

Mijn eigen beoordeling is als volgt:

Kwaliteit: 6 (kan nog een slag maken)

Betrouwbaarheid: 7 (veel literatuur gebruikt)

Innovativiteit: 7,5 (gezien het onderwerp en voorstellen)

Taalgebruik: 6 (nog te omslachtig soms, kan korter)

 

Rondom digitale didactiek ….

Zo, donderdagavond maar eens een start gemaakt met het lezen van de stapel literatuur die op mijn bureau lag met het onderwerp digitale didactiek. Daaronder vallen ook de technologische trends in het onderwijs en daarbuiten. Interessant om te lezen! Daarbij heb ik geprobeerd om steeds de koppeling vast te houden met het hoger onderwijs in het algemeen, de maatschappelijke noodzaak en de vertaling daarvan naar de situatie binnen de opleiding Communicatie.

De beleidsnotitie vormt zich langzaam in mijn hoofd door al dat leesvoer. Nu dus gaan schrijven, dit Paasweekend moet ik een heel eind op weg komen, want ik wil er ook met anderen nog over van gedachten wisselen.

Belangrijkste onderdelen in de notitie zullen zijn: De digitale agenda van Europa en de Nederlandse regering oftewel de maatschappelijke context, het defini√ęren van digitale didactiek, trends binnen de maatschappij en het onderwijs op het gebied van technologie,¬†¬† de 21ste eeuwse vaardigheden bij docenten en jeugd en de stand van zaken bij de HR in het algemeen en de¬† opleiding Communicatie in het bijzonder. Het is de bedoeling dat hier conclusies en aanbevelingen komen, incl een tijdpad waarin dit kan worden ge√Įmplementeerd.

Duidelijk is al wel dat ik niet opnieuw het wiel ga uitvinden, maar gebruik ga maken van al bestaande concepten op dit terrein, die kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen die binnen onze opleiding cq HR worden gesteld. Verder zal ik zeker gebruik maken van mijn eerdere analyse beschreven in “Wanneer maakt de docent het verschil?” en een onderzoek dat vorig jaar door Maaike is uitgevoerd onder onze docenten op het gebied van Groundswell.

Belangrijke literatuur die ik tot nu toe heb gelezen: Digitale didactiek van Lies Sercu, het Unescorapport “Pedagogies of media and information Literacies” ,¬† de rede vam Prof. Dr. R-J Simons over digitale didactiek uit 2002 (!), het NMC Horizon Report van 2011 en 2013, de digitale agenda.nl van het Ministerie en diverse rapporten van de EC over het belang van het verbeteren van de digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals als basis voor betere leerresultaten. Een artikel uit 4W gaat in op de factoren die de kwaliteit van digitaal leermateriaal bepalen. En tot slot wil ik ook het online-trendrapport van netlash niet onbenoemd laten, omdat dit veel zegt over de tijdgeest van de jongeren en de invloed op de maatschappij.

Mijn notitie zal zich focussen op wat nodig is om de docenten van onze opleiding zo optimaal voor te bereiden op de toekomst, waarbij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en de plaats die het digitale DNA daarbij inneemt een belangrijke aanleiding is om hierover een beleidsnotitie te schrijven.  Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de inhoud van het curriculum, slechts over eventueel /mogelijk in te zetten instrumenten, de kennis die hiervoor nodig is/aanwezig is, de voor- en nadelen hiervan en randvoorwaarden om dit te kunnen gebruiken.

Om alvast een voorproefje te geven, zoals beschreven in het boek digitale didactiek van Lies Sercu: verandering van de toepassing van de Taxonomie van Bloom wanneer digitale didactiek binnen het onderwijs consequent  wordt toegepast:

Zoals we nu gebruiken:

blooms

Met nieuwe technologie:

blooms taxonomy and technology

 

Of op een andere manier weergegeven:

Bloom plus

Als we bij ons op de opleiding digitale didactiek gaan invoeren en toepassen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toetscommissie, de toetsmatrijzen, de kijk op het onderwijs zelf en dus ook voor de docenten die hiermee om gaan. Dat dit niet 1,2,3 gerealiseerd is,staat buiten kijf. Over het hoe, wat, waarom en wanneer worden in de notitie beleidsadviezen gedaan, waarbij draagvlak bij management en  de docenten van uitermate groot belang is om de innovatie te laten slagen.

WORDT VERVOLGD!!¬† ūüôā

Voortgang beleidsnotitie “Digitale Didactiek”

wordle-digitale-didactiek

Voor mijn laatste leerarrangement “Maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik een beleidsnotitie schrijven over het belang van digitale didactiek bij docenten in relatie tot de kwalificatiefunctie van het onderwijs: hoe bereiden wij onze studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij in het algemeen en binnen het beroepenveld van Communicatie in het bijzonder?

Op dit moment wordt er binnen de opleiding hard gewerkt aan het nieuwe curriculum, waarvan het eerste jaar vanaf september 2013 al gaat draaien. In de visie staat dat wij onze opleiding digitaal DNA willen meegeven. In mijn optiek kan dit alleen als je als docent digitaal vaardig bent, in staat bent om digitale hulpmiddelen op de juiste manier in te zetten waarbij je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en natuurlijk boven de stof te staan en daardoor met studenten het beste onderwijs te maken. Pas dan kun je spreken van digitaal DNA binnen de opleiding.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de digitalisering van het vakgebied Communicatie. Ook belangrijk, want dat moet aan studenten worden overgebracht. En met name ons digitale zusje CDM is hier al veel verder mee en daar kan de opleiding Communicatie zeker een aantal aspecten van meenemen. Met name Jurgen zal zich in zijn beleidsnotitie met dit aspect bezig houden.

De noodzaak om technologische ontwikkelingen in de opleiding te verweven neemt toe. Vanuit de Europese Commissie en het ministerie neemt de druk toe, om studenten goed voor te bereiden op de digitale wereld. En daarbij zijn studenten over het algemeen digitaal vaardiger dan de docenten. Althans, dat lijkt zo. Uit onderzoeken blijkt dat met name de mediawijsheid en het vinden van bijvoorbeeld betrouwbare bronnen nogal eens tegenvalt. Hier biedt het onderwijs zeker uitkomst.

cached

Verder is het gebruik van laptop, smartphone, apps en tablet niet meer uit de klas te weren. Dat hoeft ook niet, als je weet hoe je er op een slimme manier juist gebruik van kan maken in je les. Ook het feit dat studenten iets opzoeken als jij iets vertelt om te controleren of het juist is, is niet bedreigend, maar kan in je lessen juist uitkomst bieden. Alleen, dan zal de kijk op je onderwijs moeten veranderen. En dat kost tijd en vereist kennis.

Tijd dus om mij er eens in te verdiepen. Ik ben begonnen met speuren naar onderliggende rapporten en literatuur en ik ben voorlopig weer even zoet. Verder ben ik van plan een korte en leuke enqu√™te naar mijn collega’s te sturen om een indruk te krijgen van de stand van zaken op dit gebied en de wensen voor de korte en langere termijn.

Wat mij iedere keer weer verrast is de hoeveelheid informatie die te vinden is over een specifiek onderwerp. Het is net alsof je ogen ineens open gaan en je alle verborgen schatten in een keer vindt. Ik zie verder ook al weer verbanden met mijn onderzoeksverslag en hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en dan in het bijzonder voor de docenten.

Fokke en Sukke geven niet het goede voorbeeld:

fokke-en-sukke-digitale didactiek

In het onderstaande infografic van Erik Bolhuis staat een duidelijke beslisboom die gebruikt kan worden bij het inzetten van digitale didactiek:

Digital+Classroom-640x3040

 

Tot slot: toch maar zelf de techniek van een mooie infografic maken leren, net als een wordl¬† ūüėČ

 

Digitaal praten over het onderwijs

Informatie van diverse blogs met als onderwerp digitalisering onder jongeren en het onderwijs

In onderstaande links weer veel informatie over trends, digitale didactiek, technologie en gebruik en het toekomstbeeld van het onderwijs.

Trends:

Trends in technology

De trends in 2013, en wat is dan interessant voor het onderwijs?

Trends die het onderwijs be√Įnvloeden OESO 2013

Trends onder de jongeren 2013

En hier leiden wij onze studenten voor op?!

Ook hier een beeld van de jongeren in de toekomst

Mediagebruik:

Mediagebruik bij jongeren tussen 12-15 jaar

Mediagebruik bij generatie X

Handboek Unesco over het gebruik van social media in het onderwijs en wetenschap

Als tieners dit nu doen, hoe ziet het onderwijs over 5-6 er dan uit?

Kinderen leren programmeren?

Coderen is als lezen en schrijven, hoe eerder geleerd, hoe beter toegepast!

Toekomst van de computer

Lezen van papier of van tablet?

Wel aardig, deze blik terug in de tijd!

Toekomst van het onderwijs

De toekomst van het onderwijs is niet multiple choice

Technische evolutie in het HO

Het belang van emailetiquette

Nut van de bibliotheek

Flipped classroom verovert het klaslokaal

Learning analystics, goed idee?

Raakvlak tussen didactiek en vakinhoud: hoe nemen jongeren het nieuws tot zich?

Gebruik van mobiele technology in de klas (Amerikaans onderzoek)

En voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum: wanneer is een handleiding geen handleiding meer ūüėČ

Voor wie wil weten waar en waarover onderwijs wordt gesproken

En met deze informatie kun je rekening houden in je lessen.

De meeste informatie komt van de blog X,Y of Einstein. Deze blog post per dag ongeveer 3 berichten over de ontwikkelingen in het onderwijs, technologie en jeugd. Het boek: De jeugd is tegenwoordig….. vormt de basis en dat is zeker de moeite waard om te lezen!

In een aantal aparte blogs zal ik vanaf nu regelmatig infografics plaatsen, goed te gebruiken in de les, geven vaak een duidelijk overzicht van een ontwikkeling, die makkelijk uit te leggen en aan te vullen is. Mocht je zelf nog aanvullingen hebben, post het dan als reactie!

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: