Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “Hattie”

En de stappen binnen mijn paper……

Vandaag een paar kleine stapjes gezet in mijn paper met als onderwerp de kritische analyse van de invoering van de vernieuwingen binnen de deeltijd. Net als gisteren, heb ik mijn literatuur na verzamelen nu onderverdeeld in een aantal categorieën:

1. vernieuwingsprocessen en veranderingen binnen organisaties in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

2. Extra informatie over het invoeren van assessments in het onderwijs.

3. nieuwe ontwikkelingen op het gebied van e-learning binnen het onderwijs.

4. Artikelen van en over Hattie.

De eerste categorie leverde een aantal stukken op van onder andere Susanne Verdonschot en Hans Vermaak. De laatste werkt ook samen met Léon de Caluwé, de specialist op verandermanagement, met wie ook Manon Ruijters samenwerkte voor Liefde voor Leren. Verder een boek getiteld Fantaseren of innoveren van het lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool. en dan heb ik de tips van Nathalie nog niet eens verwerkt. Ga ik  morgen doen!

De tweede categorie leverde extra informatie op om de gemaakte keuzes te kunnen steunen of aanpassen. Zo was een stuk over een beslismodel over de inzet van assessment van de Open Universiteit, hoewel al wat ouder, bijzonder handig.

Met betrekking tot de ontwikkeling van blended learning in het deeltijdonderwijs, zijn artikelen rondom dit onderwerp zeker aanvullend om te kunnen bepalen hoe en wanneer wij dit zouden kunnen invoeren. Plannen om dit al te doen bij de invoering van alle veranderingen zijn nog niet uitgevoerd. Boeken over aan de slag gaan met competenties, waarover ik eerder schreef, zijn absoluut verdiepend en nodig op dit onderwerp.

De artikelen van en over Hattie, de schrijver van Invisable Learning, geven een beeld van de impact voor keuzes in het onderwijs. Na een zeer inspirerende discussie van afgelopen dinsdag heeft dit onderwerp zeker aan diepte gewonnen. Tevens is bij mij het besef doorgedrongen, hoe de visie van het onderwijs hiermee kan samenhangen, mits niet gebruikt als “boodschappenlijstje”.

Van al deze bronnen even de literatuurlijst bijgewerkt, nog niet APA proef 😉

Het lijkt er op of ik niet heel veel ben opgeschoten dit weekend, maar ik heb toch een heel tevreden gevoel, omdat ik alles weer op orde heb. Voor mij een belangrijke voorwaarde om nu alles in een volgende poging samen te kunnen brengen tot een kwalitatief verbeterde versie, samen met de gegeven feedback door Claire, Jurgen en Jaap! Ik kan weer vooruit ….. 🙂

De balans van afgelopen week én een vooruitblik!

Om met de leuke dingen te beginnen: ik heb mijzelf gehouden aan de afspraak om ook zeker te ontspannen en genieten de afgelopen week! Woensdag een lekker dagje sauna en donderdag en vrijdag naar de Veluwe: lekker wandelen in de bossen, heerlijk eten en slapen in De Zwarte Boer met Tim, heel fijn! Het resultaat? Zie onderstaande foto’s!

     

De rest van de week liep op sommige punten zoals gepland en andere punten helemaal niet. Maar al met al een tevreden gevoel over wat ik heb kunnen doen. In mijn eerdere blogs afgelopen week is daar al resultaat van te zien geweest.

Door diverse omstandigheden is het van de analyse van mijn gegevens niet echt gekomen. De respons van zowel de vierdejaars als de reguliere studenten eerste jaars was helaas te weinig. De vierdejaars enquête heb ik met een herinneringsmailtje met de link maandag opnieuw uitgezet, waarbij ik nu constateer dat dit naar alle waarschijnlijkheid goed gaat komen. De teller staat nu op 56 (van de 170), een goed aantal om een vergelijking met 45 studenten van de MBO verkorte route te kunnen maken. En met een beetje hulp van mijn collega’s en het feit dat morgen de vakantie is afgelopen, komt dit voor de deadline van 31-10 nog wel iets hoger uit. Helaas ging het met de respons van de reguliere eerstejaars studenten helemaal niet zoals gedacht. De twee (halve) groepen die waren aangeschreven via de slb-coaches, hebben nauwelijks gereageerd. De eerder geplande plenaire invulsessie kon helaas niet doorgaan, vandaar waarschijnlijk de lage respons.

Het plan B was om deze eerstejaars allemaal aan te schrijven en via Osiris de mailadressen hiervoor bij elkaar te halen. Mijn uitstelgedrag van maandagavond leidde ertoe dat ik dit nog niet heb kunnen doen, want sinds 23 oktober is Osiris niet meer in de lucht. Mijn hoop is dat morgen alles weer ok is, zodat ik met enige vertraging de mail alsnog kan versturen. Ook van deze groep wil ik van minstens 50 studenten de enquête terug. Met een deadline van 4 november moet het toch nog goed komen!

Mijn tweede actiepunt: de opzet voor de paper van LA3 heb ik niet uitgevoerd, dat komt aanstaande dinsdag. Wat ik wel heb gedaan is een opzet voor de vragenlijst aan mijn collega’s, het uitwerken van het interview met een stakeholder en het zoeken naar meer literatuur over de onderwerpen die in mijn paper aan de orde komen. Denk daarbij aan: (nog) meer achtergronden over assessments en keuzes daarin, teamleren, innoveren (proces), digitale didactiek en veranderingsprocessen (begeleiden). Kortom, anders dan voorgenomen, maar toch zeker opgeschoten! Want daarbij 20 nieuwe bronnen gevonden! Ff doorlezen dus 😉

In plaats van een opzet voor LA3 heb ik het stramien voor mijn scriptie gemaakt, met daarin ook de rubric opgenomen, zodat ik mijn opzet kon vergelijken met de eisen vanuit de Master. En daarop mijn stramien dus enigszins heb aangepast!

De samenvattingen van “aan de slag met competenties”, Fullan en “vernieuwing in het onderwijs” volgen in een nadere blog.

                                       

De samenvattingen van “Leren van innoveren”, Hattie”,”Het geheim van de trainer”en Visual meetings zijn te lezen in voorafgaande blogs.

Over de genoemde boeken “De canon van het leren” en  “Activerend opleiden” kan ik zeggen dat ik die nog niet gelezen heb, maar wel gebruikt heb om literatuur te vinden voor zowel LA3 als mijn onderzoek. En ook “Liefde voor leren” heb ik daar op gescand. En dat heeft ongeveer 80 nieuwe bronnen opgeleverd voor diverse onderdelen van studie en werk! Dat mede dankzij het boekje: De Google code, waarin hele handige tips om effectief te zoeken in allerlei bronnen. Een aanvraag voor diverse artikelen ligt bij de mediatheek.

Interessant is om te zien welke werken regelmatig terugkomen én wat ik daar al van weet of in ieder geval heb gelezen!

Dat er daardoor een aantal boeken is blijven liggen, dat is dan even niet anders.

De uitdagingen voor de komende twee weken zijn kort samen te vatten:

  1. alle literatuur bekijken op bruikbaarheid voor onderdelen van mijn studie, dan wel ophalen/reserveren bij de mediatheek of wachten tot het aangevraagde artikel binnenkomt.
  2. Kopieën maken van relevante literatuur.
  3. Overzichten aanvullen met juiste bronnen en elementen die in een specifiek stuk voorkomen en samenvattingen maken van relevante literatuur.
  4. Onderzoek morgen opnieuw uitzetten onder reguliere eerste jaars.
  5. Volgend weekend + week  een nieuwe poging doen om een eerste analyse te doen van de gegevens die dan binnen zijn. Daarover dan gesprek met opleidingsmanager.
  6. Aanstaande dinsdag opzet maken voor LA3 en eerste stukken schrijven op basis van de informatie die ik tot dan heb.
  7. Start maken met de  integratie-opdracht.

Kortom: genoeg te doen om mij niet te hoeven vervelen!

                  

Vallende kwartjes …

Vannacht, toen ik door een onrustig hoofd even de slaap niet kon vatten, kwamen allerlei verbanden naar boven in de literatuur en praktijk die ik de laatste tijd heb bestudeerd en soms heb toegepast.  Oftewel: de kwartjes vielen.

Daarom hier een korte impressie van mijn gedachten die vannacht door mijn hoofd dwarrelden. Dat de hersens ’s nachts doorwerken de de informatie van overdag verwerken, wist ik al, maar was nu wel overduidelijk aanweizg. En het fijne was dat ik het vanochtend nog wist!

Natuurlijk zijn alle reacties welkom, andere gezichtspunten altijd mogelijk!

Centraal staan: het boek van Hattie: Visible Learning for teachers; Het geheim van de trainer van Kaufman en Ploegmakers en het boek van Sibbet; Visual Meetings. De verbindende onderwerpen: feedback, de rol van de de docent/trainer in het proces en het belang van (vergroten van) de betrokkenheid van de deelnemers.

             

De samenvatting van Visual Meetings staat op mijn blog van gisteren, waarin duidelijk wordt dat het zichtbaar maken van de input de betrokkenheid vergroot. Eigenlijk is er sprake van directe feedback die tot cocreatie leidt. De trainer streeft daar ook naar, aan de ene kant door te faciliteren en aan de andere kant om zelfreflectie te vragen en feedback te geven. En binnen de rol van docent neemt het geven van feedback (zowel individueel als in de groep) een belangrijke plaats in. Daarnaast is onderlinge feedback (peer tutoring) ook als invloedrijk aangemerkt.

Ik zie daarbij veel kansen bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum.  Ruimte voor delen van de lesstof met behulp van visuele technieken en peerreviews en tutoring, elkaar feedback geven en de docent die hierin een stimulerende rol speelt. En dat dan samen met gebruik van nieuwe technologieën  en het verder ontwikkelen van werkplekleren in relatie tot OIIO, volgens mij ontstaat er dan een mooi voorbeeld van attractief onderwijs.

In de boeken van Hattie wordt steeds teruggegrepen op de meta-analyse van 800 onderzoeken en waarin een ranking is gemaakt van invloeden die binnen het onderwijs wel en niet van belang zijn. In deze ranking spelen de docent in allerlei rollen en verschillende vormen van feedback een grote rol.

Het feit dat ik daar veel van terug zie in werkgebieden buiten het onderwijs zoals bij training en visualisatie van processen, geeft voor mij heel duidelijk aan dat de werkgebieden elkaar binnen het onderwijs kunnen versterken. Een belangrijke voorwaarde is dan natuurlijk dat het onderwijswerkveld zich daar voor open moet stellen.

Vanuit het feit dat uit een eerdere analyse van mij (gedaan voor LA1) blijkt dat onze opleiding in hoge mate een lerende organisatie is waarbij het docententeam openstaat voor bijvoorbeeld kenniscreatie én het feit dat er weer nieuwe mensen zijn aangenomen van buiten het onderwijs, biedt veel mogelijkheden om het curriculum te versterken met elementen die vanuit de leertheorieën hebben bewezen dat ze effectief zijn binnen het onderwijs.

En dat maakt docenten en studenten ‘SUPERSLIM”

En … oja, het boek “Vallende kwartjes” is zeker een aanrader, maar dan voor de fun. 😉

Artikelen over Hattie en zijn meta-analyses, ter info en overdenking ……

Een aantal links naar informatie over het boek van Hattie: kritische reviews, samenvattingen en meningen. Misschien kan een van deze artikelen als thema besproken worden? Ik denk dat er heel veel stof tot nadenken en kritische beschouwen zit in het boek van Hattie.

http://www.nzei.org.nz/site/nzeite/files/misc%20documents/Invisible_Learnings.pdf

http://www.learningandteaching.info/teaching/what_works.htm

http://erikbolhuis.net/wp-content/uploads/2011/05/100428-Boekbespreking-Visible-Learning-Hattie.pdf

http://akoaotearoa.ac.nz/mi/download/ng/file/group-4/n3469-the-black-box-of-tertiary-assessment—john-hattiepdf.pdf

http://www.eduweb.vic.gov.au/edulibrary/public/publ/research/publ/Researcharticle_visible_learning.pdf

http://www.slideshare.net/sozio/visible-learning

Er is keus genoeg om dieper op de uitkomsten van de meta-analyses van Hattie in te gaan. Vanuit het perspectief van empowerment van professionals zeer interessant! Dus ik hoop hiermee de discussie een beetje op gang geholpen te hebben! 😉

 

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: