Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “curriculum”

En weer wat interessante berichtgeving over leren in de toekomst en het HBO

http://xyofeinstein.wordpress.com/2012/11/28/the-learning-curve-een-nieuw-rapport-en-site-van-pearson-over-onderwijs/

Negatieve mythen plagen de hogeschool

http://www.deursenonderwijsgroep.nl/weblog/ervaringen-met-de-nieuwe-accreditatie-nvao/

Studenten en technology

sr-ithaka-interactive-learning-online-at-public-universities

Transforming curriculum delivery_accessible2

Aan de slag met competenties

In eerste instantie heb ik dit boek gelezen voor LA3 en LA5, om de informatie over onderwijsvernieuwing en in het kader van mijn onderzoek te kunnen gebruiken en duiden.

Al lezende kwam ik er achter, dat dit boek veel informatie bevat op basis waarvan keuzes voor het eigen, nieuw te ontwikkelen, curriculum voor de opleiding gemaakt zouden kunnen worden.

Deels zijn er natuurlijk keuzes gemaakt. Maar van welke onderwijskundige visie en didactisch concept we in de toekomst gebruik van kunnen maken, daar biedt deze literatuur veel stof tot nadenken en discussie voor. We zullen zien morgen in de bijeenkomst van de curriculumcommissie. Het heeft mij in ieder geval  veel inzicht gegeven in wat we doen, waarom en hoe we dit nu doen en waar dat dan vandaan komt.

Daarnaast zijn natuurlijk veel ontwikkelingen gaande in het onderwijs als blended learning, zowel voor deeltijd als voltijd, digitalisering, gebruik van smartphones, laptops etc.

En dan heb ik het nog niet eens over de noodzaak om aan te sluiten bij alle ontwikkelingen in het beroep en in het HBO in zijn algemeenheid!

Kortom, het boek biedt een goede basis, interessante uitgangspunten en onderwerpen voor discussie voor zowel mijn studie als mijn werk! Geweldig!

3x spannend ……

Allereerst staat mijn onderzoek klaar om verstuurd te worden naar de doelgroep, erg spannend moet ik zeggen. Morgen nog een korte voorlichting en dan online. Ik hoop dat er veel reacties komen én dat het natuurlijk antwoorden gaat geven.

Verder mijn interview voorbereid dat ik aanstaande dinsdag heb met twee stakeholders voor LA3. En Claire ingeseind. En gelukkig, ze kan mee. Wij bekijken een zelfde onderwijsvernieuwing vanuit andere invalshoek, maar hebben dezelfde stakeholders nodig voor achtergrondinformatie. En daarna informatie bij elkaar “weghalen” om ook te kijken wat de verschillen zijn en hoe we dit beiden kunnen gebruiken in onze eigen kritische analyse. Ook spannend dus.

En tot slot een boek gelezen met de titel “Aan de slag met competenties” van Cluitmans en Dekkers, wat ook interessant blijkt voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding. Ik heb het gelezen voor zowel LA5 als La3, maar nu krijgt het nog een extra dimensie, want naast dat het al veel herkenning opleverde, geeft het zeker ook input om te gebruiken in het overleg van aanstaande dinsdag! Leuk en ook weer spannend!

Tot zover gekomen …. maar nog niet klaar!

In bijgaande link het product met betrekking tot de curriculumanalyse en een eerste korte uitwerking van een voorbeeld voor een mogelijke opbouw in jaar 1 van het assessment.

De ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op. Het traject voor de Master zal enigszins uit de pas gaan lopen met de opleiding, omdat de opleiding sneller wil schakelen. Maar het betekent zeker niet dat de producten niet gebruikt gaan worden. Het zal er waarschijnlijk op neer komen dat de verfijning en onderbouwing constructief zullen worden toegevoegd, zonder dat dit geweld aan het ontwerp zal doen.

Dit product wil ik, samen met de mindmap uit mijn vorige blog voordragen voor nominatie voor aanstaande dinsdag (via het centrale blog). Ben erg benieuwd naar het verdere verloop van die middag!

Verantwoording

Door tijdgebrek heb ik verder het document in zijn ruwe vorm laten bestaan. Kleurtjes geven aan wat de status is: groen is in eerste concept klaar, blauw is halverwege en geel staat voor bijlage en/of nog invoegen. Had er graag nog aan geschaafd, maar moet het helaas even hierbij laten!

Feedback en vragen van harte welkom. Ook de volgers van buiten de MLI worden van harte uitgenodigd!

So far, so good?

Vandaag mij weer eens gebogen over de theorieën van het systematisch én uitdagend ontwerpen. Daarnaast ook meer informatie gezocht over assessments, protocollen, portfolio’s en dergelijke. En het interessante is dat dingen dan steeds meer op hun plaats vallen.

Mijn eerste voorstel en planning was vooral gebaseerd op het Leerarrangement en het model van Dick, Carey en Carey (DCC). Dat had twee redenen: ik dacht (na lezing van de voorwaarden voor de eindopdracht) dat dit verplicht was en het kwam grotendeels overeen met de werkwijze van onze opleiding. Dus wie zou ik dan zijn om hieraan te gaan twijfelen. Daarbij gaf de planning zoals in de handleiding ook een heldere leidraad voor het opleveren van stukken en dat kan nooit kwaad. Waarom iets anders verzinnen als er al iets voor handen is?

Na lezing van Valcke, waarin alle verschillende modellen voor ontwerpen van onderwijs de revue passeerden, had ik  nog geen reden om te twijfelen aan DCC als beste model.

In de literatuur over Hoger Onderwijs en assessments/portfolio’s komt echter veel vaker de naam van Merriënboer naar boven. En dat kan beter passen bij mijn intenties om op dit terrein het onderwijs te ontwerpen, omdat mijn ontwerp echt competentiegericht is. Verder is het bij mij het geval dat het type “instructie” al vast staat, immers het gaat om alles rondom een assessment voor de deeltijd. De vraag hoe dit in te passen in het hele curriculum met welke gevolgen. Daarnaast moet een duidelijk procedure worden opgesteld en opdrachten ontwikkeld, die recht doen aan de eisen en voorwaarden die gesteld worden.

Door DCC en het 4C-ID model nu eerst naast elkaar te zetten, kan ik daarna de definitieve keuze maken. Of misschien wel een combinatie van beiden? Dat zou pas vernieuwend zijn?! In ieder geval komen veel elementen overeen en via de PDCA cyclus is een deel van het proces zeker gewaarborgd.

Wie heeft aanvullende suggesties voor dit dilemma?

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: