Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “digitale agenda”

Rondom digitale didactiek ….

Zo, donderdagavond maar eens een start gemaakt met het lezen van de stapel literatuur die op mijn bureau lag met het onderwerp digitale didactiek. Daaronder vallen ook de technologische trends in het onderwijs en daarbuiten. Interessant om te lezen! Daarbij heb ik geprobeerd om steeds de koppeling vast te houden met het hoger onderwijs in het algemeen, de maatschappelijke noodzaak en de vertaling daarvan naar de situatie binnen de opleiding Communicatie.

De beleidsnotitie vormt zich langzaam in mijn hoofd door al dat leesvoer. Nu dus gaan schrijven, dit Paasweekend moet ik een heel eind op weg komen, want ik wil er ook met anderen nog over van gedachten wisselen.

Belangrijkste onderdelen in de notitie zullen zijn: De digitale agenda van Europa en de Nederlandse regering oftewel de maatschappelijke context, het definiëren van digitale didactiek, trends binnen de maatschappij en het onderwijs op het gebied van technologie,   de 21ste eeuwse vaardigheden bij docenten en jeugd en de stand van zaken bij de HR in het algemeen en de  opleiding Communicatie in het bijzonder. Het is de bedoeling dat hier conclusies en aanbevelingen komen, incl een tijdpad waarin dit kan worden geïmplementeerd.

Duidelijk is al wel dat ik niet opnieuw het wiel ga uitvinden, maar gebruik ga maken van al bestaande concepten op dit terrein, die kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen die binnen onze opleiding cq HR worden gesteld. Verder zal ik zeker gebruik maken van mijn eerdere analyse beschreven in “Wanneer maakt de docent het verschil?” en een onderzoek dat vorig jaar door Maaike is uitgevoerd onder onze docenten op het gebied van Groundswell.

Belangrijke literatuur die ik tot nu toe heb gelezen: Digitale didactiek van Lies Sercu, het Unescorapport “Pedagogies of media and information Literacies” ,  de rede vam Prof. Dr. R-J Simons over digitale didactiek uit 2002 (!), het NMC Horizon Report van 2011 en 2013, de digitale agenda.nl van het Ministerie en diverse rapporten van de EC over het belang van het verbeteren van de digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals als basis voor betere leerresultaten. Een artikel uit 4W gaat in op de factoren die de kwaliteit van digitaal leermateriaal bepalen. En tot slot wil ik ook het online-trendrapport van netlash niet onbenoemd laten, omdat dit veel zegt over de tijdgeest van de jongeren en de invloed op de maatschappij.

Mijn notitie zal zich focussen op wat nodig is om de docenten van onze opleiding zo optimaal voor te bereiden op de toekomst, waarbij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en de plaats die het digitale DNA daarbij inneemt een belangrijke aanleiding is om hierover een beleidsnotitie te schrijven.  Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de inhoud van het curriculum, slechts over eventueel /mogelijk in te zetten instrumenten, de kennis die hiervoor nodig is/aanwezig is, de voor- en nadelen hiervan en randvoorwaarden om dit te kunnen gebruiken.

Om alvast een voorproefje te geven, zoals beschreven in het boek digitale didactiek van Lies Sercu: verandering van de toepassing van de Taxonomie van Bloom wanneer digitale didactiek binnen het onderwijs consequent  wordt toegepast:

Zoals we nu gebruiken:

blooms

Met nieuwe technologie:

blooms taxonomy and technology

 

Of op een andere manier weergegeven:

Bloom plus

Als we bij ons op de opleiding digitale didactiek gaan invoeren en toepassen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toetscommissie, de toetsmatrijzen, de kijk op het onderwijs zelf en dus ook voor de docenten die hiermee om gaan. Dat dit niet 1,2,3 gerealiseerd is,staat buiten kijf. Over het hoe, wat, waarom en wanneer worden in de notitie beleidsadviezen gedaan, waarbij draagvlak bij management en  de docenten van uitermate groot belang is om de innovatie te laten slagen.

WORDT VERVOLGD!!  🙂

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: