Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “innovatief”

Kleurentest naar theorie van de Caluwé (Twijnstra en de Gudde)

Onderstaande kleurentest, die ik gemaakt heb in december 2011 in het kader van LA1, geven het type veranderaar weer.  Deze informatie kan ik heel goed gebruiken voor mijn eigen ontwikkeling, het herkennen van andere “soorten”veranderaars en daar rekening mee houden. Het verklaart in ieder geval waarom ik het gevoel heb soms tegen muren op te lopen en soms niet lijk te snappen dat anderen het niet zien. Van daaruit kan ik leren hoe ik hiermee om kan gaan om met mijn ervaring als adviseur in vorige functies binnen het onderwijs veranderingen op een goed manier doorgevoerd te krijgen.

Kleurentest

Toelichting testresultaat
In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de
gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze score staat rechts van je score per kleur en is
lichtgearceerd weergegeven. Het kleurenprofiel geeft weer hoe je denkt over veranderen.
Hierna wordt per kleur een toelichting gegeven.

Mijn score op de kleur rood is 30
Als rode veranderaar ben je geneigd in veranderingsprocessen in eerste instantie de ‘zachte’ aspecten van een organisatie aan
te pakken. Je stelt de talenten en ambities van de medewerkers van de betreffende organisatie centraal. Rode veranderaars
streven er naar een optimale ‘fit’ tussen organisatie en medewerkers tot stand te brengen. Extrinsieke motivatie, zoals het
belonen en straffen van medewerkers, speelt daarbij een belangrijke rol. De rode veranderaar stuurt op veranderingen in
gedrag, sfeer, mate van welbevinden en motivatie.

Mijn score op de kleur wit is 27
Als witte veranderaar ga je uit van de zelforganiserende vermogens van mensen en hun organisaties. De witte veranderaar richt
zich daarbij op het herkennen van patronen, het stimuleren van betekenisgeving en het wegnemen van blokkades. De
voorspelbaarheid van witte veranderingen is beperkt. Maar de witte veranderaar hecht weinig waarde aan voorspelbaarheid. Het
doel, dat vooraf nauwelijks wordt omschreven, wordt stap voor stap benaderd.

Mijn score op de kleur groen is 25
Als groene veranderaar ben je geneigd de verandering primair als een leerproces te zien. De kans is groot dat je het belangrijk
vindt om mensen te motiveren met elkaar en van elkaar te willen leren teneinde permanent lerende groepen te krijgen. De
groene veranderaar is beperkt in het managen van de verandering. Het faciliteren van feedback en leermomenten spelen een
belangrijke rol. Denken en doen wordt als het ware gekoppeld. De uitkomst laat zich in dit denken moeilijk voorspellen, gezien
de afhankelijkheid van de mate en de aard van mensen.

Mijn plannen

Na dit weer terug te hebben gezien, zie ik zeker kansen om mijn sterke kanten in het veranderingsproces te gebruiken, daarbij rekening houdend dat niet iedereen op dezelfde manier tegen de veranderingen aan kijkt.

Ik wil voor de komende eindopdracht de analyse en het ontwerp uit LA1 en LA2 gebruiken om te kunnen analyseren en adviseren hoe het implementatieproces van het assessment in de deeltijd en het omzetten van het curriculum verloopt en wat daarin goed ging, beter had gekund en in de toekomst zal moeten gebeuren.

Wordt vervolgd…….

Vakantie is voorbij en dus…..

NIEUWE PLANNEN!!!

Tijdens mijn heerlijk relaxte vakantie heb ik eens goed nagedacht over de strategie hoe deze blog te gaan gebruiken. Want als docent van de opleiding Communicatie moet je ook het één en ander zelf in de praktijk brengen, vind ik.

Het komend schooljaar is  mijn strategie op gericht op de het zo optimaal mogelijk combineren van studie, werk en actualiteit.

Regelmatig zal ik het kader van mijn studie nieuwe onderdelen belichten en daarbij ook om de mening van mijn volgers vragen. Verder zal ik soms zelf een verdiepende belichting op een onderwerp geven, met name vanuit onderwijskundige hoek. En op actuele ontwikkelingen binnen en buiten de opleiding zal ik proberen in te spelen. Met een verkiezingscampagne en een formatie te gaan, zal dit best nog eens interessant kunnen zijn. Ook blogs van innovatieve onderwijsmensen en trendwatchers die ik volg, zal ik hier regelmatig posten.

Om het leuk en leesbaar te houden, ga ik proberen zeer frequent interessante spreuken, cartoons, foto’s etc te plaatsen, waarbij een reactie natuurlijk altijd welkom is. Om iedereen er bij te betrekken, zal ik een keer per week een stelling plaatsen, waarbij dan (hoop ik) wellicht leuke discussies uit voort kunnen komen. Dit onderdeel zal ook op de Facebook worden geplaatst.

Kortom, grootste plannen met het voornemen ze ook echt uit te voeren! Houd deze blog dus in de gaten 😉

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: