Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “Onderzoek”

Het einde van mijn opleiding tot Master is in zicht….

Het was een tijdje stil met de berichtgeving. Druk met het afronden van mijn onderzoeksverslag en het samenstellen en schrijven van mijn integratiedossier ter afronding van mijn opleiding. Aanstaande dinsdag mijn assessment hierover. Dan … als het goed is, helemaal klaar!

In deze blog de link naar mijn onderzoeksverslag en ook nog naar mijn beleidsnotitie over digitale didactiek, die ik ook kortgeleden heb ingeleverd.

Met de publicatie van zowel de beleidsnotitie als het onderzoeksverslag heb ik gewacht tot ik wist dat ik deze leerarrangementen met een voldoende had afgerond. Ter illustratie daarom ook mijn pecha kucha over mijn onderzoeksverslag (beeld en tekst apart). Misschien neem ik de pecha kucha nog wel eens op met een voice over. ūüėČ

Mocht je een reactie willen geven op één van de producten, je bent van harte welkom!

Beleidsnotitie over digitale didactiek

presentatie 4 juni + Presentatie onderzoeksverslag 

+  De weg van uitval naar succes; voor een beter rendement

Nu op naar de toepassing van alle bevindingen in de praktijk ….. Maar eerst iedereen een mooie zomer toegewenst!

zonnenschijn                                   DSC_0041

Alles geordend en dan nu ….. lezen!!

De afgelopen weken stonden in het teken van het zoeken naar literatuur om mijn eerdere wegen verder te bekrachtigen of te ontkennen. Mijn scope voor mijn onderzoek in LA5 is steeds breed geweest, om zo uiteindelijk te kunnen bepalen wat de belangrijkste factoren zijn die bij die specifieke groep MBO studenten die de verkorte route doet van invloed is en hoe onze opleiding hierop kan inspelen of niet. Ook het voorbereidend kwalitatief onderzoek heeft daarbij geholpen.

Twee dagen surfen en zoeken via andere literatuurlijsten heeft heel veel opgeleverd, zowel nationaal als internationaal. De vijf categorie√ęn waarin ik gezocht heb zijn:

1. cijfers en beleidsstukken over instroom, uitstroom, rendement, uitval en succes. Dit ter verdere onderbouwing van de gevonden resultaten uit beschikbare databases om zo een vergelijking te kunnen maken tussen algemeen en de specifieke doelgroep.

2. factoren die het studiesucces/rendement be√Įnvloeden vanuit het perspectief van de student. Bijvoorbeeld etniciteit, gedragskenmerken, motivatie, sociale achtergronden en inspanning die de student kan/wil plegen, wilskracht etc.

3. Leerstijlen en leerstrategie√ęn en de invloed op studieresultaten.

4. factoren die van invloed zijn op tevredenheid, loyaliteit, relatie tussen docent en student, verwachtingen van de student. Er is een overlap met de tweede en derde categorie, maar toch net een andere invalshoek.

5. Nieuwe ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, op het gebied van digitaal leren, teamprestatie, kenniscreatie. Dit onderwerp is in een later stadium van belang als er stappen gemaakt kunnen worden naar eventuele veranderingen in het curriculum op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Deze zoektocht was nog niet heel gericht, maar meer exploratief, op basis van eigen interesse, idee√ęn en visie.

Met het resultaat van deze zoektocht ben ik aan de slag gegaan, namelijk ordenen op een van bovenstaande categorie√ęn. Totaal betreft het ruim 80 nieuwe bronnen, van onderzoeksartikel tot volledig proefschrift.¬† Met de bronnen die ik in de eerste outline van het theoretisch kader heb gebruikt, worden het er dus te veel. Kortom: eerst gaan lezen (ipv scannen), schiften op bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit, registreren van genoemde items en mogelijke quotes verzamelen.

Genoeg te doen dus! en dat is alleen nog maar mijn onderzoek voor mijn eindscriptie. In mijn volgende blog meer over LA3: begeleiden en initi√ęren van onderwijsvernieuwing.

Om het stuk over de cijfers goed en actueel  in de steigers te krijgen, begin ik met alles op dit terrein op een rijtje te zetten en te combineren met de gegevens van de eigen studenten uit Startmeter en waarneming.

Als je wil reageren, altijd welkom!

En weer een paar stappen gezet……

Toch leuk, het bijhouden van een blog. Het zet je toch aan het denken en het is een mooi moment om even terug te kijken en na te gaan wat er weer voor elkaar gekomen is de afgelopen week.

Deze week ben ik lekker opgeschoten met mijn paper voor LA3 “initi√ęren en begeleiden”. Afgelopen dinsdag eerste product gemaakt tot de advisering. Vervolgens aangeboden aan mijn leerteam en Claire, omdat zij zich met een vergelijkbaar onderwerp bezighoudt binnen de HR vanuit een andere invalshoek. We kunnen elkaar goed aanvullen.

De feedback, die ik heb gekregen ga ik verwerken en daarna beraden of ik het zal aanbieden voor de eerste productbespreking op 13 november. Dat hangt van een aantal factoren af:

 • wanneer is de deadline en is er kans dat ik die haal,
 • wat heeft het programma op die dag bij mijn opleiding te bieden (in het licht van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum)
 • en ten derde eigenlijk vind ik dat de vloer maar even voor anderen moet zijn (leerpuntje: minder verplicht voelen ūüėČ ).
 • En tenslotte is het afhankelijk van wanneer de volgende productbespreking is, want mijn planning is om deze paper voor de kerstvakantie af te ronden. Zoals het nu gepland staat is dat de 27ste. Dan zou het heel goed kunnen.

Bij LA2 (uitdagend ontwerpen) heb ik twee keer in het voetlicht gestaan, omdat anderen blijkbaar geen behoefte hadden en ik toch als een speer ging. Dat heb ik als zeer leerzaam ervaren, maar niet altijd even prettig. Aan de andere kant heeft dat uiteindelijk geresulteerd in een 9,2 voor mijn eindproduct, dus blijkbaar werkt het toch heel goed.

Verder heb ik voor mijn onderzoek  deze week de enquêtes af kunnen ronden, gisteren was de sluiting van de eerstejaars en afgelopen woensdag die van de vierdejaars. Nu kunnen we beginnen aan de analyse. Van de eerste jaars zijn uiteindelijk 45 (voornamelijk MBO en VWO verkorte route) en 47 reguliere eerstejaars binnengekomen, van de vierdejaars hebben uiteindelijk 59 studenten gereageerd. Naast de eerder afgenomen kwalitatieve interviews levert dit veel informatie op. Ik heb een hele lijst opgesteld van gewenste tellingen en crossings, die voor de analyse van belang zijn om deelvragen te kunnen beantwoorden. Komende week hoop ik een grote lijn te kunnen aangeven, die is van belang in de verdere discussie over de invulling van de versnelde route voor de MBO M&C studenten. De verdere uitwerking volgt dan in mijn scriptie.

Ook heb ik een start gemaakt met de analyse van het rendement van de verkorte route MBO M&C van de afgelopen schooljaren (vanaf 2008-2009). Uitvallers, vertragers en natuurlijk  ook studenten die het wel binnen 3 jaar halen. Dit moet nog verder worden aangescherpt en gevuld met informatie uit de BMI, maar het begin is er. En ik krijg van de afdeling Concernstrategie alle gegevens uit de startmeter van de nieuwe instroom MBO/VWO. Kortom, ik hoef me niet te vervelen.

Ik overweeg nog om een aantal uitvallers van de afgelopen jaren te interviewen, dit is een belangrijk advies van Niek geweest, dat ik nog op één of andere manier gestalte wil geven. Ik kom al een heel eind met de gegevens die bekend zijn (redenen, studieresultaten etc). Probleem is dat deze studenten moeilijk zijn te traceren, omdat ze de HR hebben verlaten.

En en mijn literatuur: ik heb alle bronnen, die ik voor LA3 en LA5 heb gevonden, bij elkaar geraapt. Nog een paar zijn onderweg vanuit de mediatheek en een aantal moet ik nog op school via Science Direct traceren via de databank, want dan kan ik het artikel gratis downloaden. Nu de slag om op bruikbaarheid te lezen, quotes te maken en de hoofdonderwerpen voor mijn theoretisch kader definitief te bepalen. Is meer een kwestie van keuzes maken binnen de hoeveelheid literatuur en onderwerpen, de lijn van mijn deelvragen en eerste opzet van mijn theoretisch kader houd ik vast, maar dat zal nog teveel zijn, vermoed ik.

                              Cover image

Eén onderwerp voor mijn theoretisch kader is helaas al afgevallen: het in de enquête doorvragen met een situgram op leervoorkeuren van Manon Ruijters en/of dieper op de leerstijlen van Vermunt ingaan. Het was een mooi uitstapje geweest, maar in relatie tot de andere onderwerpen bleek bij de test in de kwalitatieve interviews met de vierdejaars dat dit veel diverse informatie opleverde, die ook moeilijk in te vertalen was en in een enquête te omvatten en het zou veel meer te investeren  tijd voor de studenten betekenen.

Het is een onderwerp op zich, misschien in een volgend onderzoek of fase.¬† Daarover ook met Manon Ruijters gemaild en zij kon zich er helemaal in vinden, want ja dat is onderzoek. Toen bleek ook dat zij nog met collega’s nog verder onderzoek aan het doen is naar nieuwe leervoorkeuren. De stap naar het HBO is nog niet gemaakt, de toepassing is alleen in organisaties die met veranderprocessen bezig zijn. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

Tot slot: binnenkort wordt mijn paper hier gepubliceerd. Houd de blog in de gaten en geef dan ook feedback! Wordt zeer op prijs gesteld!

Ook mijn gedachten over de integratie (eind) opdracht zal ik aan dit blog toevertrouwen. Wordt vervolgd!

 

 

 

De balans van afgelopen week √©n een vooruitblik!

Om met de leuke dingen te beginnen: ik heb mijzelf gehouden aan de afspraak om ook zeker te ontspannen en genieten de afgelopen week! Woensdag een lekker dagje sauna en donderdag en vrijdag naar de Veluwe: lekker wandelen in de bossen, heerlijk eten en slapen in De Zwarte Boer met Tim, heel fijn! Het resultaat? Zie onderstaande foto’s!

     

De rest van de week liep op sommige punten zoals gepland en andere punten helemaal niet. Maar al met al een tevreden gevoel over wat ik heb kunnen doen. In mijn eerdere blogs afgelopen week is daar al resultaat van te zien geweest.

Door diverse omstandigheden is het van de analyse van mijn gegevens niet echt gekomen. De respons van zowel de vierdejaars als de reguliere studenten eerste jaars was helaas te weinig. De vierdejaars enqu√™te heb ik met een herinneringsmailtje met de link maandag opnieuw uitgezet, waarbij ik nu constateer dat dit naar alle waarschijnlijkheid goed gaat komen. De teller staat nu op 56 (van de 170), een goed aantal om een vergelijking met 45 studenten van de MBO verkorte route te kunnen maken. En met een beetje hulp van mijn collega’s en het feit dat morgen de vakantie is afgelopen, komt dit voor de deadline van 31-10 nog wel iets hoger uit. Helaas ging het met de respons van de reguliere eerstejaars studenten helemaal niet zoals gedacht. De twee (halve) groepen die waren aangeschreven via de slb-coaches, hebben nauwelijks gereageerd. De eerder geplande plenaire invulsessie kon helaas niet doorgaan, vandaar waarschijnlijk de lage respons.

Het plan B was om deze eerstejaars allemaal aan te schrijven en via Osiris de mailadressen hiervoor bij elkaar te halen. Mijn uitstelgedrag van maandagavond leidde ertoe dat ik dit nog niet heb kunnen doen, want sinds 23 oktober is Osiris niet meer in de lucht. Mijn hoop is dat morgen alles weer ok is, zodat ik met enige vertraging de mail alsnog kan versturen. Ook van deze groep wil ik van minstens 50 studenten de enquête terug. Met een deadline van 4 november moet het toch nog goed komen!

Mijn tweede actiepunt: de opzet voor de paper van LA3 heb ik niet uitgevoerd, dat komt aanstaande dinsdag. Wat ik wel heb gedaan is een opzet voor de vragenlijst aan mijn collega’s, het uitwerken van het interview met een stakeholder en het zoeken naar meer literatuur over de onderwerpen die in mijn paper aan de orde komen. Denk daarbij aan: (nog) meer achtergronden over assessments en keuzes daarin, teamleren, innoveren (proces), digitale didactiek en veranderingsprocessen (begeleiden). Kortom, anders dan voorgenomen, maar toch zeker opgeschoten! Want daarbij 20 nieuwe bronnen gevonden! Ff doorlezen dus ūüėČ

In plaats van een opzet voor LA3 heb ik het stramien voor mijn scriptie gemaakt, met daarin ook de rubric opgenomen, zodat ik mijn opzet kon vergelijken met de eisen vanuit de Master. En daarop mijn stramien dus enigszins heb aangepast!

De samenvattingen van “aan de slag met competenties”, Fullan en “vernieuwing in het onderwijs” volgen in een nadere blog.

                                       

De samenvattingen van “Leren van innoveren”, Hattie”,”Het geheim van de trainer”en Visual meetings zijn te lezen in voorafgaande blogs.

Over de genoemde boeken “De canon van het leren” en¬† “Activerend opleiden” kan ik zeggen dat ik die nog niet gelezen heb, maar wel gebruikt heb om literatuur te vinden voor zowel LA3 als mijn onderzoek. En ook “Liefde voor leren” heb ik daar op gescand. En dat heeft ongeveer 80 nieuwe bronnen opgeleverd voor diverse onderdelen van studie en werk! Dat mede dankzij het boekje: De Google code, waarin hele handige tips om effectief te zoeken in allerlei bronnen. Een aanvraag voor diverse artikelen ligt bij de mediatheek.

Interessant is om te zien welke werken regelmatig terugkomen én wat ik daar al van weet of in ieder geval heb gelezen!

Dat er daardoor een aantal boeken is blijven liggen, dat is dan even niet anders.

De uitdagingen voor de komende twee weken zijn kort samen te vatten:

 1. alle literatuur bekijken op bruikbaarheid voor onderdelen van mijn studie, dan wel ophalen/reserveren bij de mediatheek of wachten tot het aangevraagde artikel binnenkomt.
 2. Kopie√ęn maken van relevante literatuur.
 3. Overzichten aanvullen met juiste bronnen en elementen die in een specifiek stuk voorkomen en samenvattingen maken van relevante literatuur.
 4. Onderzoek morgen opnieuw uitzetten onder reguliere eerste jaars.
 5. Volgend weekend + week  een nieuwe poging doen om een eerste analyse te doen van de gegevens die dan binnen zijn. Daarover dan gesprek met opleidingsmanager.
 6. Aanstaande dinsdag opzet maken voor LA3 en eerste stukken schrijven op basis van de informatie die ik tot dan heb.
 7. Start maken met de  integratie-opdracht.

Kortom: genoeg te doen om mij niet te hoeven vervelen!

                  

3x spannend ……

Allereerst staat mijn onderzoek klaar om verstuurd te worden naar de doelgroep, erg spannend moet ik zeggen. Morgen nog een korte voorlichting en dan online. Ik hoop dat er veel reacties komen én dat het natuurlijk antwoorden gaat geven.

Verder mijn interview voorbereid dat ik aanstaande dinsdag heb met twee stakeholders voor LA3. En Claire ingeseind. En gelukkig, ze kan mee. Wij bekijken een zelfde onderwijsvernieuwing vanuit andere invalshoek, maar hebben dezelfde stakeholders nodig voor achtergrondinformatie. En daarna informatie bij elkaar “weghalen” om ook te kijken wat de verschillen zijn en hoe we dit beiden kunnen gebruiken in onze eigen kritische analyse. Ook spannend dus.

En tot slot een boek gelezen met de titel “Aan de slag met competenties” van Cluitmans en Dekkers, wat ook interessant blijkt voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de opleiding. Ik heb het gelezen voor zowel LA5 als La3, maar nu krijgt het nog een extra dimensie, want naast dat het al veel herkenning opleverde, geeft het zeker ook input om te gebruiken in het overleg van aanstaande dinsdag! Leuk en ook weer spannend!

Onderzoek met meer kwaliteit blijkt mogelijk!

Via een linkedingroep een interessante methode gevonden om het niveau van afstudeerscripties te verhogen. Voor onze opleiding van belang, maar misschien ook voor mijzelf en medestudenten?!

Hierbij de link naar het proefschrift van Paul Delnooz.

http://www.mindmanagement-academy.nl/img/delnooz_proefschrift.pdf

De eerste werkzaamheden al weer verricht!

Vandaag weer aan de slag en alle feedback op onderzoeksplan (eindelijk) schriftelijk verwerkt. Ook de feedback van Eline en Albert op mijn vragenlijst verwerkt. Gelukkig kwam dit in grote lijnen overeen. Nu eerst de groep maar in met die vragenlijst. Ben benieuwd.

Voor mijn voorbereidingsopdracht met behulp van Prezi een mindmap gemaakt.

http://prezi.com/m0_zgjs6bx-5/pitch-stand-van-zaken-onderzoek/

Reacties zijn welkom!

En vandaag een interessante link over ipads in het onderwijs.

http://www.te-learning.nl/blog/?p=5820

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: