Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “eindproduct”

En nu?

Een zwart gat? Ik dacht het niet. Op school werk zat, nog 7 weken te gaan (en een beetje). Nog veel werk moet verzet worden, waaronder het verder uitwerken van mijn eindproduct voor LA2, samen met andere collega’s, zodat in september gestart kan worden.
Verder nog een assessmentdossier maken én last but not least, een opzet voor mijn vragenlijst die aan het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen gaat worden.
Leuk om te melden is dat ik mijn eindproduct al gebruikt heb in een discussie over deeltijdonderwijs op de HR en dat de opbouw van het summatief assessment verfrissend werd genoemd en goed op de doelgroep afgestemd. En daarbij rekening houdend met het feit dat het de start van een studie is, waarin het mooi is dat studenten zich bewust zijn van hun rol en kansen in het werkveld. Het was erg inspirerend om te doen en ook te horen hoe andere opleidingen dit doen. Dus zeker een aanwinst voor het verder ontwikkelen van het curriculum van de deeltijd.
Verder ga ik binnenkort naar een (gratis!) conferentie met workshops over blended learning, waar ook al weer een werkgroep mee aan de gang is binnen de HR, dus kansen genoeg om nog voor september hier al iets van op papier te hebben, zodat we er iets mee kunnen gaan doen.
Tot slot ga ik mij ook nog buigen over het integreren van mijn blog in mijn site, de vormgeving veranderen en kijken hoe ik meer beelden er in kan verwerken.
En dan….. 5 weken radiostilte en lekker op vakantie. Maar tot het zover is, zijn er nog regelmatig wat berichten van mij te verwachten!

En klaar zijn de stukken!

Eindelijk, na alle inspanning, zijn de stukken klaar. Afgelopen weekend was het nog even afzien bij 30 graden boven op zolder, maar aan alle Facebook en blogs van mijn medestudenten te zien was ik niet de enige!

Het zijn uiteindelijk toch twee stukken geworden. Aan de ene kant in verband met de leesbaarheid, maar ook omdat het echt twee apart producten zijn.

Het eerste product ben ik echt trots op, want met alle kaders waar ik rekening mee moest houden, is het gelukt om tot een consistent geheel te komen. Feedback op allerlei manieren en momenten hebben daar bij zeker geholpen. Naar aanleiding van de laatste productbespreking heb ik alles nog eens kritisch doorgelezen op het onderdeel assessment/toetsing en als gevolg daarvan nog het één en ander aangescherpt en verduidelijkt.

LA2 Deeltijd op zijn kop

Wat de vormgeving betreft: hier heb ik gekozen voor een hele andere insteek dan een normaal rapport. In lijn met de vormgeving van mijn website en wat speelse elementen ingebracht om het geheel een beetje te verluchtigen. Al met al zit ik nog redelijk binnen het aantal pagina’s, hoewel ik daar niet echt meer  op heb gelet. Ook de rubrics heb ik voor kennisgeving aangenomen en heb daarna gekozen voor een eigen opbouw die past bij de opdracht die ik heb gekregen. Alle elementen komen wel  ergens terug in het stuk of de bijlagen.

Het tweede stuk is de handleiding zelf, die richting geeft aan de basisprincipes van het ontwerp. In de verantwoording wordt dan ook veelvuldig naar dit stuk verwezen, omdat alles daar in detail is uitgewerkt. Daarom moest dat stuk er zeker bij. Ook vanwege de andere vormgeving is het apart gehouden.

handleiding student deeltijd jaar 1 periode 1 en 2

Kortom, ik kijk met voldoening terug op het proces en op de opgeleverde eindproducten. Ik kan er volledig achterstaan, ik weet dat het proces hierna nog verder gaat, maar voor even het gevoel dat ik iets afgerond heb, wel zo fijn!

Dit stuk is mede te vinden op het blog uitdagend ontwerpen en op Natschool, omdat nog niet duidelijk was hoe het moest worden aangeleverd.

Veel leesplezier toegewenst aan al mijn volgers en beoordelaars 😉

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: