Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Krachtenveldanalyse

Voor het leerarrangement “de maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik mij bezig houden met de stand van zaken van de digitale didactiek binnen de opleiding Communicatie. Dit in het licht van de ontwikkeling van het noodzakelijke digitale DNA van het nieuwe curriculum dat in september 2013 van start gaat. Uit oprechte nieuwsgierigheid wil ik dit nader belichten met als doel dat ons docentenkorps straks voldoende toegerust is om ict en de digiwereld niet alleen vakinhoudelijk te kunnen signaleren en duiden, maar daar ook in de praktijk in hun lessen mee aan de slag te kunnen op een manier dat studenten het gevoel hebben dat docenten er echt mee overweg kunnen.

Neelie Kroes heeft het laatst al aangegeven, als commissaris Digitale Agenda vanuit de EU, dat het een uitdaging zal zijn om het onderwijs niet vanuit de huidige kennis te benaderen, maar vanuit kennis van de toekomstige generatie. Met name omdat de ontwikkelingen buiten het onderwijs razendsnel gaan en soms maar nauwelijks in het onderwijs binnendringen.

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren voor onze opleiding vind ik boeiend en leerzaam. Want waar staan wij als docenten binnen de opleiding, wat kunnen wij wel en niet en willen wij wel en niet toepassen. En hoe kunnen we zo optimaal mogelijk talenten, kennis en scholing gebruiken om docenten voor onze opleiding goed voor te bereiden om in hun werkvormen op een effectieve manier de digitale ontwikkelingen te gaan gebruiken.  Er is al veel over geschreven en ontwikkeld, het is daarom heel interessant om te kijken wat wij direct in de praktijk kunnen brengen!

Allereerst ga ik een krachtenveldanalyse opstellen, dat zal al veel helderheid geven. Misschien kan ik daar de uitkomsten van de paper van Maaike nog voor gebruiken, die zij vorig jaar schreef in het kader van Groundswell marketing, omdat dit iets zegt over de houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied.

Afbeelding

Daarna zal het systeemdenken als hulpmiddel worden gebruikt om te kunnen bepalen welke factoren van invloed kunnen zijn om tot versnelling of vertraging tot het proces kunnen leiden en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Kortom, ik ben begonnen!!!

In de komende weken zal ik regelmatig met Jurgen overleggen, want onze onderwerpen kunnen elkaar versterken en natuurlijk met de opleidingsmanagers om zo tot een gedegen, misschien wat ambitieuze, maar toch ook zeker met een realistische kijk en uitwerking van dit onderwerp.

Weten wat de krachtenveldanalyse inhoudt? Kijk dan naar deze uitleg.

Een voorbeeld van het systeemdenken in het onderwijs zie je in onderstaand plaatje.

Afbeelding

Met dank aan onderwijsmanagement.blogspot.com (2010)

 

En tot slot een link van Edudemic, waarin de 6 uitdagingen van gebruik van technologie in het onderwijs worden beschreven, vandaag gepoat op facebook: http://edudemic.com/2013/02/challenges-of-using-education-technology/

 

De voorjaarsvakantie is weer bijna voorbij….

Ter illustratieWat is zo’n weekje, wachtend op het echte voorjaar, toch weer snel voorbij. Het is een productief weekje geweest, als ik kijk wat het allemaal heeft opgeleverd. Natuurlijk liep het heel anders dan gepland, maar dat is niet erg.

Zondag t/m donderdag stond vooral in het teken van de voortgang van mijn onderzoeksverslag. Ik kreeg zondag een flow-gevoel en ik had geen rust totdat alle informatie verwerkt was en op zijn plek stond, alle bronnen nog eens waren doorgelopen en benoemd in het verslag en de rode draad er nadrukkelijker in te vlechten. Maar dat heeft dan ook tot resultaat gehad dat ik een nieuwe versie heb kunnen sturen naar mijn begeleidingsgroep en leerteam. En ik denk dat mijn concept-adviezen al heel goed te bespreken zijn en mee te nemen zijn in de plannen voor komend jaar. Dus een afspraak plannen met de opdrachtgever lijkt me nu een volgende stap.

Verder heb ik nog een aantal stukken van mijn leerteammaatjes en begeleidingsgroep gelezen en feedback gegeven. In de hoop dat ze daar ook iets aan hebben ūüėČ

Gisteren heb ik weer een paar stapjes gezet in mijn integratie-opdracht. Ik hoop na aanstaande dinsdag wat meer input te krijgen, waardoor ik hier ook weer wat voortgang in boek. En ik hoop dat een gesprek met mijn coach daar ook weer een zwaai aan kan geven. Ik vind het wel leuk om er mee bezig te zijn, maar volgens mij zie ik het allemaal veel te zwaar en maak ik er misschien weer veel te veel werk van. Dus voordat ik mij er definitief instort, toch maar even dinsdag afwachten.

Bronnen genoeg!!

Vandaag heb ik mij geori√ęnteerd op LA4. En weer ben ik verbaasd hoeveel informatie er over een onderwerp te vinden is. Was ik eerst nog van plan om mij bezig te houden met het studiesucces en de omstandigheden van Marokkaanse meisjes, dat is nu van de baan. Binnen de HR was er weinig zicht op en beleid voor gemaakt, omdat het geen probleem zou zijn. Verder komt het in mijn onderzoeksverslag op een andere manier ook zeker terug. Tijd voor iets nieuws dus. In mijn blog van 17 februari heb ik een aantal opties verwoord, waar ik van een aantal mensen reactie op heb gehad. Binnenkort, na overleg met belanghebbenden, meer hierover. Wel zo netjes om dat niet eerst via de blog te communiceren maar via de persoonlijke weg.

Waar ik niet aan toegekomen ben, maar wat eigenlijk ook niet de bedoeling is in een vakantie, is mijn werk. Ik was het nog wel van plan om gezellig toetsmatrijzen te maken en wat andere klussen te doen, maar het is gebleven bij een CV maken voor de visitatie, de Comm2Workshopdag voorbereiden (sprekers op een rijtje gezet) en documenten uploaden in dropbox voor het nieuwe curriculum.

En dit weekend lekker weg. Beetje de stad in, wandelen in de bossen, lekker uit eten, kortom een beetje ontspanning. Dan kan ik er maandag weer volop tegenaan! En op naar het voorjaar…..

parasolletjes en tentjes

Slag gemaakt

Zo, afgelopen week en weekend heel veel werk verzet voor mijn onderzoeksverslag. Niet helemaal zover gekomen als gehoopt, maar het is altijd meer werk dan je inschat. Boeiend en interessant al die materie, zowel al mijn uitkomsten van het fieldresearch als al het herlezen van de literatuur om de juiste passages te vinden en daarover beslissingen te nemen.

Ik kan mij voorstellen dat het anderen wat minder boeit. Zeker omdat ik nog geen tastbare resultaten heb laten zien. Misschien gaat dat binnenkort veranderen. Ik ben aan het nadenken om mijn volgers meer te betrekken bij het proces en daardoor misschien ook weer meer volgers te krijgen. Heb je suggesties hoe jij op de hoogte gehouden wil worden van mijn vorderingen? Laat het weten, wie weet neem ik je idee over en vind je dat binnenkort terug op deze blog!

De eerste reacties op mijn idee√ęn voor mijn beleidsnotitie die ik moet schrijven zijn al binnen. Reageer jij ook nog?puzzel

 

Een switch in onderwerpen voor mijn beleidsnotitie

6684165-een-brainstorm-sessie-concept-als-een-abstract

Tja, lig ik vannacht in mijn lekkere warme bedje, komen er ineens een aantal onderwerpen naar boven om eventueel te kunnen gaan gebruiken voor mijn beleidsnotitie. Die leg ik graag in deze blog voor en ben benieuwd naar jullie reactie. Komende week, in de voorjaarsvakantie (vanaf 25-2) moeten toch echt de eerste stappen gezet worden.

1. Hoe kun je op verantwoorde manier nieuwe ICT onderwijstoepassingen implementeren in het nieuwe curriculum van de opleiding Communicatie en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? Denk daarbij aan VAL, Flipped classroom/blended learning, blogs, etc.

fokke-en-sukke-digitale didactiek

2. Op welke manier kun je de informatie uit de Startmeter en het intakegesprek effectief inzetten voor slb, studieondersteuning en inschatten risico’s op uitval van studenten en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

3. Hoe kun je kennisdeling en -creatie binnen het docententeam van de opleiding Communicatie zodanig verankeren dat iedereen hier de meerwaarde inziet en daardoor bereid is hieraan deel te nemen, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren?

drexler_sibbet team procesmodel

4. Een voorstel voor een verbeterde en heldere structuur van verantwoordelijkheden op onderwijs en ondersteuningsgebied, waarin een aantal punten van het focusplan van het CvB zijn meegenomen. Binnen de opleiding en daarna uitrollen binnen het instituut. Met als doel: meer betrokkenheid cre√ęren, effici√ęnter met tijd en middelen omgaan en zo effectiever omgaan met kracht van betrokkenen.

Verschil tussen deze en de vorige onderwerpen is, dat ik hier veel meer in oplossingen heb gedacht,14275621-innovatieve-lamp-idee-concept

in plaats van uit te gaan van het probleem. Ik denk op alle onderwerpen iets te kunnen bijdragen, waardoor kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van werkbeleving en/of inzet van tijd en middelen verbeteren. Sommige onderwerpen liggen in elkaars verlengde of zouden kunnen worden gecombineerd. En een aantal onderwerpen komt voort uit eerdere bevindingen en met de beleidsnotitie kan een basis worden gelegd voor borging.

Kortom: jullie mening wordt zeer op prijs gesteld!

lente6                                      Ter illustratie

De trends in onderwijsland in 2013

De link naar de pagina

 

 

Voor de discussie over het nieuwe curriculum weer een nieuwe invalshoek. Ook voor de maatschappelijke context en innovatie in het onderwijs geeft het weer stof tot nadenken.

Mobiliteit&OpenOnderwijs

foodJeremy Knox heeft  al een hele tijd geleden een kritische stuk geschreven over de beweging rondom Open Educational Resources.  Het is een lastig stuk, maar interessant om vanuit deze kritiek nog eens naar de beweging te kijken die nu gaande is. Food for thought, in ieder geval voor mij.

We zijn de hype voorbij en ook de fase van believers. We zitten er midden in. Zie ook het Horizon Report 2103 worden de MOOCs genoemd als beweging waar we nu in zitten terwijl dit in 2012 nog redelijk ver aan de horizon lag. Tijden veranderen snel. Knox is helemaal niet tegen deze beweging maar heeft wel vijf kritische punten ten aanzien de discussie rondom OER:

  1. De term openness: waar hebben we het over?
  2. De afwijzing van de institutionele structuur
  3. Geen plaats en aandacht  voor didactiek
  4. Humanistische uitgangspunten van autonomie en zelfsturing
  5. Aanpassing aan de behoeften van het kapitaal

Ik beschrijf hier kort de punten…

View original post 424 woorden meer

Een berichtje van het studiefront

Mijn plannen om mijn onderzoeksverslag dit weekend grotendeels in eerste draft af te hebben, is even doorkruist met wat nakijkwerk, waar het door allerlei andere werkzaamheden even niet van was gekomen. Maar ja, deadline is deadline, dus dat nakijkwerk moet eerst af. Zowel vorig weekend als dit weekend gaat daar helaas aan verloren en kan ik dus niet besteden aan het schrijven.

Dinsdag ga ik dat inhalen. Dan wil ik groot deel van mijn voorgenomen plannen toch realiseren. Hoewel de onderdelen van de taakweek best interessant zijn, moeten er even keuzes gemaakt worden.

Voor het laatste leerarrangement is het eindproduct een beleidsnotitie (binnen het onderwerp onderwijs in de maatschappelijke context). Ik heb daar al wel wat idee√ęn voor, die ik graag voorleg. En daar de uitnodiging aan koppel, om te reageren, aan te vullen, suggesties te geven etc.

Het eerste idee is geboren uit een observatie dat binnen mijn slb groep er relatief veel aan de hand is met van oorsprong Marokkaanse meisjes. Zij hebben vaak een (onzichtbaar) enorm doorzettingsvermogen, maar vallen op ongewone momenten in de studie uit of lopen een grote vertraging op.  Mijn vragen daarbij is: hoe is dit binnen de HR en landelijk? Hebben wij dat in beeld? Wat is het verschil met andere groepen meisjes van niet-westerse afkomst? Wat kunnen wij daar voor specifiek beleid op maken binnen onze opleiding en daarbuiten?

Het tweede idee is vanuit een andere invalshoek en gaat over de voorwaarden voor effectieve studieloopbaanbegeleiding: welke (rand)voorwaarden zijn hiervoor nodig? Waar moet een goede slc aan voldoen? Welke beleids- en andere kaders zijn daarbij bepalend? Kunnen wij door een gezamenlijke lijn hier beleid opmaken, zodat iedere slc binnen de opleiding op dezelfde manier handelt in bepaalde situaties? En hoe zou dat er uit kunnen zien? Zaken als Nudging, studiesucces en studieondersteuning, coachingsvaardigheden, gesprekstechnieken, specialismen van docenten, etc kunnen daarbij aan de orden komen. Uit het oogpunt van binding met de opleiding (tegen onnodig studie-uitval) in het achterhoofd ook zeker de moeite waard om aandacht aan te besteden.

Ik wil daar uiterlijk volgend weekend een definitieve keuze in maken, want de beleidsnotitie moet 7 mei alweer worden ingeleverd. En moet naast het onderzoeksverslag en mijn integratie-opdracht worden geschreven. Kortom: een strakke planning is vereist. Reacties daarom van harte welkom!!DSC_0041

Ik houd de blik op de horizon richting het einddoel: de zomervakantie met diploma op zak!! ūüėȬ† ūüôā

en innoveren maar!

http://www.te-learning.nl/blog/?p=6169

Nog even over het Finse onderwijs

Voor mijn volgers buiten de MLI even een linkje naar de blog van MLILA4, te weten de maatschappelijke context van het onderwijs. In deze link is op de homepage informatie te vinden over finnish lessons, incl powerpoints, die in het kader van onze vernieuwing van het curriculum interessant kunnen zijn. Dus zeker de moeite van het bekijken waard!

http://mlirotterdamla4.wordpress.com/

Komende tijd houden we ons binnen dit leerarrangement bezig met de internationale vergelijking van het onderwijs, waarbij de Finse context niet onbesproken blijft. Wordt dus vervolgd!

Te triest voor woorden

Is dit waar wij voor opleiden?

Te triest voor woorden.

 

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: