Monica Heikoop

over onderwijsinnovatie en vernieuwingsprocessen

Archief voor de tag “portfolio”

Toch behoefte aan visualisatie

Na het inleveren van mijn twee producten afgelopen donderdag, bleef het spoken in mijn hoofd. En ineens wist ik wat ik miste (met dank aan de blog van Monique!): het visualiseren van het 4C/ID model waarmee ik mijn ontwerp heb vormgegeven. Pas dan zou ik kunnen zien of er nog ergens gaten zaten in verantwoording en ontwerp. Bij deze dus met behulp van Prezi gemaakt. Feedback en vragen zijn welkom!

 

http://prezi.com/brosrclee-nr/4cid-model-voor-deeltijd-jaar1-assessment-en-portfolio/

Van Macro naar Nano

Toch maar even een weg geschetst waarlangs ik mijn verantwoording denk af te leggen en de informatie die ik wil gebruiken. Het bleef namelijk maar door mijn hoofd spoken. Oplossing: even op een rijtje zetten. Ik hoor graag of dit een logische weg is of dat er ergens een “gat” zit of een “overlapping”.

 • Beroepsprofielen Logeion (beroepsvereniging Communicatieprofessionals)
 • Eisen vanuit de NVAO (accreditatiecommissie Hoger Onderwijs)
 • Nieuwe maatschappelijke context: is Communicatie maatschappelijk onmisbaar? Anders geen beurs, hogere kosten (hoeveel?) per student, haalbaar binnen 4 jaar?  à daling aantal inschrijvingen à nog rendabel?
 • Koppelen aan theoretisch model (DCC / 4D-IC?)
 • HR onderwijsmodel
 • Opleidingsprofiel voltijd + vertaling deeltijd
 • Competentiematrix met niveaus  en overstijgende leerdoelen
 • Opbouw theorie en praktijk jaar 1 (2,3 en 4 volgen later), waarbij duidelijke vergelijking tussen voltijd en deeltijd. Hiermee wordt basis voor assessment deeltijd  jaar 1 gelegd (verdeling studiepunten)
 • Vergelijking met CE en CMI
 • Behoefte van deeltijdstudent (bewijzen van praktijkervaring in een baan kan de studiedruk verlagen)
 • Vertaling naar specifieke opdrachten,  aanpassing theoretisch kader van de lessen, draagvlak creëren.
 • Randvoorwaarden voor assessment en portfolio vaststellen  en procedure beschrijven.
 • Persoonlijke leerdoelen om competenties te halen (per student) + weg er naar toe (hoe gaat de student dat bereiken?

Ik sta open voor suggesties, dus schroom niet die te geven. Ook vragen om verduidelijking helpen mij mijn gedachten verder te ordenen. Alvast bedankt! 🙂

So far, so good?

Vandaag mij weer eens gebogen over de theorieën van het systematisch én uitdagend ontwerpen. Daarnaast ook meer informatie gezocht over assessments, protocollen, portfolio’s en dergelijke. En het interessante is dat dingen dan steeds meer op hun plaats vallen.

Mijn eerste voorstel en planning was vooral gebaseerd op het Leerarrangement en het model van Dick, Carey en Carey (DCC). Dat had twee redenen: ik dacht (na lezing van de voorwaarden voor de eindopdracht) dat dit verplicht was en het kwam grotendeels overeen met de werkwijze van onze opleiding. Dus wie zou ik dan zijn om hieraan te gaan twijfelen. Daarbij gaf de planning zoals in de handleiding ook een heldere leidraad voor het opleveren van stukken en dat kan nooit kwaad. Waarom iets anders verzinnen als er al iets voor handen is?

Na lezing van Valcke, waarin alle verschillende modellen voor ontwerpen van onderwijs de revue passeerden, had ik  nog geen reden om te twijfelen aan DCC als beste model.

In de literatuur over Hoger Onderwijs en assessments/portfolio’s komt echter veel vaker de naam van Merriënboer naar boven. En dat kan beter passen bij mijn intenties om op dit terrein het onderwijs te ontwerpen, omdat mijn ontwerp echt competentiegericht is. Verder is het bij mij het geval dat het type “instructie” al vast staat, immers het gaat om alles rondom een assessment voor de deeltijd. De vraag hoe dit in te passen in het hele curriculum met welke gevolgen. Daarnaast moet een duidelijk procedure worden opgesteld en opdrachten ontwikkeld, die recht doen aan de eisen en voorwaarden die gesteld worden.

Door DCC en het 4C-ID model nu eerst naast elkaar te zetten, kan ik daarna de definitieve keuze maken. Of misschien wel een combinatie van beiden? Dat zou pas vernieuwend zijn?! In ieder geval komen veel elementen overeen en via de PDCA cyclus is een deel van het proces zeker gewaarborgd.

Wie heeft aanvullende suggesties voor dit dilemma?

Berichtnavigatie

%d bloggers liken dit: