Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “onderwijsmodel”

Stof tot nadenken…..

Deze week vooral in gedachten bezig geweest met een aantal aspecten voor LA2. Verder vooral deze week even gas terug genomen, om te kunnen bij tanken voor de eindsprint van dit studiejaar. Die afstand is volgens mij wel goed geweest. Hierdoor ben ik tot de ontdekking gekomen dat binnen het onderwijs veelal te vergelijken zijn en overeenkomen met modellen buiten het onderwijs. Het heeft echter ook gezorgd voor stof tot verder nadenken en dilemma’s.

Ik zal er één noemen: In mijn dagelijks werk, nu maar ook in het verleden buiten het onderwijs, maak ik gebruik van de PDCA cylcus. Daarnaast leren wij onze studenten gebruik te maken bij het opstellen van een plan van een aantal vaste stappen:

Interne + externe Analyse (doel/probleem), Doelgroepen, Doelstelling, boodschap, strategie, concept, middelen, tijd, budget, uitvoering, Evaluatie.

Wanneer ik de stappen van DCC en bovengenoemde cycli vergelijk, zie ik heel veel overeenkomsten. Het enige (grote?) verschil is de doelgroep. Maar binnen mijn vakgebied is het bepalen van je doelgroep (en de analyse daarvan) een alles bepalende keuze voor de rest van je strategie. In het onderwijs is dat vertaald in je student/leerling, zijn voorkennis en wat de leerdoelen zijn. Dat je dat met een andere invalshoek en intentie doet dan drop verkopen, dat snap ik. Maar voor mijn werkwijze zijn dat altijd hele logische stappen geweest.

In mijn analyse van de verschillende modellen zal dat ook terugkomen, want ik vind het van uiterst groot belang om kennis binnen en buiten het onderwijs te verbinden en te versterken.

Het verklaart voor mij in ieder geval mijn aanvankelijke scepsis voor DCC. Zoals al eerder geuit, vroeg ik mij in alle eerlijkheid af, wat nu zo bijzonder aan het model was. Want ook in marketing en communicatie is het belangrijk dat je steeds terugkoppelt naar eerdere stappen en keuzes, dat je die verantwoord en vertaalt naar het uiteindelijk operationeel niveau en vervolgens evalueert. En dat dit in de praktijk soms anders loopt, heeft ook bij marketing en communicatie grote gevolgen: het mislukken van een introductie, het failliet gaan van een bedrijf, het niet bereiken van de juiste doelgroep of het onnodig geld uitgeven omdat je verkeerde keuzes mbt communicatiemiddelen maakt. In het onderwijs is dat helaas niet anders.

Maar mijn vraag aan mijn volgers is: zijn jullie het wel of niet met mij eens? En welke onderbouwing heb je daarvoor? Ik kijk uit naar jullie reactie!

 

 

Verleden, heden en toekomst

Vandaag heb ik mij bezig gehouden met het onderwijs ontwerpen in mijn verleden, het heden (LA2) en mijn plannen voor de toekomst.

Dit om voor mij zelf helder te krijgen of dat wat ik in het verleden deed uit intuïtie past in de ontwerpmodellen die mij in LA2 zijn aangereikt, hoe ik dat nu toepas en hoe ik dat in de toekomst kan borgen.

Dat heb ik gedaan in een mindmap. Weliswaar niet zo kleurrijk als die van Claire, maar gemaakt met freemind. Freemind is leuk, maar heeft zijn beperkingen. Ik ben er nog niet toegekomen om mij een ander programma eigen te maken. Maar waar het mij om te doen was, is gelukt! Het ordenen van mijn gedachten, het zichtbaar maken van mijn eigen ontwikkelingslijn en de daarbij behorende ontwikkelingen binnen het ontwerpen van onderwijs voor de opleiding Communicatie. Ook handig voor mijn AD!

Omdat het veel uitgebreider is geworden dan ik in eerste instantie dacht te gaan doen, is een korte  leeswijzer en toelichting op zijn plaats:

  1. Het begint links onder en gaat via de wolk linksboven naar rechtsboven en vervolgens naar rechtsonder. Het is geen cirkel, want het geeft ook een ontwikkeling van mij weer in de tijd (van 2007-toekomst).
  2. Het betreft de hoofdlijnen waarvoor onderliggende bewijsstukken aanwezig zijn.
  3. Een vinkje betekent dat het afgesloten is, een ! krijgt grote aandacht en is constant in beweging, een lampje betekent dat het kort geleden als ontwikkeling gestart is of nog gaat starten.
  4. De wolken geven in hun eigen kleur een ander stadium in mijn ontwikkeling aan.
  5. De paarse pijl geeft in de richting van wijzers de verbinding tussen die stadia weer.
  6. Doel en Methode komen bijna overal voor en bij zelf geïnitieerde ontwikkelingen was daar altijd een aanleiding voor, die kort is weergegeven.
  7. Alles is uiteraard niet alleen door mij gedaan, maar altijd in samenwerking met collega’s en/of opleidingsmanager. Ik geloof in kennisdelen en samen creëren en probeer dat ook altijd in de praktijk te brengen.
  8. Door de grote hoeveelheid tekst kan het zijn dat het slecht leesbaar is. Door in- en uitzoomen zijn onderdelen wel leesbaar en kan steeds worden teruggeschakeld naar het overzicht.

Het leverde mij zo terugkijkend veel verrassingen op.  Het is natuurlijk op zijn tijd leuk om achterom te kijken en te constateren dat je best veel bereikt hebt. Daarbij wordt je eigen ontwikkeling in die bijna 5 schooljaren in één oogopslag heel duidelijk.

Zo is het ook gegaan met het beschrijven van het hoe en waarom (aanleiding, doel, methoden). Ik zie een hele duidelijke lijn, waarvan ik dacht dat die opleiding eigen was en waar ik altijd naar gehandeld heb of waarvan ik dacht dat “het moest voor de accreditatie” ;).  De belangrijkste constatering is voor mij dat de manier waarop wij bij de opleiding Communicatie nadenken over de inrichting van ons onderwijs een goede basis kent uit de ontwerpmodellen, zoals ik daar nu kennis mee heb gemaakt. In een volgend bericht zal ik daar mijn visie op geven, waar ik de overeenkomsten en verschillen met een aantal methoden/modellen zie. Ik voel mij er zeer thuis bij, Ik zal mij dan ook  met veel plezier en inzet  verder in het onderwijs ontwerpen willen ontwikkelen.

En zoals het er nu naar uitziet, zijn daar de komende jaren kansen en mogelijkheden genoeg voor!

Maar waar het mij ook om te doen is, is het krijgen van feedback op bijgaande mindmap. Want ondanks dat het natuurlijk geheel uitgaat van mijn eigen referentiekader, kan ik wellicht door vragen en opmerkingen van mijn volgers, het geheel nog verder aanscherpen/vervolmaken. Waar ik ook benieuwd naar ben, is of dit herkenbare beelden voor anderen oplevert en zo ja welke dan en zo nee, wat is dan jouw ontwikkeling als het om onderwijs ontwerpen gaat? Reageer!

Hieronder de link naar de mindmap.

Onderwijs ontwerpen


Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: