Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “Digitale didactiek”

Het einde van mijn opleiding tot Master is in zicht….

Het was een tijdje stil met de berichtgeving. Druk met het afronden van mijn onderzoeksverslag en het samenstellen en schrijven van mijn integratiedossier ter afronding van mijn opleiding. Aanstaande dinsdag mijn assessment hierover. Dan … als het goed is, helemaal klaar!

In deze blog de link naar mijn onderzoeksverslag en ook nog naar mijn beleidsnotitie over digitale didactiek, die ik ook kortgeleden heb ingeleverd.

Met de publicatie van zowel de beleidsnotitie als het onderzoeksverslag heb ik gewacht tot ik wist dat ik deze leerarrangementen met een voldoende had afgerond. Ter illustratie daarom ook mijn pecha kucha over mijn onderzoeksverslag (beeld en tekst apart). Misschien neem ik de pecha kucha nog wel eens op met een voice over. 😉

Mocht je een reactie willen geven op één van de producten, je bent van harte welkom!

Beleidsnotitie over digitale didactiek

presentatie 4 juni + Presentatie onderzoeksverslag 

De weg van uitval naar succes; voor een beter rendement

Nu op naar de toepassing van alle bevindingen in de praktijk ….. Maar eerst iedereen een mooie zomer toegewenst!

zonnenschijn                                   DSC_0041

Mijn beleidsnotitie voor de prouctbespreking van 9 april

In dit blogbericht mijn product dat ik graag wil nomineren voor de productbespreking van aanstaande dinsdag 9 april. Ik zou het fijn vinden hier via VAL feedback op te krijgen en bij voorkeur als reactie op dit bericht op mijn eigen blog.

LA4_Monica Heikoop_07052013 versie pb 9 april 2013

Alvast bedankt. 🙂

Mijn eigen beoordeling is als volgt:

Kwaliteit: 6 (kan nog een slag maken)

Betrouwbaarheid: 7 (veel literatuur gebruikt)

Innovativiteit: 7,5 (gezien het onderwerp en voorstellen)

Taalgebruik: 6 (nog te omslachtig soms, kan korter)

 

Rondom digitale didactiek ….

Zo, donderdagavond maar eens een start gemaakt met het lezen van de stapel literatuur die op mijn bureau lag met het onderwerp digitale didactiek. Daaronder vallen ook de technologische trends in het onderwijs en daarbuiten. Interessant om te lezen! Daarbij heb ik geprobeerd om steeds de koppeling vast te houden met het hoger onderwijs in het algemeen, de maatschappelijke noodzaak en de vertaling daarvan naar de situatie binnen de opleiding Communicatie.

De beleidsnotitie vormt zich langzaam in mijn hoofd door al dat leesvoer. Nu dus gaan schrijven, dit Paasweekend moet ik een heel eind op weg komen, want ik wil er ook met anderen nog over van gedachten wisselen.

Belangrijkste onderdelen in de notitie zullen zijn: De digitale agenda van Europa en de Nederlandse regering oftewel de maatschappelijke context, het definiëren van digitale didactiek, trends binnen de maatschappij en het onderwijs op het gebied van technologie,   de 21ste eeuwse vaardigheden bij docenten en jeugd en de stand van zaken bij de HR in het algemeen en de  opleiding Communicatie in het bijzonder. Het is de bedoeling dat hier conclusies en aanbevelingen komen, incl een tijdpad waarin dit kan worden geïmplementeerd.

Duidelijk is al wel dat ik niet opnieuw het wiel ga uitvinden, maar gebruik ga maken van al bestaande concepten op dit terrein, die kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen die binnen onze opleiding cq HR worden gesteld. Verder zal ik zeker gebruik maken van mijn eerdere analyse beschreven in “Wanneer maakt de docent het verschil?” en een onderzoek dat vorig jaar door Maaike is uitgevoerd onder onze docenten op het gebied van Groundswell.

Belangrijke literatuur die ik tot nu toe heb gelezen: Digitale didactiek van Lies Sercu, het Unescorapport “Pedagogies of media and information Literacies” ,  de rede vam Prof. Dr. R-J Simons over digitale didactiek uit 2002 (!), het NMC Horizon Report van 2011 en 2013, de digitale agenda.nl van het Ministerie en diverse rapporten van de EC over het belang van het verbeteren van de digitale vaardigheden van onderwijsprofessionals als basis voor betere leerresultaten. Een artikel uit 4W gaat in op de factoren die de kwaliteit van digitaal leermateriaal bepalen. En tot slot wil ik ook het online-trendrapport van netlash niet onbenoemd laten, omdat dit veel zegt over de tijdgeest van de jongeren en de invloed op de maatschappij.

Mijn notitie zal zich focussen op wat nodig is om de docenten van onze opleiding zo optimaal voor te bereiden op de toekomst, waarbij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en de plaats die het digitale DNA daarbij inneemt een belangrijke aanleiding is om hierover een beleidsnotitie te schrijven.  Het gaat hierbij nadrukkelijk niet over de inhoud van het curriculum, slechts over eventueel /mogelijk in te zetten instrumenten, de kennis die hiervoor nodig is/aanwezig is, de voor- en nadelen hiervan en randvoorwaarden om dit te kunnen gebruiken.

Om alvast een voorproefje te geven, zoals beschreven in het boek digitale didactiek van Lies Sercu: verandering van de toepassing van de Taxonomie van Bloom wanneer digitale didactiek binnen het onderwijs consequent  wordt toegepast:

Zoals we nu gebruiken:

blooms

Met nieuwe technologie:

blooms taxonomy and technology

 

Of op een andere manier weergegeven:

Bloom plus

Als we bij ons op de opleiding digitale didactiek gaan invoeren en toepassen, dan kan dit grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de toetscommissie, de toetsmatrijzen, de kijk op het onderwijs zelf en dus ook voor de docenten die hiermee om gaan. Dat dit niet 1,2,3 gerealiseerd is,staat buiten kijf. Over het hoe, wat, waarom en wanneer worden in de notitie beleidsadviezen gedaan, waarbij draagvlak bij management en  de docenten van uitermate groot belang is om de innovatie te laten slagen.

WORDT VERVOLGD!!  🙂

Voortgang beleidsnotitie “Digitale Didactiek”

wordle-digitale-didactiek

Voor mijn laatste leerarrangement “Maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik een beleidsnotitie schrijven over het belang van digitale didactiek bij docenten in relatie tot de kwalificatiefunctie van het onderwijs: hoe bereiden wij onze studenten zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij in het algemeen en binnen het beroepenveld van Communicatie in het bijzonder?

Op dit moment wordt er binnen de opleiding hard gewerkt aan het nieuwe curriculum, waarvan het eerste jaar vanaf september 2013 al gaat draaien. In de visie staat dat wij onze opleiding digitaal DNA willen meegeven. In mijn optiek kan dit alleen als je als docent digitaal vaardig bent, in staat bent om digitale hulpmiddelen op de juiste manier in te zetten waarbij je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en natuurlijk boven de stof te staan en daardoor met studenten het beste onderwijs te maken. Pas dan kun je spreken van digitaal DNA binnen de opleiding.

De aandacht gaat nu vooral uit naar de digitalisering van het vakgebied Communicatie. Ook belangrijk, want dat moet aan studenten worden overgebracht. En met name ons digitale zusje CDM is hier al veel verder mee en daar kan de opleiding Communicatie zeker een aantal aspecten van meenemen. Met name Jurgen zal zich in zijn beleidsnotitie met dit aspect bezig houden.

De noodzaak om technologische ontwikkelingen in de opleiding te verweven neemt toe. Vanuit de Europese Commissie en het ministerie neemt de druk toe, om studenten goed voor te bereiden op de digitale wereld. En daarbij zijn studenten over het algemeen digitaal vaardiger dan de docenten. Althans, dat lijkt zo. Uit onderzoeken blijkt dat met name de mediawijsheid en het vinden van bijvoorbeeld betrouwbare bronnen nogal eens tegenvalt. Hier biedt het onderwijs zeker uitkomst.

cached

Verder is het gebruik van laptop, smartphone, apps en tablet niet meer uit de klas te weren. Dat hoeft ook niet, als je weet hoe je er op een slimme manier juist gebruik van kan maken in je les. Ook het feit dat studenten iets opzoeken als jij iets vertelt om te controleren of het juist is, is niet bedreigend, maar kan in je lessen juist uitkomst bieden. Alleen, dan zal de kijk op je onderwijs moeten veranderen. En dat kost tijd en vereist kennis.

Tijd dus om mij er eens in te verdiepen. Ik ben begonnen met speuren naar onderliggende rapporten en literatuur en ik ben voorlopig weer even zoet. Verder ben ik van plan een korte en leuke enquête naar mijn collega’s te sturen om een indruk te krijgen van de stand van zaken op dit gebied en de wensen voor de korte en langere termijn.

Wat mij iedere keer weer verrast is de hoeveelheid informatie die te vinden is over een specifiek onderwerp. Het is net alsof je ogen ineens open gaan en je alle verborgen schatten in een keer vindt. Ik zie verder ook al weer verbanden met mijn onderzoeksverslag en hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum en dan in het bijzonder voor de docenten.

Fokke en Sukke geven niet het goede voorbeeld:

fokke-en-sukke-digitale didactiek

In het onderstaande infografic van Erik Bolhuis staat een duidelijke beslisboom die gebruikt kan worden bij het inzetten van digitale didactiek:

Digital+Classroom-640x3040

 

Tot slot: toch maar zelf de techniek van een mooie infografic maken leren, net als een wordl  😉

 

Informatie van diverse blogs met als onderwerp digitalisering onder jongeren en het onderwijs

In onderstaande links weer veel informatie over trends, digitale didactiek, technologie en gebruik en het toekomstbeeld van het onderwijs.

Trends:

Trends in technology

De trends in 2013, en wat is dan interessant voor het onderwijs?

Trends die het onderwijs beïnvloeden OESO 2013

Trends onder de jongeren 2013

En hier leiden wij onze studenten voor op?!

Ook hier een beeld van de jongeren in de toekomst

Mediagebruik:

Mediagebruik bij jongeren tussen 12-15 jaar

Mediagebruik bij generatie X

Handboek Unesco over het gebruik van social media in het onderwijs en wetenschap

Als tieners dit nu doen, hoe ziet het onderwijs over 5-6 er dan uit?

Kinderen leren programmeren?

Coderen is als lezen en schrijven, hoe eerder geleerd, hoe beter toegepast!

Toekomst van de computer

Lezen van papier of van tablet?

Wel aardig, deze blik terug in de tijd!

Toekomst van het onderwijs

De toekomst van het onderwijs is niet multiple choice

Technische evolutie in het HO

Het belang van emailetiquette

Nut van de bibliotheek

Flipped classroom verovert het klaslokaal

Learning analystics, goed idee?

Raakvlak tussen didactiek en vakinhoud: hoe nemen jongeren het nieuws tot zich?

Gebruik van mobiele technology in de klas (Amerikaans onderzoek)

En voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum: wanneer is een handleiding geen handleiding meer 😉

Voor wie wil weten waar en waarover onderwijs wordt gesproken

En met deze informatie kun je rekening houden in je lessen.

De meeste informatie komt van de blog X,Y of Einstein. Deze blog post per dag ongeveer 3 berichten over de ontwikkelingen in het onderwijs, technologie en jeugd. Het boek: De jeugd is tegenwoordig….. vormt de basis en dat is zeker de moeite waard om te lezen!

In een aantal aparte blogs zal ik vanaf nu regelmatig infografics plaatsen, goed te gebruiken in de les, geven vaak een duidelijk overzicht van een ontwikkeling, die makkelijk uit te leggen en aan te vullen is. Mocht je zelf nog aanvullingen hebben, post het dan als reactie!

Krachtenveldanalyse

Voor het leerarrangement “de maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik mij bezig houden met de stand van zaken van de digitale didactiek binnen de opleiding Communicatie. Dit in het licht van de ontwikkeling van het noodzakelijke digitale DNA van het nieuwe curriculum dat in september 2013 van start gaat. Uit oprechte nieuwsgierigheid wil ik dit nader belichten met als doel dat ons docentenkorps straks voldoende toegerust is om ict en de digiwereld niet alleen vakinhoudelijk te kunnen signaleren en duiden, maar daar ook in de praktijk in hun lessen mee aan de slag te kunnen op een manier dat studenten het gevoel hebben dat docenten er echt mee overweg kunnen.

Neelie Kroes heeft het laatst al aangegeven, als commissaris Digitale Agenda vanuit de EU, dat het een uitdaging zal zijn om het onderwijs niet vanuit de huidige kennis te benaderen, maar vanuit kennis van de toekomstige generatie. Met name omdat de ontwikkelingen buiten het onderwijs razendsnel gaan en soms maar nauwelijks in het onderwijs binnendringen.

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren voor onze opleiding vind ik boeiend en leerzaam. Want waar staan wij als docenten binnen de opleiding, wat kunnen wij wel en niet en willen wij wel en niet toepassen. En hoe kunnen we zo optimaal mogelijk talenten, kennis en scholing gebruiken om docenten voor onze opleiding goed voor te bereiden om in hun werkvormen op een effectieve manier de digitale ontwikkelingen te gaan gebruiken.  Er is al veel over geschreven en ontwikkeld, het is daarom heel interessant om te kijken wat wij direct in de praktijk kunnen brengen!

Allereerst ga ik een krachtenveldanalyse opstellen, dat zal al veel helderheid geven. Misschien kan ik daar de uitkomsten van de paper van Maaike nog voor gebruiken, die zij vorig jaar schreef in het kader van Groundswell marketing, omdat dit iets zegt over de houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied.

Afbeelding

Daarna zal het systeemdenken als hulpmiddel worden gebruikt om te kunnen bepalen welke factoren van invloed kunnen zijn om tot versnelling of vertraging tot het proces kunnen leiden en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Kortom, ik ben begonnen!!!

In de komende weken zal ik regelmatig met Jurgen overleggen, want onze onderwerpen kunnen elkaar versterken en natuurlijk met de opleidingsmanagers om zo tot een gedegen, misschien wat ambitieuze, maar toch ook zeker met een realistische kijk en uitwerking van dit onderwerp.

Weten wat de krachtenveldanalyse inhoudt? Kijk dan naar deze uitleg.

Een voorbeeld van het systeemdenken in het onderwijs zie je in onderstaand plaatje.

Afbeelding

Met dank aan onderwijsmanagement.blogspot.com (2010)

 

En tot slot een link van Edudemic, waarin de 6 uitdagingen van gebruik van technologie in het onderwijs worden beschreven, vandaag gepoat op facebook: http://edudemic.com/2013/02/challenges-of-using-education-technology/

 

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: