Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “onderwijsvernieuwing”

Mijn product voor LA3 tot de advisering….

Zoals bekend moet er voor het derde leerarrangement een paper worden geschreven. De eerste versie is in zeer beperkte kring (leerteam) via Google Docs uitgezet. Dit is dus de tweede versie, waarin de feedback van mijn leerteamleden is verwerkt. Dit product wil ik graag voordragen ter nominatie voor de bespreking van 27 november. Een beetje vroeg ingediend misschien, maar ik kan op dit moment even niet verder, omdat ik in afwachting ben van wat resultaten die ik wil verwerken in de kritische analyse. En daarbij weet ik dat ik voor aanstaande vrijdag geen tijd meer zal hebben voor dit specifieke onderdeel. En voordat ik het in de drukte van alledag vergeet, daarom maar meteen aangeboden.

De oplettende lezer zal opmerken dat er her en der nog wat gele markeringen staan, daar moet nog informatie worden ingevuld. Verder wil ik nog meer literatuur er in verwerken, maar ook daar moet ik nog een slag maken. En de laatste opmerking: de eerste pagina in de paarse letter hoort niet bij de paper, maar bevat voor mij een aantal punten die ik niet mag vergeten!

De vragen die ik heb en waar ik  graag feedback op krijg zijn:
1. kun je de lijn van de paper volgen? Zo ja, wat vind je goed, zo nee, wat zijn dan punten om te veranderen?
2. Wat vind je van de opbouw van het verhaal?
3. Mis je belangrijke informatie met name in de toepassing van de modellen?
4. Wat vind je van het niveau van het kritische element in de analyse?
5. Welke tips heb je voor me om de kwaliteit van deze paper te verhogen?

Iedereen, ook buiten de MLI, wordt van harte uitgenodigd om feedback te geven.
Juist van mensen die het helemaal blanco lezen komen soms de grootste eye-openers! Alvast bedankt voor de moeite!

Opzet paper voor kritische analyse van het proces van het invoeren van de onderwijsvernieuwing binnen de deeltijd

Vervolg van leren van innoveren

Na het bestuderen van de twee cases “Opleidingdschool en Fysio Expererience Labs” ben ik tot de conclusie gekomen dat het erg ver gaat om dit proces in deze blog te bespreken. Beide processen geven aan dat er sprake is van individuele successen en missers, die ook weer verband houden met de teamprocessen en uiteindelijk in welke mate de innovatie succesvol of niet is geweest. De conclusie die ik er uit trek is dat welk veranderings/innovatietraject dan ook, op dit moment even beperkt tot het onderwijs, alle ontwikkelingen (individueel, team, wisselwerking etc) serieus moeten worden besproken met alle betrokkenen om zo alles goed in de picture te kunnen houden en daarmee de kans op succes te vergroten. Tevens is op te merken dat daar in de dagelijkse praktijk niet of nauwelijks tijd voor wordt uitgetrokken, waardoor innovaties op zijn hoogst ten dele kunnen worden uitgevoerd.

Top/down en bottum/up kunnen en moeten goed samengaan. Goed luisteren en verwachtingen afstemmen is uiterst belangrijk!

Op pagina 404 van het proefschrift wordt gesteld : “het innoveren van het eigen onderwijs is voor bijna niemand een feest geweest, en voor bijna iedereen een louterende ervaring. Het samenwerken met collega’s heeft voor veel docenten onderlinge steun opgeleverd en tegelijkertijd viel het afscheid nemen van de autonomie velen zwaar. ”  “het leren van innoveren is niet gemakkelijk. Het is een energierovend, emotioneel en pijnlijk proces ….”

Op pagina 416 worden aanbevelingen voor het onderwijs gedaan.  Heel kort samengevat komt het  hier op neer:

  • Draagvlak (docenten hebben de behoefte het onderwijs te verbeteren)
  • Gedeeld begrip voor vernieuwing
  • Facilitering van docenten (in tijd en scholing)
  • Stimulering van het gesprek tussen docenten (over visie en middelen)
  • inclusieve vernieuwingsorganisatie (iedereen betrokken!)
  • Trekkers (leiderschapskwaliteiten), luisteren naar volgers, heroverweging van kaders, gezamenlijkheid en teamontwikkeling
  • Acceptatie en coachen van tegenstellingen
  • Balans tussen bottum/up en top/down
  • Luister als management naar ervaring van docenten
  •  Neem tijd en ruimte voor reflectie en evaluatie

Wanneer ik dit vertaal naar de vernieuwing van het curriculum van onze opleiding of het invoeren van harmonisatie voltijd=deeltijd, denk ik dat aan een aantal punten wel tegemoet wordt gekomen en dat op een aantal punten nog zeker actie kan worden genomen. Daarbij ga ik er vanuit dat alle betrokkenen een succesvolle vernieuwing voor ogen staat! Dat niet de gehele werkwijze zoals beschreven in het proefschrift zal worden gebruikt, lijkt me helder. Zoals eerder aangegeven is daarvoor heel veel tijd en ruimte nodig, zal het proces sneller moeten verlopen om in de beperkte tijdsspanne te kunnen realiseren. Er spelen teveel andere factoren mee om een ideale situatie zoals in het proefschrift beschreven te creëren.

Als ik de vergelijking trek naar vernieuwingsprocessen buiten het onderwijs, komen bovenstaande punten helemaal niet vreemd voor om een innovatie succesvol te laten zijn. Een vernieuwings- of veranderingsproces zal altijd gepaard gaan met weerstand, een (al dan niet heftig)  leerproces, externe omstandigheden waarom een innovatie uiteindelijk wel, gedeeltelijk of niet slaagt. Ook Fullan en Teune, maar ook Weggeman laten dit heel duidelijk zien in hun visie.

Kortom: zeer nuttig om te lezen, verbanden te leggen met andere literatuur en eigen praktijk.

Reacties zijn welkom!

 

Dit is interessant!!

In deze blog een aantal artikelen over verschillende onderwerpen, die bij nadere beschouwing wel degelijk iets met elkaar te maken hebben. Een beetje rijp en groen door elkaar en ik moet alles nog nader moet bestuderen.

Deze slideshow geeft op een pakkende manier aan hoe je onderwijs kunt veranderen en interessant kunt maken voor alle stakeholders!

Door interessante tips van Freddy er maar gelijk eens mee aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een paar toepasselijke artikelen die voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijsvernieuwing boeiend kunnen zijn.

http://www.kessels-smit.com/nl/596

http://www.kessels-smit.com/nl/910

Vanuit de linkedin groep Higher Education Teaching and Learning een paar interessante reviews over onderwerpen die direct onze onderwijsinvulling aangaan en de mate waarin wij wellicht zouden kunnen vernieuwen. In het licht van flipped classroom en blended learning, diepteleren en krachtige leeromgeving zeker de moeite waard om te lezen.

http://hetl.org/2012/08/12/social-media-why-it-matters-to-everyone-in-education/

http://hetl.org/2012/07/06/immersive-learning-in-preservice-teacher-education-using-virtual-worlds/

Op naar de kritische beschouwing ervan in een volgende blog. Ik nodig iedereen uit om mee te lezen en reacties op deze blog te zetten!

PS: ben nog op zoek om de hyperlinks een wat betere betiteling mee te geven, weet iemand hoe dat werkt?

Aan de slag met competenties

In eerste instantie heb ik dit boek gelezen voor LA3 en LA5, om de informatie over onderwijsvernieuwing en in het kader van mijn onderzoek te kunnen gebruiken en duiden.

Al lezende kwam ik er achter, dat dit boek veel informatie bevat op basis waarvan keuzes voor het eigen, nieuw te ontwikkelen, curriculum voor de opleiding gemaakt zouden kunnen worden.

Deels zijn er natuurlijk keuzes gemaakt. Maar van welke onderwijskundige visie en didactisch concept we in de toekomst gebruik van kunnen maken, daar biedt deze literatuur veel stof tot nadenken en discussie voor. We zullen zien morgen in de bijeenkomst van de curriculumcommissie. Het heeft mij in ieder geval  veel inzicht gegeven in wat we doen, waarom en hoe we dit nu doen en waar dat dan vandaan komt.

Daarnaast zijn natuurlijk veel ontwikkelingen gaande in het onderwijs als blended learning, zowel voor deeltijd als voltijd, digitalisering, gebruik van smartphones, laptops etc.

En dan heb ik het nog niet eens over de noodzaak om aan te sluiten bij alle ontwikkelingen in het beroep en in het HBO in zijn algemeenheid!

Kortom, het boek biedt een goede basis, interessante uitgangspunten en onderwerpen voor discussie voor zowel mijn studie als mijn werk! Geweldig!

ben begonnen!!

Na een aanvankelijke trage start heb ik nu mijn ideeën verder uitgewerkt en een planning gemaakt voor het schrijven van mijn paper. De opzet is grotendeels klaar, de inleiding geschreven, bijlagen geordend (voorlopig rijtje). Het zoeken van mijn weg in wat moet van de “juf en meester” en mijn eigen idee daarbij wat ik logisch vind, zal nog wel wat voeten in de aarde hebben.  Ik weet nu al dat ik daarbij de rubric pas achteraf erbij pak, om te kijken of alle elementen er in zitten, maar tot die tijd er echt mijn eigen stuk van maak.

Mijn eigen studenten stimuleer ik ook om vooral datgene te doen waarvan zij vinden dat logisch en/of goed is, mits ONDERBOUWD met valide argumenten. Het zou dus raar zijn, dat hier niet te doen.

Kortom, het komt wel goed! Mijn leerpunt is, om mij er minder druk over te maken en op mij zelf te vertrouwen dat ik op gegronde wijze mijn keuzes kan maken. Mijn andere valkuil: te veel willen en verbanden aangeven, zal ook nu weer lastig zijn. Maar ook dat zal uiteindelijk weer goed komen!

Nog even geduld, binnenkort is mijn eerste deel voor publiek geschikt!

 

Na een lekker studieweekend …..

Is het goed uitrusten! 😉

Gisteren het boek Oeps! uitgelezen, lag al een tijdje. Onderwerp: fouten maken, de achtergronden waarom dit belangrijk is en Wilskracht, een zeer interessant boek van Roy Baumeister. En daarbij nog eens zeer herkenbaar en bruikbaar voor mijn scriptie.

Vandaag de 6 hoofdstukken uit Fullan gelezen, net als al mijn studiemaatjes natuurlijk! Na aanvankelijk wat sceptisch tegenover de verplichting van dit boekwerk te staan, kan ik zeggen dat dit grotendeels is verdwenen. Zelfs nog even gezocht naar samenvattingen en andere interessante links.  Ik wil ook zeker het boek over de 6 geheimen van verandering lezen en zijn boek over leiderschap. In het kader van Empowerment zeker interessant denk ik.

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag mijn vragenlijst opnieuw aangescherpt en in Thesistools gezet. Deze week een test onder een paar studenten, in de week van 15 oktober gaan we voor het echie. Wel spannend.

Veel literatuur voor LA3 (begeleiden van onderwijsvernieuwingen) en LA5 (mijn onderzoek) gezocht via allerlei databanken, pdf’s en de mediatheek. Lekker het één en ander gedownload en in een lijstje gezet, nu nog lezen! Zoals Hanneke al had gewaarschuwd: dit kost veel tijd!

Nu nog alleen het wetenschappelijk artikel lezen en voorbereiden, een eerste opzet van mijn paper maken en het uitwerken van mijn PLE in Prezi. Kortom: bijna klaar 😉

Mijn plannen om een start te maken met mijn assessment dossier bij te werken/aan te passen worden even bewaard tot volgend weekend.

En weer een boek ….

In het onderwijskundig handboek met als titel: Vernieuwing in het Hoger Onderwijs staan veel onderwerpen die de basisvormen voor vernieuwing in het HO.

Het boek is echter al uit 2006. Het leuke daaraan is dat je ziet, hoe snel de wereld verandert en met name de rol van ELO, ICT en werkvormen. Maar ook wat er terecht is gekomen van flexibilisering in het HO en  wat de achtergronden zijn van rendementsverbeteringen.

In het licht van de discussie vanmiddag én het artikeltje in Onderwijsinnovatie (september 2012) een aardige context wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij het verbeteren van rendementen en welke invalshoeken er allemaal zijn.

In het boek ook onderwerpen als kwaliteitszorg en accreditatie, docentcompetenties in het vernieuwde HO. Het geeft een goed inzicht in wat er tot 2006 allemaal in de pijplijn zat, waar ideeën over waren en wat daar van terecht is gekomen of op een andere manier het onderwijsveld heeft bereikt.

Met de wetenschap dat 70% van alle innovaties in het onderwijs ergens sneuvelen of mislukken zeker de moeite waard om weer eens te beseffen wat nodig is om vernieuwingen wel te laten slagen!

Leervragen voor eerste voortgangsbespreking

Na lezen van de rubrics en programma dringt zich een aantal vragen bij mij op, die ik graag beantwoord zie in de groep:

1. Welke meerwaarde heeft Fullan ten opzichte van andere literatuur die over vernieuwingsprocessen in en buiten het onderwijs gaan? Het is ook al enigszins ter sprake gekomen in het eerste college, maar voor het schrijven van een kritische analyse zou daar toch eigenlijk geen verplichte literatuur aan moeten hangen? Het is volgens mij meer Masterwaardig om daar zelf onderbouwde keuzes in te maken?

2. Ik wil graag weten of het is toegestaan om met een even aantrekkelijke vormgeving van de paper als in LA2 werd vereist.

3. Mijn onderwijsvernieuwing bevindt zich in de implementatiefase. Heb ik het goed begrepen dat het niet uitmaakt in welke fase de vernieuwing zich bevindt, als je maar kritisch kunt analyseren wat goed ging en wat beter kan met daaraan gekoppeld een gedegen en onderbouwd advies?

4. Er wordt in de rubric gesproken over belangrijkste stakeholders. Dat betekent dus dat er gerichte interviews moeten plaatsvinden of onderzoek moet zijn gedaan onder die stakeholders?

Vraag: hoe kunnen wij gebruik maken van artikelen uit het British Journal of Educational Technology? Tips zijn welkom. Geldt eigenlijk ook voor Science Direct, ik kom heel veel artikelen tegen voor een toch wat hoge prijs om ongezien te kopen. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken/delen?
Kortom: stof genoeg om in de voortgangsbespreking op tafel te leggen!

 

 

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: