Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “maatschappelijke context”

Krachtenveldanalyse

Voor het leerarrangement “de maatschappelijke context van het onderwijs” ga ik mij bezig houden met de stand van zaken van de digitale didactiek binnen de opleiding Communicatie. Dit in het licht van de ontwikkeling van het noodzakelijke digitale DNA van het nieuwe curriculum dat in september 2013 van start gaat. Uit oprechte nieuwsgierigheid wil ik dit nader belichten met als doel dat ons docentenkorps straks voldoende toegerust is om ict en de digiwereld niet alleen vakinhoudelijk te kunnen signaleren en duiden, maar daar ook in de praktijk in hun lessen mee aan de slag te kunnen op een manier dat studenten het gevoel hebben dat docenten er echt mee overweg kunnen.

Neelie Kroes heeft het laatst al aangegeven, als commissaris Digitale Agenda vanuit de EU, dat het een uitdaging zal zijn om het onderwijs niet vanuit de huidige kennis te benaderen, maar vanuit kennis van de toekomstige generatie. Met name omdat de ontwikkelingen buiten het onderwijs razendsnel gaan en soms maar nauwelijks in het onderwijs binnendringen.

Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren voor onze opleiding vind ik boeiend en leerzaam. Want waar staan wij als docenten binnen de opleiding, wat kunnen wij wel en niet en willen wij wel en niet toepassen. En hoe kunnen we zo optimaal mogelijk talenten, kennis en scholing gebruiken om docenten voor onze opleiding goed voor te bereiden om in hun werkvormen op een effectieve manier de digitale ontwikkelingen te gaan gebruiken.  Er is al veel over geschreven en ontwikkeld, het is daarom heel interessant om te kijken wat wij direct in de praktijk kunnen brengen!

Allereerst ga ik een krachtenveldanalyse opstellen, dat zal al veel helderheid geven. Misschien kan ik daar de uitkomsten van de paper van Maaike nog voor gebruiken, die zij vorig jaar schreef in het kader van Groundswell marketing, omdat dit iets zegt over de houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied.

Afbeelding

Daarna zal het systeemdenken als hulpmiddel worden gebruikt om te kunnen bepalen welke factoren van invloed kunnen zijn om tot versnelling of vertraging tot het proces kunnen leiden en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen.

Kortom, ik ben begonnen!!!

In de komende weken zal ik regelmatig met Jurgen overleggen, want onze onderwerpen kunnen elkaar versterken en natuurlijk met de opleidingsmanagers om zo tot een gedegen, misschien wat ambitieuze, maar toch ook zeker met een realistische kijk en uitwerking van dit onderwerp.

Weten wat de krachtenveldanalyse inhoudt? Kijk dan naar deze uitleg.

Een voorbeeld van het systeemdenken in het onderwijs zie je in onderstaand plaatje.

Afbeelding

Met dank aan onderwijsmanagement.blogspot.com (2010)

 

En tot slot een link van Edudemic, waarin de 6 uitdagingen van gebruik van technologie in het onderwijs worden beschreven, vandaag gepoat op facebook: http://edudemic.com/2013/02/challenges-of-using-education-technology/

 

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: