Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “onderwijs”

Onderzoek met meer kwaliteit blijkt mogelijk!

Via een linkedingroep een interessante methode gevonden om het niveau van afstudeerscripties te verhogen. Voor onze opleiding van belang, maar misschien ook voor mijzelf en medestudenten?!

Hierbij de link naar het proefschrift van Paul Delnooz.

http://www.mindmanagement-academy.nl/img/delnooz_proefschrift.pdf

Twee spreuken ter overdenking…

Ervaring is wat je ertoe brengt nieuwe fouten te maken in plaats van oude.

 

De 90-10 regel van projectschema’s: De eerste 90% van de taak vergt 10% van de tijd en de laatste 10% vergt de andere 90.

 

Volgens mij passen beide spreuken uitstekend in het nieuwe leerarrangement. Want de eerste zet aan tot vernieuwing en de ander geeft aan hoeveel moeite het kost om iets voor elkaar te krijgen!

 

De lat hoger leggen …..

In de bijgaande column een aardig verhaal over de betekenis van de lat hoger leggen in het onderwijs. Schroom niet om te reageren!

 

Bas_Haring_Lat_hoger

De column stond afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Naar mijn mening legt hij de vinger op de zere plek op een zeer beeldende manier.

Less is more …..

Zeggen ze. Maar als ik zo de blogs bekijk, worstelt iedereen met hetzelfde fenomeen: teveel te analyseren en te verantwoorden op de juiste manier met een tot in de puntjes verzorgd ontwerp, dat gaat niet passen in de pagina’s. Natuurlijk omvat de eerste versie altijd meer woorden dan de laatste. Bij mij moet die fase ook nog komen. Ik heb vooraf ingeschat hoeveel pagina’s of gedeelten daarvan een onderdeel zou mogen omvatten. Dat leek ik redelijk te halen, tot ik in een flow kwam en mij echt met het concrete ontwerpen ging bezig houden en dit moest verantwoorden.

Maar jullie  mogen zelf oordelen. Ik zou het fijn vinden feedback te ontvangen, mag volgens VAL of op je eigen manier. Ik heb wel een paar concrete vragen die ik graag beantwoord zie. Dus als dat lukt, alvast bedankt!

1. is de volgorde/opbouw logisch, ook de bijlagen?

2. mist er ergens fundamentele uitleg om navolgbaar te blijven?

3. Kunnen er onderdelen weggelaten worden zonder dat er gaten vallen?

4. zien jullie dubbeling in informatie (scheelt ook weer ;)?

5. wat vinden jullie van de theoretische onderbouwing?

Let niet op de lay-out, dat volgt pas helemaal aan het eind. Ook de literatuurverwijzingen zijn nog niet volledig. Daar waar iets in geel is gearceerd moet nog worden gewijzigd, aangevuld of toegevoegd. De bijlagen bevinden zich nog in een prematuur stadium en moeten soms nog worden geschreven. Maar de opbouw is wel compleet.

Alle opmerkingen zijn van harte welkom. Ik zal dinsdag zelf een aantal mensen van feedback voorzien. Alvast bedankt!

Rapport LA2

Social mediagebruik in het onderwijs

In dit artikel staat goed omschreven wat belangrijke elementen zijn in het gebruik van social media in het onderwijs in de 21ste eeuw. Voor iedereen die voor de klas staat, van groot belang. Kennis is de enige manier waarop angst voor nieuwe dingen kan worden beteugeld!

 

http://www.frankwatching.com/archive/2012/04/27/social-media-voor-scholen-in-de-21e-eeuw-het-klavertje4model/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+frankwatching+%28Frankwatching%29&utm_content=FaceBook

 

Heb jij hier al ervaring mee? Deel ze dan op deze blog of via FB!

Docent en Leiderschap

oratie_ou_kessels_30-03-2012_web

In bijgaande oratie van Kessels (gevonden via Scoop.it) worden de dingen benoemd waar ik mij al een tijdje mee bezig houd als het gaat om leiderschap als docent. Want de klassieke benamingen en het imago passen niet in de manier waarop de docent leiding geeft aan het leerproces van studenten, aan vernieuwing binnen het onderwijs en vorm wil geven aan veranderingen.

Vul maar eens een willekeurige enquete in: geef je dan aan dat je een leidinggevende positie hebt aan misschien wel 200 man? Ik in ieder geval niet. Hooguit aan een paar collega’s omdat jij toevallig cursushouder of teamleider bent, toch?

Het doet mij daarom zeer veel genoegen in deze oratie te lezen dat zowel nationaal als internationaal veel (recente) literatuur op dit gebied beschikbaar is en gebruikt is.  De koppeling naar de dagelijkse praktijk in de klas, samen met leiderschap, innovatie, vernieuwing, professionalisering en talentontwikkeling (van docent en student) geven mij het gevoel dat er nog veel moet én kan veranderen in het onderwijs, of dit nu hoger, voortgezet of basisonderwijs is.

Het gaat om het erkennen van de competenties waar de docent over moet beschikken om met lef en vertrouwen voor de klas te kunnen staan en zo een inspiratiebron voor hun studenten te zijn. In mijn analyse en model voor LA1 heb ik al aangegeven waar een innovatieve docent toe kan leiden in het onderwijs, dit stuk sluit daar heel goed bij aan.

Ik ga mij er zeker nog verder in verdiepen. 🙂

Ik hoor ook graag jouw mening over leiderschap in het onderwijs, dus voel je vrij om te reageren!

Verleden en toekomst tegelijk?

hoe studenten leren

Een artikel door mijn opleidingsmanager aangereikt. wil ik jullie zeker niet onthouden.

De toekomst brengt ons…..

Kevin Warwick: mens robot of robotmens van de toekomst? Fascinerend en met gevolgen voor het onderwijs. Met dank aan mijn zoon die hem in het echt heeft zien spreken op een congres!

Analysefase

In mijn vorige blog gaf ik aan dat ik in het kader van de analyse een gesprek heb gehad met een collega. Maar de analysefase gaat natuurlijk verder dan dat. Mijn analysefase bestaat uit de volgende elementen:

1. gesprekken met collega’s, waarvan het verslag van het eerste een voorbeeld is.Daarbij ook gebruik maken van de informatie die al beschikbaar is!

2. literatuur bestuderen op het gebied van onderwijs ontwerpen en geschikte modellen hiervoor, daarbij voor- en nadelen onderling afwegend om tot de juiste keuze  voor een model te komen. Daarnaast natuurlijk ook literatuur op het gebied van assessments en toetsing in het (hoger) onderwijs. Want ook daar moeten keuzes gemaakt worden.

3. Vergelijken van het curriculum van voltijd en deeltijd om te kunnen bepalen wat het kader is van waaruit gewerkt wordt.  Want bij het ontwerpen van opdrachten en voorwaarden vormt dit samen met competenties en leerdoelen de basis voor het ontwerp.

Na deze analysefase kan definitief worden besloten of voor DCC wordt gekozen, omdat dit erg lijkt op de ontwerpsituatie binnen onze opleiding of toch voor het 4D IC model, omdat dit zich meer richt op het onderwijs binnen het HBO, zo blijkt uit de literatuur.

Kortom, er nog even hard aan trekken, want enige haast met deze fase is geboden!

Onderlinge vergelijking

In het kader van het opstellen van een analyse is voor mij heel belangrijk hoe andere opleidingen in vergelijkbare situaties dit aanpakken of hebben aangepakt. Daarom heb ik donderdag gesproken met Johan Reijenga, sinds kort deeltijdcoördinator van Commerciële Economie. Ook daar is het vraagstuk hoe zo goed mogelijk recht kan worden gedaan aan de praktijkervaring van de deeltijdstudenten en hoe dit zo goed mogelijk kan worden afgetoetst. Dus een vergelijkbare situatie. Het blijkt dat in het verleden van de Deeltijd CE al een opzet is  gemaakt waar EVC een belangrijke rol in speelt.  Kortom, wij kunnen elkaar zeker helpen en versterken door onderling informatie uit te wisselen om beiden tot een werkbaar ontwerp te komen.

Eigenlijk is er sprake van serendipity, want het toeval speelt hier een hele grote rol in. Het blijkt maar weer eens dat op vele fronten in de organisatie aan een zo goed mogelijk onderwijs en toetsingsconcept wordt gewerkt. Als je daar mee bezig gaat, komt er veel informatie naar boven.

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: